Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp
konference
25. september 2012 - 16:35

»Det er nu fagforeningerne skal rykke«

Konference fredag vil sætte fokus på grøn jobskabelse, sikring af arbejdsløse og uddannelse til alle. Fagforeningsfolk fra faglige organisationer med over 300.000 medlemmer mødes til landsdækkende konference fredag i København.

- Det er helt afgørende, at rigtig mange fagforeninger og tillidsrepræsentanter kommer med til den faglige konference på fredag, da den er en mulighed for at sætte pres på årets finanslovsforhandlinger. Det er nu vi skal rykke, siger Anders Olesen, formand for Byggefagenes Samvirke.

Indtil videre dækker tilmeldinger til konferencen fredag den 28. september repræsentanter fra fagforeninger med 300.000 lønmodtagere. Det drejer sig om fagforeninger fra både LO, AC og FTF-området.

Konferencen er en udløber af de landsdækkende fagforeningsmøder, der blev holdt i forsommeren 2012 op til og umiddelbart efter de såkaldte trepartsforhandlingers sammenbrud. Initiativtagerne er LO Storkøbenhavn, BUPL Hovedstaden, LO Århus, Byggefagenes Samvirke, LO Horsens-Hedensted, Metal Horsens og Frederiksberg Kommunelærerforening.

Anders Olesen mener, at konferencen især skal presse på for, at tre områder prioriteres i årets finanslov: grøn omstilling, dagpenge og uddannelse.

- Det er fuldstændig absurd, at mange tusind mennesker fra årsskiftet ryger ud af dagpengesystemet, samtidig med at mange nødvendige samfundsopgaver fortsat er uløste. Det er også uforståeligt, at de kommunale anlægslofter fastholdes, selv om mange kommuner netop nu har råd til renoveringer og nye anlægsarbejder, siger han.

- Der skal sættes fuldt blus på jobskabelse gennem grøn omstilling og klimarenoveringer. Det kan ske uden at koste samfundet en krone, ja, der er faktisk en samfundsgevinst, hvis man lader systematiske klimarenoveringer finansieres af en klimafond baseret på pensionsmidler og ved at lade tilbagebetaling af lån svare til energibesparelser, siger han.

- Det bedste vil selvfølgelig være at skaffe alle et arbejde, men det er også nødvendigt at se på dagpengesystemet, så ingen ryger uforskyldt ud af systemet. De, der ikke kan skaffes arbejde, skal ikke overlades til sig selv. Forslag kan være oprettelse af servicejob, nedsættelse af optjeningskravene og ved at gøre kompetencegivende uddannelser optjeningsberettigede, siger Anders Olesen.

- Endelig er det også nødvendigt at sørge for kvalificeret arbejdskraft i fremtiden, dels ved at give praktikpladsgaranti til de unge, dels ved at sikre at ufaglærte får muligheder for at uddanne sig, så de også i fremtiden har en plads på arbejdsmarkedet, siger Anders Olesen.

Følgende fagforeninger og faglige organisationer var mandag den 24. september tilmeldt med repræsentanter:

LO Storkøbenhavn, HK Sjælland, Dansk Magisterforening, Uddannelsesforbundet, 3F Kastrup, 3F Industri og Service, Dansk Socialrådgiverforening, FOA Social og Sundhedsafdelingen, 3F Århus Rymarken, FOA Varde, 3F LPSF, HK Hovedstaden, 3F Transport, Logistik og Byg Århus, 3F Sydsjælland, Metal Odense, LO Aarhus, Socialpædagogernes Landsforbund, 3F BJMF, 3F Frederiksborg, 3F Silkeborg, Metal Hovedstaden, HK Privat, 3F Midtvendsyssel, Metal Horsens, Prosa, BUPL Hovedstaden, HK Østjylland, HK IT, Medie og Industri, HK Stat Hovedstaden, HK Kommunal Østjylland, 3F Mølleåen, Byggefagenes Samvirke, Rør og Blikkenslagernes Fagforening og Landsforeningen For Socialpædagoger/FOA.

Der er tilmelding til konferencen frem til torsdag kl. 14.00

Konferencen holdes:

Fredag den 28. september kl. 11-16 hos

Metal Hovedstaden, Nyropsgade 25, 1780 København V

Tilmelding med angivelse af navn, fagforening, mailadresse og tillidspost til:

ole.wugge@3f.dk

Program for konference om fagbevægelsens ønsker til efterårets politiske dagsorden
28. september kl. 11-16
Metal Hovedstaden,
Nyropsgade 25, 1780 København V.

Mødeledere:
Erik Steppat, fællestillidsrepræsentant BUPL Hovedstaden, og Benedikte Toftegård, fællestillidsrepræsentant Aller Tryk, HK

Velkomst
11.00: René Nielsen, formand Metal Hovedstaden: Velkommen i huset
11.05: Indledning ved Peter Kay Mortensen, formand LO Storkøbenhavn: Derfor har vi indkaldt til konference

11.15: Fagbevægelsens dagsorden i efteråret
Oplægsholdere: Henning Pedersen, formand BUPL, om offentlig velfærd, Simon Tøgern, sektorformand HK Privat, om dagpenge og beskæftigelsen, Jesper Lund-Larsen, miljøkonsulent 3F, om jobskabelse.
Korte oplæg derefter debat med salen.

12.50: Hilsen fra LO
Lizette Risgaard, næstformand LO

13.00-13.30: Frokost

13.30: Tre gange ti minutters akademiske indspark
Mogens Ove Madsen, lektor Aalborg Universitet: Skattelettelsers politiske logik
Jens Jonatan Steen, forskningschef Cevea: Flexicurity under angreb
Jakob Lykke, forstander Langsøhus: »Armut trotz Arbeit« – Tyskland som advarsel

14.00: Politisk debat om finanslov, dagpenge og jobskabelse
Deltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Socialdemokraterne, Jesper Petersen, SF, Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslisten, og Nadeem Farooq, Radikale Venstre.
Korte oplæg derefter debat med salen

15.30: Hilsen fra FOA
Dennis Kristensen, formand FOA

15.40: Opsamling og vedtagelsen af udtalelse
Anders Olesen, formand Byggefagenes Samvirke

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce