Annonce

Europæisk forår
12. marts 2013 - 15:38

Arbejdsløse på gaden, til bords og på busser

Demonstrationer og forårsmiddage i Danmark og fælleseuropæiske demonstrationer i Bruxelles. Arbejdsløse forsøger at sætte politisk dagsorden på europæisk niveau og knytte an til andre sociale bevægelsers kampe.

Onsdag den 13. marts er blevet udnævnt til europæisk aktionsdag imod den krisepolitiske sparelinje i EU og de europæiske regeringer - og for et »europæisk forår«. Aktionerne forventes at samle flere millioner mennesker til demonstrationer i blandt andet Spanien, Italien, Grækenland, Holland, Belgien, Frankrig og Tyskland.

I Danmark har arbejdsløse taget têten på aktionsdagen.

Arbejdsløse fra netværket Solidatitet eller frit fald vil blandt andet demonstrere i Odense, Aarhus og København. I en lang række andre byer - og i flere bydele i Københavnsområdet - serverer aktivister desuden »forårsmiddage«. Onsdag aften har demonstranter mulighed for at hoppe på busser, der kører til fælleseuropæiske demonstrationer i Bruxelles torsdag den 14. marts.

Arbejdsløse på gaden i Danmark

Bag hovedparten af aktiviteterne i Danmark står arbejdsløshedsnetværket Solidaritet eller Frit Fald, der består af lokalgrupper af arbejdsløse, der har funder sammen via Facebook i slutningen af 2012, og et landsdækkende samarbejde, der blev knyttet sammen ved en konference i København den 26. januar. Det var også her, det blev besluttet at netværket ville bakke op bag et europæisk initiativ om fælles aktionsdag i de europæiske storbyer den 13. marts.

Bag ideen om en fælleseuropæisk aktionsdag står aktivisnetværket »For a European Spring« under fællesparolen: »Our Democracy - against their austerities« [Vores demokrati - mod deres nedskæringspolitik].

Se kalenderopslag om de arbejdsløses demonstrationer i Aarhus og København.

Aktionsdagen den 13. marts støttes også af LO Ungdom, der holder et selvstændigt møde imod ungdomsarbejdsløshed på Rådhuspladsen mellem kl. 15 og 16.

Læs om LO Ungdoms møde på Facebook

Forringede vilkår for arbejdsløse

Solidaritet eller Frit Fald begrunder deres demonstrationer og aktioner med den voldsomme vækst i antallet af dagpengetruede langtidsledige: »Op mod 30.000 ledige vil i første halvår af 2013 miste retten til dagpenge, 9.300 ekstra deres sygedagpenge som følge af regeringens sygedagpengereform, og kontanthjælpsreformen vil betyde, at yderligere 8.000 mister deres forsørgelse,« skriver netværket i en pressemeddelelse.

– Mens køen i jobcentret vokser, skærer politikerne ned på de sociale ydelser og lader de arbejdsløse betale for en krise, som de ikke har nogen skyld i. Det er hamrende usolidarisk, siger Jeppe Rohde, der er talsmand for netværket og arbejdsløs akademiker.

– Regeringen vil tage penge op af lommen på flere af de grupper, der har allermindst i vores samfund. Samtidig sænker de skatten for store selskaber, som i forvejen har enorme overskud. Det er grundlæggende usolidarisk og forkasteligt, siger han.

Alliancer til studenter, fagbevægelse og syge

Solidaritet eller Frit Fald forholder sig i deres demonstrationer og arrangementer ikke kun til forringelser for dagpengemodtagere, men knytter også bevidst bånd til både fagbevægelse, studenterbevægelse, pensionister og fleksjobbere, syge samt kontanthjælpsmodtagere.

–  Man kan ikke spare sig ud af krisen. Derfor er vi også imod nedskæringer for grupper såsom syge, studerende eller dem i arbejde, siger Peter Iversen, der er talsperson for Aarhus Arbejdsløshedsnetværk.

– Vi  håber derfor at se rigtig mange arbejdsløse, men også en masse andre borgere, på onsdag, siger han.

Ud over demonstrationerne i Danmarks tre største byer vil arbejdsløse, venstrefløjsaktivister og fagforeningsaktive også arrangere »forårsmiddage« for og med arbejdsløse. Der vil være middage mindst 12 steder i landet: Nørrebro, Christianshavn, København NV, Hvidovre, Ishøj, Herlev, Furesø, Svendborg, Fredericia, Vejle, Haderslev og Aalborg.

Flere af middagene vil blive opfulgt af møder, hvor arbejdsløse kan diskutere, hvordan arbejdsløshedsarbejdet kan følges op.

Bustransport til Bruxelles-demonstrationer

Aktivister, der ikke kan få tilfredsstillet deres demonstationstrang i løbet af onsdag, har desuden mulighed for at hoppe på busser, der kører til fælleseuropæiske demonstrationener i Bruxelles, der forventes at samle mere end 20.000 deltagere.

Busdemonstranterne kan deltage i en demonstration foran den danske repræsentation i Bruxelles, et demonstrationsoptog fra Sporhusmuseet til Parc Cinquantenaire, et demonstrationsmøde med Den Europæiske Faglige Sammenslutning som arrangør samt en støttekoncert for Grækenland om aftenen.

Busserne kører fra København klokken 19 onsdag aften - og vil have opsamlingssteder i Ringsted, Odense og Fredericia. Bag bustransporten står Folkebevægelsen mod EU og Enhedslisten.

Folkebevægelsen mod EU oplyser, at der stadig er enkelte ledige pladser i de to busser - og man vil kunne tilmelde sig via mailadressen: gue.stag3@europarl.europa.eu

Læs om bustransport og demonstrationer i Bruxelles på Facebook

Besøg hjemmesiden For a European Spring

Læs mere om støttekoncerten for Grækenland

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce