Annonce

Miljø
7. november 2014 - 15:53

Asbjørn Wahl: Fagbevægelsen skal føre an i kampen mod klimaforandringer

Klimaforandringer er ikke en fremtidig trussel. De er i fuld gang og vil føre til radikale omlægninger af den globale økonomi – uanset om der sker indgreb nu eller senere. Det mener den norske fagforeningsmand Asbjørn Wahl, der holdt oplæg på åbningskonference for fagforening-, forsker- og miljønetværket PLAN2B.

Der var omkring 50 deltagere til en åbningskonference torsdag den 6. november for et nyt netværk mellem fagforeninger, miljøfolk og forskere, PLAN2B – Bæredygtig Beskæftigelse, i København.

Konferencen blev holdt på Aalborg Universitets afdeling i Sydhavnen, hvor også et sekretariat for netværket har kontor. Det er stillet til rådighed af DIST – Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling, et center hvorfra også forskere indgår i netværket.

Initiativet til det nye netværk udspringer af tidligere samarbejder mellem fagbevægelse og miljøbevægelse, forklarede John Holten-Andersen, lektor på centeret, i en indledende tale.

– Målet er at få folk, der normalt ikke taler sammen, til at mødes – forskere, miljøaktivister og faglige tillidsfolk, forklarede han.

Netværket har været under forberedelse i et par år og har hidtil modtaget støtte fra blandt andet 3F, Byggefagenes Samvirke og flere fonde.

Besøg hjemmesiden for PLAN2B

Første offentlige markering

Åbningskonferencen var netværkets første offentlige markering – med oplæg af Lizette Risgaard, næstformand i LO, Asbjørn Wahl, norsk fagforeningsmand og leder af Alliansen for Velferdsstaten, Christian Poll, Danmarks Naturfredningsforening, Per Clausen, folketingsmedlem for Enhedslisten og Ulrik Jørgensen, professor og leder af DIST-centeret på Aalborg Universitet.

Fælles for oplæggene var en pointering af nødvendigheden af radikale indgreb i den globale markedsøkonomien for at imødegå truslerne om økologisk og klimamæssigt nedbrud.

Samfundsmæssig magtkamp

– Det er nødvendigt at tage udgangspunkt i det store billede, tænke strategisk og indse, at det er en samfundsmæssig magtkamp, vi står overfor, sagde Asbjørn Wahl eksempelvis i sit indlæg om en faglig strategi imod klimaforandringer.

 – Rovdrift på ressourcer er en del af kapitalistisk økonomi. Derfor er et snævert fokus på enkeltsager helt utilstrækkeligt. En demokratisk og planmæssig styring af økonomien er en nødvendighed, sagde han og pointerede, at det ikke kan ske uden en konfrontation med de globale kapitalkræfter.

– Globaliseringen af økonomien er ikke en naturlov. Den er resultat af en systematisk afregulering af kapitalismen, sagde han.

– Klimakampen kan kun ses i sammenhæng med en radikal omfordelingspolitik. Visionen er handler om en miljømæssig bæredygtig, demokratisk økonomi, der radikalt omfordeler resurserne fra nord til syd og fra rige til fattige, sagde han.

Det kræver en mobilisering af demokratiske, folkelige og samfundsmæssige kræfter, først og fremmest fagbevægelsen, selv om den i dag står i en defensiv situation, pointerede han.

Og fagbevægelsen skal, sagde han, være villig til at bruge den magt, som den er i stand til at opnå i kraft af sin strategiske position i samfundet.

– Det kræver en revitalisering, refokusering og reaktivering af fagbevægelsen som en samfundsmæssig og demokratiske kraft, understregede han.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce