Annonce

MiljøAnalyser og kommentarer om klima- og miljøspørgsmål
Analyse
2. oktober 2013 - 22:05

To billioner kroner til grønne investeringer?

Pensionsopsparingen skal væk fra fossile brændsler og over i grøn omstilling. Det krav rejses nu af kampagner både i Danmark og internationalt.

Hvor er de penge, som kunne sætte gang i den grønne omstilling? Svaret er: i pensionsselskaberne. Rapporter fra Verdensnaturfonden og Klimabevægelsen viser, at pensionsselskaberne i Danmark administrerer 2,24 billioner kroner, hvoraf en stor del er investeret i diverse virksomheder gennem aktiekøb. Men pensionsselskaberne bruger ikke disse formuer på at investere i og støtte grønne virksomheder. Der er med andre ord et kæmpe potentiale for investeringer i grøn infrastruktur, virksomheder og energiforsyning.

Verdensnaturfonden har gennem interviews og gennemgang af selskabernes porteføljer og egne investeringspolitikker kunnet konkludere, at få selskaber har mål om grønne investeringer, og at investeringspolitikken altid er grønnere, end porteføljen viser.

Læs rapporten »Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energi teknologi« hos Verdensnaturfonden (pdf)

Divestment

Flere af de største pensionsselskaber har ifølge Klimabevægelsens beregninger ca. 8 % af deres aktier investeret direkte i fossile energiselskaber som BP, Exxon, Gazprom og Petrobras. Det svarer til investeringer i fossile energiselskaber på omkring 1,75 milliarder kr. for Danmarks største pensionsselskab PFA.

Klimabevægelsens gennemgang af de fem største pensionsselskabers portefølje har derimod fundet ganske få investeringer i grønne virksomheder. Klimabevægelsen påpeger derfor, at pensionsselskaberne har mulighed for at »af-investere«, altså flytte deres investeringer fra fossile energiselskaber til grønne virksomheder.

Divestment er meget udbredt i USA, hvor 350.org med kampagnen Go Fossil Free har fået byer, universiteter og religiøse institutioner til at flytte deres investeringer. En kampagne, som bl.a. har bredt sig til Australien, England, Indien, Tyskland, Sverige, Bangladesh og New Zealand.

Læs mere om kampagnen Go Fossil Free

Medlemmerne må stille krav

Søndag den 29. september afholdt Klimabevægelsen en debat om mulighederne for at påvirke pensionsselskabernes investeringspolitik. Klimabevægelsen har oprettet Ansvarlig Fremtid, som forsøger at samle nok medlemmer indenfor pensionsselskaberne til at kunne stille forslag om, at selskaberne sælger deres aktier i fossile energiselskaber.

Se mere om initiativet hos Ansvarlig Fremtid

Barriererne er dog mange, før pensionsselskaberne ændrer deres investeringspraksis. Ifølge selskaberne selv er det lovkravet om maksimering af afkast og spredning af investeringer, der gør, at de ikke investerer (mere) i grønne virksomheder, samtidig med at kravet om miljø- og energiansvarlige investeringer ikke er stort nok fra hverken medlemmer eller Christiansborg. Selskaberne efterspørger også information om klimaeffekten af investeringer og påpeger, at der opstår uforudsete ændringer i støtteordninger til grønne virksomheder, og at investeringsmulighederne er begrænsede i vedvarende energi.

Verdensnaturfonden anbefaler med sin rapport, at pensionskassernes medlemmer stiller krav: krav om lovgivning om miljø- og klimaansvarlige investeringer og transparens i pensionsselskabernes investeringsportefølje. Det kan være begyndelsen på en ændring af selskabernes investeringer.

 

Andelskassechef langer ud efter pensionskasserne

Lars Pehrson, direktør for Merkur Andelskasse, deltog i debatten og stillede spørgsmålstegn ved divestment-strategien:

– Divestment medfører ikke, at man trækker pengene ud af de fossile energiselskaber, aktierne sælges blot til anden side. Samtidig medfører aktieopkøb i grønne virksomheder og en stigende aktiekurs heller ikke, at de grønne virksomheder får flere penge. Det kan de få, hvis de udskriver flere aktier, men der eksisterer så samtidig en mulighed for at skabe en boble i sektoren. Det betyder dog ikke, at divestment-strategien ikke kan have en signalværdi.

I stedet for at fokusere på pensionsselskabernes aktier understregede Lars Pehrson, at mange af selskabernes midler er investeret i andet end aktier.

– Der skal etableres bro mellem staten og pensionsselskaberne. I stedet for at købe aktier og værdipapirer skal pensionsselskaberne investere i statslige foretagender, som nedprioriteres med undskyldning om manglende midler: renere luft, vedvarende energiforsyning og infrastruktur. Der skal investeres i fysiske aktiver. Således kan pensionsselskaberne være med til at starte den grønne omstilling og undgå at skabe bobler ved kun at investere i aktier og værdipapirer.

Merkurdirektøren lagde dog heller ikke skjul på, at udfordringerne for at få pensionsselskaberne til at investere grønt er mange. Som eksempel nævnte han, at PFA har svaret et medlem med, at så længe verden er afhængig af fossile brændsler, er pensionsselskabets hænder bundet i forhold til investeringsporteføljen.

Skal presses til at tage ansvar

– Etiske og moralske overvejelser samt et medlemspres vil ikke kunne ændre pensionsselskabernes investeringspraksis. Pensionsselskaberne venter og ser, hvad deres investeringer bringer. De forholder sig ikke til, hvilken udvikling de gerne vil have, og de lader, som om de ikke har mulighed for at ændre den, sagde Lars Pehrson.

– Pensionskasserne og f.eks. Norges oliefond skal tage alvorligt, at de er en del af samfundet, og de skal presses lovmæssigt til at tage ansvar, som de har magt til.  Desuden er der total mangel på overensstemmelse mellem afkast og reelle omkostninger af investeringer. Der medregnes ingen eksternaliteter, hvorfor profit bliver individuel og tab fælles. Det betyder, at det kan betale sig at ødelægge planeten.

– Så længe der ikke rettes op på dette, gennem f.eks. en global CO2-skat og et forureneren betaler-princip, er der ikke økonomisk incitament til at investere grønt, slog Lars Pehrson fast.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce