Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp
Kommentar
12. august 2015 - 16:52

Dagpengekommissionen: Så slap stanken ud

Det er ubegribeligt, at LO-formand Harald Børsting ikke for længst har forladt dagpengekommissionen i protest mod de forringelser for arbejdsløse, som den barsler med.

Der er onsdag den 12. august lækket tre forslag fra Dagpengekommissionen, som den næsten afgåede formand for LO tilsyneladende har været med til at udvikle. Og det er ud over alle grænser pinligt, at en række kloge hoveder, alene har kunnet drive den til at levere tre forskellige forslag, som alle har det samme resultat:

Dagpengesystemet er endegyldigt smadret, og de arbejdsløse vil med det foreslåede ikke kunne bruge forsikringen.

Væk er den tryghed, som vi danskere hidtil har kunnet være stolte af, når vi sammenlignede det danske system med alle andre.

Et stabilt dagpengesystem har været det måske vigtigste ben i den danske model med stor fleksibilitet for virksomhederne.

Det kendte system med forsikring og a-kasser kan hurtigt nedbrydes med sådan nogle forslag. Kommissionen er tilsyneladende klar til med sine varianter af forslag at foreslå, at utrygheden skal være drivkraften på det danske arbejdsmarkedet.

Men tusinder falder stadig ud, og trygheden er smadret efter halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af genoptjeningskravet.

Det løser man ikke ved at sætte dagpengene ned – tværtimod. Det er endnu et bidrag til at undergrave dagpengesystemet. Når man reducerer satserne for at genoprette længden af dagpengeperioden lidt, så klipper man endnu et stykke af halen for at fodre hunden.

Det er utroligt, hvis det kan lade sig gøre, at få politisk flertal for den slags!

Og det er ubegribeligt, at Harald Børsting ikke for længst har forladt den kommission i protest…

Samtidig med at et folketingsflertal forsøger at dæmpe omtalen og forargelsen over, at politikere skovler midler ind fra staten i løn, »efterløn« og »ministerpension«, er det ikke bare tragikomisk - men en hån – at høre dem forsvare, at titusindvis af arbejdsløse borgere har mistet retten til dagpenge. Og at kommissionen er kommet frem til, at der skal endnu færre penge ud til de arbejdsløse ...

For de arbejdsløse foreslås beløb lidt over, henholdsvis under 15.000 kroner om måneden i ydelse. Prøv engang at vurder det sammen med de vilkår, som bydes Christiansborg-politikere: omkring 51.000 kroner pr måned i folketingsløn plus ret til efterløn og eventuelle ministerpensioner og eventuelle betalinger fra andre poster.

Den herskende holdning blandt politikere er, at det er helt i orden.

Det er alt for dyrt med dagpengene - og omvendt må man være lidt fleksibel, hvad angår de hårdt arbejdende politikere, så de kan »føle sig trygge«, når de efter endt indsats for os på Christiansborg, stadig kan gå på pension som 60 årige...

Nu er det åbenbart ved at være allersidste chance for at få stoppet det her vanvid.

At LO har siddet med i kommissionen og været med til at fostre forslagene om at skære endnu engang, er en hån mod både de arbejdsløse og flexicurity-modellen.

Tilbage i 2008 krævede LO markant højere dagpengesatser, fordi dagpengedækningen allerede dengang var forringet. Det er fortsat lige siden. Og derfor er det rystende, at Harald ikke har sagt fra.

Vi må insistere på at forbundene og a-kassernes samvirke i fællesskab får LO tilbage i sporet, så en samlet fagbevægelse kan forsvare både de arbejdsløse og den danske model!

------------------------------------------------
Det sker der, hvis første forslag gennemføres:

Et forslag fra Dagpengekommissionen lyder på, at dagpengeperioden forlænges fra to til tre år. Hvis de nye dagpengeregler bliver lavet ud fra det forslag, er der tre forskellige scenarie i spil.

Det første scenarie er, at dagpengeydelsen reduceres med seks procent i hele perioden. Det betyder, at hvor man i dag kan få 17.918 kroner om måneden, vil man i stedet få 16.843 kroner om måneden alle tre år. Her er der altså tale om en forringelse på 1.075 kroner per måned.

En anden mulighed er, at ydelsen reduceres med 15 procent efter et år. Det betyder, at man hver måned får 15.230 kroner, og derved hvert år får 2.150 kroner mindre om måneden, end det er tilfældet i dag.

Endelig er der også mulighed for, at dagpengeydelsen reduceres med 12 procent efter et år og yderligere 12 procentpoint efter to år på dagpenge. Det vil have den konsekvens, at man det andet år får 15.768 kroner om måneden, og derved får 2.150 kroner mindre end i dag. Mens man det tredje år kun vil få 13.878 kroner per måned. Det vil betyde 4.042 kroner mindre i dit månedsbudget.

Det sker der, hvis andet forslag gennemføres:

Det andet forslag fra Dagpengekommissionen lyder på, at dagpengeperioden skal være to år, men at seks måneders beskæftigelse udløser et tredje år på dagpenge med 80 procent af satsen.

Hvis det forslag træder i kraft, betyder det, at man stadig det første år får 17.918 kroner hver måned, men at man det andet år mister 890 kroner månedligt, og derfor får en månedlig ydelse på 17.022 kroner.

Har man været seks måneder i beskæftigelse, får man 14.334 kroner om måneden det tredje år. Her vil det altså være 3.584 kroner, man går ned i indkomst per måned.

Det sker der, hvis det tredje forslag gennemføres:

Det tredje bud på nye dagpengeregler er, at dagpengene løbende skal kunne genoptjenes og forbruges. Her optjener man to måneders dagpengeret for hver måned i beskæftigelse. Men her kan du maksimalt få dagpenge i to år.

Det vil have den effekt, at dagpengesatsen bliver reduceret med fem procent, når ens optjente dagpengeret er lavere end et år.

Konkret er det ensbetydende med, at man i to år får 17.818 kroner månedligt, men at du derefter får to måneders dagpenge a 17.022 kroner pr. måned, du har arbejdet. Her vil du miste 896 kroner om måneden.

En optjent periode på over et år vil dog kunne give dig den nuværende dagpengesats på 17.918 kroner om måneden.

Kilde: AVISEN.DK den 12. august 2015

Hans A. Sørensen er formand for LO Horsens-Hedensted og 3F Horsens.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce