Annonce

Kampen om mediestøtte
14. februar 2013 - 14:59

Enhedslisten overvejer at starte netavis

Enhedslistens Journalistiske Netværk håber at kunne få mediestøtte til en online avis, som skal synliggøre partiets holdninger og aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget i november. OPDATERET.

Den nye mediestøtteaftale mellem Enhedslisten og regeringen betyder, at der næste år bliver afsat 26 millioner kroner til netaviser og anden medierelateret »innovation« på internettet.

De penge kunne Enhedslistens Journalistiske Netværk godt tænke sig at få del i.

Netværket, som består af partimedlemmer, der interesserer sig for eller arbejder med medier, har derfor tirsdag den 12. februar givet deres opbakning til et forslag til partiets årsmøde i april om at oprette en arbejdsgruppe, som kan undersøge muligheden for at starte en netavis udgivet af Enhedslisten.

(Se forslaget nederst i denne artikel).

Da den nye medielov, der giver støtte til netaviser, først træder i kraft den 1. januar 2014, vil man desuden forsøge at få opbakning på årsmødet til et pilotprojekt med begyndelse i september.

Det skal gøre det muligt at have en fungerende netavis under den kommende kommunalvalgkamp.

Læs artiklen »Venstrefløjsmedier jubler over medieaftale« hos Modkraft.

Mediestøtte giver momentum

Selvom der også var kritiske røster på det seneste medlemsmøde i Enhedslistens Journalistiske Netværk, så er der blandt partiets mediefolk flertal for at starte en rød-grøn netavis.

Det skyldes ifølge netværkets talsperson, Jan Michaelsen, at valget til november ifølge meningsmålingerne kan betyde en historisk stor opbakning til Enhedslisten, ligesom de nye støttemuligheder skaber momentum.

– Den nye mediestøtteordning er en god anledning til at starte en netavis, slår Jan Michaelsen fast og fortsætter:   

– Vi kunne godt tænke os, at der kommer mere spot på Enhedslistens mærkesager, og at vi blev bedre til at kommunikere vores holdninger ud til de 240.000 mennesker, der sætter kryds på liste Ø, fortæller Jan Michaelsen til Modkraft.

Han mener ikke, at dagbladet Arbejderen, som er udgivet af Kommunistisk Parti, og Modkraft, som udgives af mediekooperationen Monsun, udfylder det behov, som Enhedslisten står med. 

– Modkraft er glimrende, men har lidt karakter af tidsskrift. Vi vil gerne være endnu mere nyhedsprægede. Arbejderen udgives jo af et andet parti og når ikke ud til specielt mange mennesker. Så der er rigeligt plads til et nyt medie på venstrefløjen, siger talspersonen.   

Besøg »Enhedslistens Journalistiske Netværk« på facebook.

Forslag om Netavis EL (Dato: 27.1.2013)

Med formål at

- fremme bred offentlig samfundsdebat og demokrati

- beskrive og analysere aktuelle begivenheder i ind- og udland udfra en klokkeklar solidarisk holdning.

- diskutere og afsløre borgerlig politik og ideologi herunder det borgerlige MedieDanmark.

- støtte progressive bevægelser

- fremlægge og udvikle ELs politik på stadigt flere områder.

 undersøges muligheder for at opstarte en ny netavis inden 2014

Forslagsstiller: Gunna Starck, Indre By Kbh, Jens Heie, Blågård, Kbh.

Bemærkninger

I bestræbelserne på at nå bredere ud og skærpe interessen for demokrati og en revolutionær politik opstarter EL en netavis.

Den nuancerer og tydeliggør politikken på ”gamle” områder, inddrager nye, spotter ind på  både hverdagsliv og markante begivenheder, analyserer og afslører borgerligt tankegods og udvikler evnen til at se det reelle politiske Danmark for en stadig større del af befolkningen.

Rød-Grøn og nyhedsbrevene er velegnede værktøjer til intern debat og orientering af nærtstående sympatisører. Pressemeddelelserne fremlægger Christiansborgpolitikken på bedste vis, enkeltpersoners gæsteoptræden i Information, Arbejderen mm er et fint supplement - men er vi ikke der, hvor der udover disse tiltag er brug for et bredspektret og sammenhængende politisk univers lagt frem i en markant netavis med stor radius ?

Netavisen henvender sig til en bredere læserskare, der er nødvendig at motivere og mobilisere, hvis den nyliberale politik, dens menneskesyn og dens repræsentanter for alvor skal svækkes.

Langt den overvejende del af mediefladen er domineret af borgerlig tankegang, reelt er medierne den mest benyttede kilde til information om samfund og verden omkring os og holdningssættende i betydeligt omfang. Højresidens politikere i og udenfor Christiansborg, ikoniserede finans- og erhvervsspidser, en flom af meningsdannere og eksperter på alle leder og kanter udnytter målrettet mulighederne for at vinde kampen om ”de herskende tanker”.

Vi er for svagt udrustet i mediekampen, for afhængig af ”taletid” andre steder, bør udnytte den tydelige, aktuelle interesse for vores politiske analyser og evne til anvisninger, skal understøtte og udvikle den demokratiske diskussion, afsløre og udfordre magthavernes konsensus.

En netavisen reagerer hurtigt, er ikke så omkostningstung at producere som en papiravis, falder fint ind i brugsmønstret hos de fleste i dag, er lettilgængelig for debat og potentielt indrettet til spændende illustration. Og den kan komme vidt ud i læserskaren, hvis den redigeres med nerve, hæderlighed og et klart sprog.

Struktur

Sagsområder / lag at lægge ud med:

1. Aktuelle begivenheder i ind- og udland.

Løbende nyheder, summarisk i information og holdning.

2. Arbejdsmarkeds-, økonomi-, miljø-, kultur-, kvinde-, social-, uddannelses-, udenrigspolitik, EU ………..

(prioriterede politikområder til start, flere inddrages efter behov og kapacitet). 

Mere detaljerede artikler og analyser, hvor indholdet refererer til kørende sager.

Interviews med ”faglige” folk med indblik og fornuftige holdninger.

Kommentarer/analyser omkring mediers formidling af information, nyliberale forklaringsmodeller, presseetik mm.       

3. Uddybende artikler, dokumentariske temaserier.

Emner f ex om fattigdom, arbejdsmarkedsreformer, arbejdsudbud, det fagretslige system, den offentlige sektor, politiske og faglige forhold i 3. verden, klimaforværring, konflikter og krige, kriser, bankpakker, banksystemer, finanspolitik, strategier for verdensøkonomien, EU, folkeskolen, integration, ligestilling, retssikkerhed.

4. Korte ledere.

Kort analyse og markering ift en central, dagsaktuel, prioriteret sag.

5. Kalender.

6. Stribe eller tegning.

Politisk, skarp, humoristisk satire - en katastrofal mangel i det eks. mediebilledet.

7. Debatforum. 

Redaktionelt, bemanding.

Klart, levende, lettilgængeligt sprog - undgå tunge, dogmatiske, klichefyldte, selvfede hvad- sagde jeg-formuleringer, invitation til overvejelse og debat.

God underholdningsprofil, humor, satire.

Billeduniverset flot, bevægende, overraskende, plads til kunsten, se hverdagens drama.

Avisen redigeres af et mindre antal faste medarbejdere, freelancere og frivillige og der koordineres og arbejdsdeles med rød-grøns redaktion og pressetjensten i øvrigt.

EL og partiets sympatiserende rummer mange erfarne, skarpe og velskrivende personer med stor erfaring og indsigt, den betydelige ekspertise i lokalafdelinger og udvalg bør inddrages.

Der opbygges en freelance-skribentbank i ind- og udland samt samarbejdende informationsnetværk baseret på nyhedsbureauer, dagblade, elektroniske medier, egne baser.

Der søges økonomisk tilskud over den nye Mediestøttelov.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce