Annonce

ModKulturRefleksioner i den levende kultur
Venstrefløj
13. januar 2015 - 15:07

Enhedslisten skifter kurs og er imod forbud mod sexkøb

Med et flertal på én stemme vedtog Enhedslisten i weekenden, at partiet er imod et forbud mod at købe sex. Vedtagelsen er et opgør mod partiets hidtidige linje om at gå ind for et forbud, hvis en række betingelser var opfyldt. Enhedslisten er dog principielt imod prostitution og arbejder for at afskaffe den.

Med det snævrest mulige flertal – stemmerne 67-66 – vedtog Enhedslisten i den anden weekend i januar 2015, at partiet er imod lovgivning, der forbyder sexkøb.

Det skete på en delegeretkonference i Odense, der var indkaldt for at fastlægge partiets politik på området.

I den afgørende afstemning vedtoges formuleringen:

»Der bør ikke indføres et forbud mod sexkøb i straffeloven, da dette vil marginalisere mennesker i prostitution yderligere, og er ødelæggende for en skadesreducerede tilgang.«

Overfor den var stillet formuleringen:

»Der skal indføres et forbud mod at købe sex, da det er kunden, der har et valg. Et forbud vil ændre holdningen til købesex især blandt unge, mindske efterspørgslen og gøre Danmark mindre attraktivt som marked for handel med mennesker og samlet give mindre prostitution.«

Første formulering blev altså vedtaget med 67 stemmer, mens den sidste tabte med 66.

Efterfølgende blev det samlende forslag med en række ændringsforslag vedtaget med stemmerne 71-60.

Blandt de væsentligste ændringer var sætningen: »Enhedslisten er imod prostitution og arbejder for at afskaffe prostitution«, der blev tilføjet som indledning.

Brud med hidtidig politik

Vedtagelsen markerer et brud med Enhedslistens hidtidige politik på området, der var at gå ind for et forbud, hvis en række betingelser blev opfyldt. Det handlede blandt andet om en generel sikring af mindsteindkomst, uddannelsesgaranti og behandlingsgaranti til misbrugere samt styrkelse af det opsøgende og sociale arbejde i forhold til prostitution og hjælp til at komme ud af prostitution.

Læs Enhedslistens tidligere vedtagelse om prostitution

Også den nye vedtagelse indeholder en række forslag om hjælp til at forlade prostitution, bekæmpelse af menneskehandel samt oplysning både i forhold til menneskehandel og i seksualundervisningen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Det var dog ikke de emner, der fyldte i debatten i Odense, men spørgsmålet om kriminalisering, der optog sindene.

Forud for delegeretkonferencen var gået en længere proces, hvor de tre Enhedslisteudvalg Kvindeudvalget, Socialpolitisk Udvalg og Queerudvalget sammen havde udarbejdet et forslag til vedtagelse – dog med de to formuleringer om henholdsvis ikke at støtte og at støtte en kriminalisering af sexkøb stillet op overfor hinanden.

Kvindeudvalget og Socialpolitisk Udvalg støttede et forbud, mens Queerudvalget var imod.

Queerudvalget: Nyt kompromis

Mette Grimstrup fra Enhedslistens Queerudvalg er ikke overraskende glad for vedtagelsen, men ærgrer sig over den snævre afgørelse. Hun hæfter sig dog ved, at det samlede forslag blev vedtaget med stemmerne 71-60.

– Man får nok ikke et bredere mandat. Det er et spørgsmål, vi er delt på, siger Mette Grimstrup til Modkraft.

Hun betegnelser vedtagelsen som »et nyt kompromis«:

– Vi fik vedtaget, at vi ikke støtter et sexkøbsforbud, men omvendt var der en række forslag om rettigheder til sexarbejdere, vi havde stillet fra Queerudvalget, der blev nedstemt, ligesom det blev vedtaget, at vi er imod prostitution – noget der ikke er enighed om i Queerudvalget, forsætter Mette Grimstrup.

Hun har forståelse for, at nogen er skuffede over vedtagelsen:

– Jeg anerkender synspunktet, men andre var også skuffede over den politik, vi havde før. Jeg håber derfor, vi kan komme videre med at snakke om alt det, vi er enige om i stedet for hele tiden at diskutere for og imod et forbud, slutter Mette Grimstrup.

Modkraft har forsøgt også at indhente en kommentar fra tilhængere af et sexkøbsforbud, men uden held.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce