Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
kommentar
1. november 2012 - 14:39

Gør mediestøtte til demokratistøtte

Kulturminister Uffe Elbæk har netop taget hul på forhandlingerne med Folketingets partier om en reform af mediestøtten. Elbæks nøgleord er demokratistøtte, men de små medier føler sig forbigået, fordi han lægger en bundgrænse, der kræver et millionbeløb i omsætning.

I et indlæg i Berlingske den 12. oktober åbnede Uffe Elbæk en ny runde i medieforhandlingerne. Mediestøtten i dag »er med til at fastholde branchen i papirmodellen«, skriver han og kritiserer oplægget fra den såkaldte Dyremose-rapport om omlægning af støtten for at være for lidt fremsynet i forhold til nye digitale medieprojekter.

Som civilsamfundsmedier mener vi, at mediestøtten bør omdannes til at være en demokratistøtte med udgangspunkt i medieindhold. Grundlæggende bør det handle om at »styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund« - med et udtryk, der er hentet i DR’s public service kontrakt.

Det indhold, der kan styrke borgernes handleevne, er især nyheder, kritisk granskning og opinion. Logikken ville altså være, at alle medier, der opfylder dette formål, principielt er støtteberettigede.

Men desværre når både Dyremose-rapporten og senere ministeren (i en række udtalelser) frem til, at kun medier med mindst 3-5 journalister – og dermed en millionomsætning - kan komme i betragtning. Støtten går fra at være papir- og distributionsstøtte til at være journaliststøtte.  

Men faktum er, at den danske medievirkelighed – takket være internettet – i dag har en underskov af kvalitetsmedier uden én eneste full-time journalist – som netop tager de områder op, som de store medier negligerer.

Fødekæden

Som medieforsker Anker Brink Lund har påvist, er der rent faktisk en fødekæde i mediestrømmen: De store medier lever af bidrag fra de små – ud over, at de stjæler fra hinanden med arme og ben.

Den demokratiske opgave er ikke gentagelsen af de samme nyheder på alle platforme, men at bidragene er mangfoldige, og bearbejdningen kvalificeret. Der har været lange diskussioner om, hvordan man afgrænser »små medier« fra den enkeltstående blogger.

Men det burde være enkelt: Det er mediernes evne til at sortere,  bearbejde og dermed bringe væsentlighed ind på offentlighedens store scene, der gør dem demokratisk nyttige og dermed støtteværdige.

Og det er de redaktionelle miljøer, der har skabt og opdyrket denne evne, som støtten bør rette sig imod – ikke mindst i medieverdens underskov. Her vil relativt små beløb kunne gøre en kolossal forskel.

Afgrænsningens kunst

Hvordan afgrænser man de medier, der er relevante i en demokratisammenhæng, hvis ikke man kan bruge det nemme journalistkriterie og tælle til tre eller fem? Man slipper ikke uden om at udøve skøn.

Anker Brink Lund har foreslået en slags »selvangivelse«, hvor det er medierne selv, der begrunder, hvorfor de er støtteberettigede, på en måde, som er rimelig let at lave stikprøvekontrol på.

Hvem skal så vurdere det skøn, der ligger i ovenstående forslag? Det kan f.eks. et nævn, hvor man placerer estimerede og uafhængige folk med journalistisk, politologisk, kulturel, mediefaglig og juridisk kompetence, og som administrerer ud fra et »armslængde-princip«.

Samtidig må det være rimeligt, at små non-profit medier får dækket en større del af deres omkostninger, end de store mediehuse, der udover den demokratiske funktion også har til formål at give profit. Større profit burde, alt andet lige, give reduceret mediestøtte.

Sammen med to andre frivillig-medier – Magasinet Atlas og Østeuropa-magasinet rØST – har Notat og Modkraft foreslået de danske mediepolitikere at oprette en to-delt pulje for små civilsamfundsmedier.

Den ene del skulle yde 50-50 støtte til små medier (færre end 3 medarbejdere), der i forvejen har indkomster f.eks. i form af abonnenter. Den anden del skulle handle om projektstøtte efter ansøgning.

Det er et konkret input til brug for langt bedre lovgivning – i demokratiets tjeneste.

Ole Aabenhus, redaktør NOTAT, og Ulrik S. Kohl, redaktør Modkraft

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce