Annonce

Nørrebro
16. januar 2014 - 15:17

Her er planen, der skal redde Folkets Hus

To tidligere aktivister og en lokal politibetjent skal ifølge nyt forslag ansættes af en fond under advokat Knud Foldschack til at drive Folkets Hus. Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation bakker op.

»Fonden for de Åbne Rum«, der administreres af advokat Knud Foldschack og tidligere har indgået en samarbejdsaftale med Københavns Kommune på vegne af Folkets Hus' brugere, har søgt Kultur- og Fritidsudvalget om godt 2 millioner kroner til at fortsætte driften af det kriseramte kulturhus på Nørrebro.

Knap 1,4 millioner kroner skal ifølge forslaget bruges på at ansætte tre personer, »der besidder fornøden autoritet« til at varetage det daglige arbejde i huset, og sikre, at et forbud mod hashrygning, våbenbesiddelse og bandeuniformering overholdes.

Konkret forslår Knud Foldschack i et brev til udvalget, at »en lokalbetjent på Nørrebro og to tidligere aktivister i huset med rod i lokalmiljøet« knyttes til huset.

Advokaten skriver samme sted, at han mener, at »både politi, brugere og lokalmiljø« angiveligt bakker op omkring denne løsning.

Ansøgningen skal behandles på et møde i Kultur- og Fritidsudvalget torsdag eftermiddag den 16. januar og forventes at blive vedtaget, da det ifølge Modkrafts oplysninger har opbakning fra et flertal bestående af Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten.

Se indstillingen fra forvaltningen til Kulturudvalget.

Læs ansøgningen fra Fonden for de Åbne Rum (pdf).

SF: Fokus på tryghed

Som tidligere omtalt på Modkraft, så forlod samtlige frivillige aktivister i det brugerstyrede Folkets Hus i november sidste år stedet.

Det skete efter længere tids frustration over, at en del af brugerne i huset ikke respekterede husets forbud mod hashrygning og bande-relaterede mærker på tøjet.

Læs artiklen »Aktivister forlader Folkets Hus« hos Modkraft.

Siden har Folkets Hus ifølge en orientering fra fonden til Københavns Kommunes kulturforvaltning været præget af en »ikke helt gennemskuelig tilsynssituation«.

Formuleringen dækker over, at der siden slutningen af november ikke har været en formel driftsgruppe i huset, som i stedet har fungeret som varmestue for lokale unge.

Den nye plan fra »Fonden for de Åbne Rum« kan ifølge SF's medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Peter Thiele, betyde, at Folkets Hus igen kan tiltrække og fastholde frivillige aktivister til at drive stedet.

– Det er et godt forslag og en god løsning på de aktuelle problemer. Jeg kan godt forstå, at de frivillige har kastet håndklædet ringen, og det er nu vores opgave, at søger for at skabe tryghed og sikkerhed, så huset kan fortsætte med at eksistere som et brugerstyret sted, siger Peter Thiele til Modkraft.

Han fortæller, at et flertal i Kultur- og fritidsudvalget vil indstille til Økonomiudvalget, at pengene til at få genoprettet driften i Folkets Hus skal findes i en pulje til uforudsete udgifter samt via kommunens såkaldte Sikker By-ordning.

Da SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne også har flertal i Økonomiudvalget, så forventer Peter Thiele, at bevillingen vil blive vedtaget uden problemer. 

Modkraft har flere gange forsøgt at få en kommentar fra Knud Foldschack til denne artikel, men han har ikke reageret på vores henvendelser.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce