Annonce

Dagpenge
19. april 2013 - 14:18

HK-formand: »Det er aldrig for sent at sige fra«

HK vil indsamle 100.000 underskrifter til støtte for tre konkrete ændringer, der kan forlænge arbejdsløses dagpengeret. Kim Simonsen, formand for HK, inviterer andre fagforeninger med i kampagnen.

Danmarks næststørste fagforening, HK Danmark, der organiserer over 200.000 handels- og kontoransatte, har onsdag den 17. april startet en underskriftindsamling for tre krav, det skal gøre det lettere for arbejdsløse at genoptjene deres dagpengeret.

– Vi kan ikke se passivt på, at folk nu falder ud af dagpengesystemet. Vi ønsker derfor med kampagnen at fastholde de arbejdsløses vilkår på den faglige og politiske dagsorden, siger Kim Simonsen, formand for HK, til Modkraft.

Fagforeningen samler underskrifter ind til tre krav, der samlet set skal forlænge arbejdsløses dagpengeret: at uddannelse skal forlænge dagpengeperioden, at jobrotation og løntilskudsjob skal tælle som ordinært arbejde, og at timetallet for genoptjening af dagpenge ret skal halveres fra 52 ugers fuldstidsarbejde til 26 uger.

HKs mål er at indsamle 100.000 underskrifter inden den 9. juni - og vil blive givet videre under et såkaldt »folkemøde« på Bornholm den 14-15. juni.

Kampagnen er sat i gang på baggrund af, at op mod 30.000 arbejdsløse risikerer at miste deres dagpenge i løbet af 2013. 13.000 dagpengemodtagere er allerede faldet ud.

Det skyldes dels, at arbejdsløsheden er tredoblet siden krisens udbrud i 2008, og dels at Folketinget i efteråret ikke forlængede de midlertidige udsættelser af dagpengeskærpelser, der blev vedtaget under det borgerlig VKO-flertal før sidste folketingsvalg.

HK-formand: Vi lytter

Hvorfor iværksættes kampagnen nu - skulle slaget om dagpenge ikke være taget i efteråret?

– Nu gjorde vi også, hvad vi kunne for at hindre forringelser for arbejdsløse i efteråret. Men det er aldrig for sent at sige fra over for uretfærdigheder - og mange, der nu falder ud af dagpengesystemet, er nu helt uden forsørgelsesgrundlag.

Hvorfor en HK-kampagne - I kan vel ikke vinde kampen alene?

–  Det er HK, der har taget initiativet, men vi er af flere andre fagforeninger blevet spurgt, om de ikke kan være med. Det er de selvfølgelig velkomne til - og jeg regner med, at flere melder det ud i næste uge. Men HK vil selvfølgelig også gerne have credit for at kunne høre meldingerne fra vores medlmmer og tage deres problemer alvorligt.

Hvor realistisk, vurderer du, det er, at få regeringen til at tage arbejdsløshedsspørgsmålet op til overvejelse igen?

– Nu har vi jo for det første tonet os ned til kun at foreslå tre konkrete ændringer i lovgivningen - vi kunne sagtens have rejst langt flere. For det andet mener vi ikke kun, at det er regeringen, men hele Folketinget, der skal tage problematikken alvorligt - det var jo det sidste folketingsflertal, der ændrede lovgivningen. Vi appellerer derfor til både regering og Folketing om at lytte til deres sociale samvittighed. Men vi ved jo godt, at politikerne skal kunne tælle til 90.

Styrkelse af fællesskaber på arbejdspladserne

HKs arbejdsløshedskampagne vil ifølge Jakob Nerup, der er kampagneleder i HK, gå på tre ben.

–  Vi indsamler for det første underskrifter via de digitale medier - eksempelvis gennem Facebook, hvor vi håber kampagnen vil sprede sig som ringe i vandet. Vi sender samtidig en mail ud til alle medlemmer af HK med opfordring til at skrive under - det vil sige over 200.000 mennesker, siger Jakob Nerup til Modkraft.

Det andet ben er fysisk indsamling af underskrifter på arbejdspladserne.

– Vi aktiverer hele det faglige apparat af afdelinger og tillidsfolk - også for at brede indsamlingen ud til andre faggrupper. Det er helt bevidst: Vi kunne godt have brugt penge på store annoncer, men vi bruger også kampagnen til at styrke fællesskaberne på arbejdspladserne - for arbejdsløshed handler jo ikke kun om de arbejdsløse, men også om angsten for at miste sit arbejde. Det er et kollektivt problem.

– Endelig vil vi også arbejde for at få resten af fagbevægelsen til at forholde sig til kampagnen og problematikken. Vi er lige nu i dialog med flere store forbund - og responsen er indtil videre meget positiv, siger han.

Officiel støtte fra andre store forbund vil dog først blive meldt ud i løbet af næste uge.

Skriv under på HKs krav om forlængelse af dagpengeretten på Facebook

Eller skriv under på HKs hjemmeside (klik på billedet):

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce