Annonce

MiljøAnalyser og kommentarer om klima- og miljøspørgsmål
Dokument
10. september 2013 - 0:15

I stedet for EU's varme luft: Udfas fossile brændsler

DR-dokumentar klædte det europæiske CO2-kvotesystem af. Men hvad gør vi så? Græsrodsorganisationer har et bud.

Så du Tom Heinemanns dokumentar »Varm luft for milliarder« på DR1 mandag den 9. september? Så fik du historien om, hvordan EU's system for handel med CO2-kvoter, ETS, har været en indbringende forretning, ikke mindst for organiserede kriminelle – men overhovedet ikke har nedbragt CO2-udledningerne.

Se eller gense »Varm luft for milliarder« hos DR

En CO2-kvote er en tilladelse til at udlede et ton CO2, og den kan købes og sælges på tværs af grænserne inden for Europa. Systemet bygger på uddeling af kvoter til de største forurenere og på, at markedet bestemmer prisen for at forurene. Med den økonomiske krise er kvotesystemet reelt kollapset, med kvotepriser nede omkring 4-5 euro per ton CO2 – langt under et niveau, hvor de kunne have en betydning.

Værre end ingenting

Som Kevin Anderson, professor ved Manchester University, fortæller i »Varm luft for milliarder«:

– Der bliver handlet CO2-kvoter for mange hundrede milliarder af pund, men det har ikke noget direkte at gøre med klimaforandringerne. Indirekte mener jeg at det gør tingene værre. Handel med CO2-kvoter er værre end ikke at gøre noget.

– Den skepsis, vi dengang havde over for det system, har jo vist sig helt at holde stik, siger Ritt Bjerregaard, EU's miljøkommissær 1995-99, i programmet.

Og Jørgen Henningsen, som i mange år var rådgiver for EU-Kommissionen, advarer mod at lade ETS køre videre:

– Det farligste er jo i virkeligheden at fortsætte med nogle policies, der ikke leverer noget. For det er først den dag, du accepterer, at de ikke leverer noget, at du har mulighed for at lave noget nyt.

Shell glad for kvoter

Men hvad skal man sætte i stedet for det kollapsede kvotehandelssystem?

Det er en kreds af 44 græsrodsorganisationer fra Europa, Sydafrika, Brasilien og andre lande kommet med et bud på. De sendte den 1. juli en udtalelse til EU-parlamentet – dagen før det skulle stemme om miljøkommissær Connie Hedegaards såkaldte »backloading«-forslag. Forslaget går ud på at trække et antal kvoter midlertidigt ud af systemet i håb om derved at rette kvoteprisen op.

Anført af Carbon Trade Watch, Corporate Europe Observatory og FERN afviste græsrodsorganisationerne, hvad de så som »et tiltag, som kun yderligere vil cementere brugen af fossile brændsler«.

»ETS er indrettet efter at forlænge afhængigheden af fossile brændsler og udvide og øge finansmarkedernes rolle i menneskers dagligdag,« skriver de i udtalelsen og påpeger, at et olieselskab som Shell ikke lægger skjul på, at ETS understøtter deres branche.

– En robust CO2-pris er på længere sigt i olie- og gasindustriens interesse. Den er nødvendig for at stimulere investeringerne i CCS (kultstofindfangning og -lagring, red.), og det er fremtidens teknologi, skal Shells chefklimarådgiver, David Hone, således have sagt på konferencen »Towards a Global Carbon Market«.

Nytænk forbrug og produktion

I stedet for »at spilde mere tid på at forsøge at reformere ETS« burde EU efter organisationernes opfattelse åbne for en debat om direkte udfasning af de fossile brændsler:

»At udfase de fossile brændsler kræver, at EU nytænker den måde, man forbruger og producerer på. Det er et politisk og samfundsmæssigt projekt, der må involvere en diskussion af, hvordan man kan reducere energibehovene (i alle sektorer, herunder transport, industri, landbrug osv.), blive mere effektive og skifte til bæredygtig, lokalt ejet og styret vedvarende energi. Diskussionen skal også undersøge, hvordan finanssektoren kan reguleres, i stedet for hvordan de finansielle markeder kan udvides gennem en kunstig handelsvare som CO2-kvoter.«

For at imødegå klimaforandringerne og udfase de fossile brændsler opfordrer organisationerne EU til at…

  • »Arbejde hen imod et EU-forbud mod frackingprojekter. Selv om ukonventionel gasudvinding er blevet rost som en løsning på energiusikkerhed og aftagende økonomisk vækst, udgør den en trussel mod lokalsamfundene og udvider brugen af fossile brændstoffer. Samtidig er den en hindring for den omstilling, der skal til for at sætte ind mod klimaforandringerne.
  • Udfase den offentlige støtte til udvikling og brug af fossile brændsler. Det bør ikke tillades, at man i EU giver flere offentlige midler i tilskud til energiproduktion, der øger udnyttelsen af kul, olie eller gas eller er afhængig af import af fossile brændstoffer fra nabolande og det globale syd. Der bør heller ikke gives nogen offentlige tilskud til store hydroelektriske dæmninger, træbaseret bioenergi eller atomkraft.
  • Støtte en fuldstændig udfasning af fossile brændsler, sådan at hovedparten af de fossile reserver efterlades i undergrunden, f.eks. ved at få energiselskaberne til at fastlægge udfasningsplaner. Udfasningen bør ikke være til uretmæssig ulempe for lokalsamfund, der allerede har et minimalt forbrug af fossile brændsler.
  • Stoppe forhandlingerne om frihandelsaftaler og bilaterale investeringsaftaler (BIT), der tillader EU at importere varer fra ikke-bæredygtige energikilder og undgå miljøregler.
  • Lære af initiativer fra de lokalsamfund, kommuner og regioner, der allerede sætter ind over de virkelige drivkræfter bag klimaforandringerne.
  • Støtte småskala-, lokalt ejede og lokalt styrede bæredygtig energi-initiativer, der opstiller et alternativ til centraliseret energiproduktion og -distribution.
  • Støtte strukturelle ændringer i forbrug og produktion på måder, der fremmer folks livsgrundlag og samtidig sætter spørgsmålstegn ved kravet om endeløs økonomisk vækst.«

 

Læs hele erklæringen på »Time to Scrap the ETS«-hjemmesiden

Læs artiklen »Miljøfolk: Skrot EU's kvotehandel« hos Modkraft.

Se også Carbontradewatch.org

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce