Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Dokumentation
10. marts 2014 - 10:27

Københavns Byret: Begrundelse og afgørelse

Modkraft-journalist Rune Eltard-Sørensen er i Københavns Byret blevet idømt dagbøder for ubeføjet, at have kaldt højreorienteret blogger for nynazist. Læs rettens begrundelse og afgørelse.

Dom afsagt i Københavns Byret den 11. februar 2014 på baggrund af artiklen »Den Danske Forening: Vi er ikke nazister« (12. oktober 2012).

Læs mere om sagen her: »Københavns Byret idømmer Modkraft-journalist dagbøder for æreskrænkelse«.

Rettens begrundelse og afgørelse

Oplysningen »Junikredsen … bliver administreret af Martin Kasler« er efter det foreliggende urigtig, men der er ikke oplysninger i sagen, der dokumenterer, at udsagnet er krænkende, hvorfor Rune Eltard-Sørensen frifindes for overtrædelse af straffeloven vedrørende dette udsagn.

Retten finder, at en omtale af en person som »nynazist« og en omtale som »organiseret sammen med medlemmer af den militante nazistiske gruppe Blood and Honour«, er krænkende i straffelovens paragraf 267's forstand, hvis den ikke er sand. Det gælder særligt, når omtalen er set i en artikel, som fremstår som baseret på fakta.

Rune Eltard-Sørensen har ikke ført bevis for, at Martin Kasler er nynazist eller har været organiseret sammen med medlemmer af den militante nazistiske gruppe Blood and Honour. De dele af artiklen, der omtaler Martin Kasler, er ikke af åbenbar almen interesse, og Rune Eltard-Sørensen brugte få, ældre og udelukkende anonyme kilder, hvis oplysninger hverken han eller læserne af modkraft.dk havde mulighed for at efterprøve.

Under disse omstændigheder finder retten, at Rune Eltard-Sørensen har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens paragraf 267 ved at omtale Martin Kasler som »nynazist« som »organiseret sammen med medlemmer af den militante nazistiske gruppe Blood and Honour«.

Da Rune Eltard-Sørensen er journalist og således har kendskab til kildekritik, og da oplysningerne om Martin Kasler alene baserede sig på anonyme kilder, er der ikke grundlag for strafbortfald efter straffelovens paragraf 269, stk. 2.

Rune Eltard-Sørensen straffes efter straffelovens paragraf 267 med 10 dagbøder, hver på 100 kr. Der er ved fastsættelsen af straffen i formildende retning lagt vægt på, at »nynazisten« ved modtagelsen af indsigelsen fra Martin Kasler blev ændret til »højreekstremisten«.

Martin Kaslers påstand om mortifikation efter straffelovens paragraf 273, stk. 1, tages herefter til følge for så vidt den oprindelige billedtekst »nynazisten Martin Kasler« og sigtelsen »…Martin Kasler, der … også har været organiseret sammen med medlemmer af den militante nazistiske gruppe Blood and Honour«.

Den omstændighed, at redaktøren for modkraft.dk ikke er sagsøgt i sagen, afskærer ikke retten fra i medfør til medieansvarslovens paragraf 54 at bestemme at indholdet af dommen i nærmere bestemt omfang skal offentliggøres i mediet. Det bestemmes i medfør af medieansvarslovens paragraf 54, at rettens begrundelse (bortset fra sidste afsnit, der vedrører sagens omkostninger) og afgørelse, snarest muligt skal offentliggøres i mediet.

Rune Eltard-Sørensen har oplyst, at modkraft.dk har 60.000 unikke brugere om måneden. Danmarks største aviser har et oplagt på ca. 100.000 om dagen. Modkraft.dk er en internetbaseret avis, hvor nyheder ganske vist forsvinder fra brugerfladen. Retten må derfor gå ud fra, at der har været og vil være et mindre antal læsere til Rune Eltard-Sørensens artikel. Under disse omstændigheder fastsættes godtgørelsen for tort til 10.000 kroner.

Thi kendes forret:

Rune Eltard-Sørensen idømmes 10 dagbøder hver på 100 kr.

Forvaltningsstraffen er fængsel i 10 dage.

Rune Eltard-Sørensen skal inden 14 dage betale en godtgørelse på 10.000 kr. til Martin Kasler med tillæg af procesrente fra den 11. marts 2013.

Følgende sigtelser, der er ubeføjede, mortificeres efter straffelovens paragraf 273, stk. 1, oprindelig billedtekst, »nynazisten Martin Kasler«, samt sigtelsen… »Martin Kasler, der … også har været organiseret sammen med medlemmer af den militante nazistiske gruppe Blood and Honour«.

I medfør af medieansvarslovens paragraf 54 skal rettens begrundelse (bortset fra sidste afsnit, der vedrører sagens omkostninger) og afgørelse i sagen Martin Kasler mod Rune Eltard-Sørensen snarest muligt offentliggøres på modkraft.dk.

Det offentlige skal inden 14 dage betale 1.500 kr. i sagsomkostninger til Martin Kasler.

Redaktion: 
Emneord: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce