Annonce

Kvindekrisecentre
14. december 2016 - 16:44

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre vil fortsætte trods økonomisk modvind

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) vil fortsætte arbejdet trods store økonomiske vanskeligheder, fordi Socialstyrelsens finansiering af LOKK stoppede i år. Satspuljemidler og en privat fond vil sandsynligvis sikre organisationens umiddelbare overlevelse.

Efter de økonomiske midler fra Socialstyrelsen ophørte i løbet af i år, måtte Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) i efteråret lukke deres sekretariat og opsige deres medarbejdere.

Siden da har LOKK søgt med lys og lygte efter videre finansiering af deres arbejde.

Under de nyeste satspuljemiddelforhandlinger i oktober i år blev det dog besluttet fortsat at støtte mennesker, der er udsat for vold i nære relationer, med økonomiske midler i 2017.

Herunder er der afsat midler til at oprette en såkaldt 'national enhed'.

I en pressemeddelelse fortæller forkvinde for LOKK Lene Johannesson, at »der er heldigvis gode kræfter i samfundet, som gerne vil støtte vores arbejde med at bekæmpe vold mod kvinder og børn«.

LOKK er en landsdækkende sammenslutning der har eksisteret i 29 år og består af 41 kvindekrisecentre.

Modkraft har talt med Lene Johannesson for at finde ud af, hvem de gode kræfter er:

- Det er en privat fond, der har vist interesse for måske at yde økonomisk finansiering af selve LOKKs sekretariat, men jeg kan endnu ikke afsløre navnet på hvem, fortæller hun.

Det eventuelle samarbejde med den private fond er centralt, da videreførelsen af sekretariatets projekter er afhængigt af dette. Finansieringen af sekretariatet kan nemlig ikke ske gennem de nye satspuljemidler, som kun gives til projekter.

- Det er tænkeligt, at vi byder ind på satspuljemidlerne til finansieringen af vores projekter, siger Lene Johannesson.

Midlerne udbydes i begyndelsen af januar, og derfor er det heller ikke sikkert, at organisationen rent faktisk får dem.

Hvordan har I det med, at der tales om en ’national enhed’, når denne allerede eksisterer, nemlig jer?

- Man må jo følge med tiden, og hæve det op på et højere niveau. Både mænd og kvinder udsættes for partnervold.

Er det derfor man taler om en ’national enhed’, fordi mænd også udsættes for vold?

- Ja. Men selvom også mænd udsættes for vold, er det vigtigt også fortsat at rette fokus på, at langt de fleste voldsramte er kvinder.

Tidligere tilbød LOKK under Etnisk Ung også rådgivning og konfliktmægling til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er udsat for vold. Med den nye reorganisering kommer denne funktion til at foregå i et andet regi fremover.

Etnisk Ung vedbliver ikke at være i jeres regi, er der andre ydelser, der bortfalder?

- Nej, det vi plejer at tilbyde i LOKK fortsætter vi med. Etnisk Ung fungerer i bedste velgående, men de ved endnu ikke, hvor de kommer til at høre ind under. Den beslutning er Integrationsministeriets.

LOKK bestod af et sekretariat, der blandt andet administrerede en central database, som viste, hvor i landet der var ledige pladser i et krisecenter. En vigtig funktion, forklarer Lene Johannessen, da der er mangel på pladser over hele landet, og det er nødvendigt for centrenes personale hurtigt at kunne danne sig et overblik, for at kunne yde voldsudsatte kvinder og deres børn den bedst mulige - og hurtigst mulige - hjælp.

Desuden tilbød LOKK telefonsamtaler for voldsudsatte og mennesker tæt på voldsramte mennesker, personlig rådgivning og konfliktmægling.

Det er disse projekter, LOKK arbejder på skal fortsætte. Dels i håb om en grundfinansiering med en privat fond og dels gennem satspuljemiddelfinansiering af tilhørende projekter.

Med reorganiseringen har LOKK skiftet ledelse, tidligere forkvinde Birgit Søderberg valgte ikke at genopstille, og Lene Johannesson har overtaget hendes post.

Lene Johannesson er uddannet socialrådgiver, og i de sidste 18 år har hun beskæftiget sig med vold i nære relationer blandt andet som souschef i Kvindehuset i Lyngby og som tidligere sekretariatschef i LOKK fra 2008 til 2014.

Læs artikel »Landsorganisationen af Kvinde-Krisecentre er lukket« på Modkraft

Ca. 33.000 kvinder udsættes årligt for partnervold. 2.000 kvinder kommer hvert år på et krisecenter og 37 procent af børnene på centrene har været udsat for fysisk vold.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce