Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp
KOMMENTAR
24. maj 2012 - 12:03

Regeringens vej ud af blindgyden

Hvis regeringen ikke skal blive en parentes i historien, er det på tide at indfri nogle løfter og forventninger, skriver 3F's og Dansk Metals lokalformænd i Horsens.

Det er på tide regeringen vender sig mod den danske virkelighed og holder op med kun at tage bestik af de løsninger, som regnedrengene i Finansministeriet spytter ud.

Selvom regeringen har taget små dansetrin i den rigtige retning - fjernet fattigdomsydelser og sat fokus på social dumping – så har den langt fra levet op til de forventninger, den selv skabte op til valget. Ikke mindst ser det ud til, at den ikke har tænkt sig at knytte bredere bånd til den fagbevægelse, som sloges for at bringe den til magten.

I et parforhold kan man ikke klare sig med en SMS engang imellem. Og man skal heller ikke regne med, at fagbevægelsen fremover stiller op ved betalingsskranken, hvis lønmodtagerne basale interesser ikke bliver varetaget!

I stedet for at tage udgangspunkt i S og SF’s egne valgløfter har regeringens ministre åbenbart ladet sig forblænde af embedsmændenes regnemodeller. Den har godtaget idéen om, at alt handler om snarlig mangel på hænder på trods af de 160.000, som allerede er på gaden,

Regeringen har valgt at tale krisen op

Det startede med et kasseeftersyn, som angiveligt pegede mod et underskud i statskassen på 100 milliarder sidste år. Alle valgløfter måtte aflyses, og de bebudede trepartsforhandlinger skal handle om at finde yderligere milliarder til statskassen.

Regnedrengene skønnede 65 milliarder galt. Under-skuddet endte på 35 milliarder kroner – et beskedent underskud i en krisetid. Men den glædelige nyhed fik ikke regeringen til at sætte virkelig gang i økonomien. Tværtimod!

I den netop præsenterede 2020-plan hedder det nu, at der om otte år vil mangle syv milliarder i kassen. Så nu er det, det hele handler om, at vi kan se frem til otte år med en accepteret vækst på 0,8 % - som reelt er minus-vækst i den offentlige sektor.

Med andre ord en permanent nedskæringsrunde, så langt øjet rækker.

De syv milliarder er kommet ud af de samme regnemaskiner, som altså lige har regnet 65 milliarder galt, hvad angår sidste års underskud. Og her i weekenden kom det så også frem, at man havde regnet forkert på manglen på arbejdskraft.

Nye oplysninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der vil være omkring 20.000 flere i 2020 i forhold til sidste prognose. Ifølge Danmarks Statistiks prognose vil arbejdsstyrken vokse med 8.210 personer i 2020.

Det er en både tragikomisk, interessant og påtrængende tilføjelse til overvejelserne om, om det er politik eller videnskab, som skal bestemme vores fremtid! Gad vide om vi nu skal have efterlønnen genindført, når begrundelsen for at afskaffe den var forkert?

Man kan vælge at være optimist, pessimist eller noget midt imellem. Den tidligere, borgerlige regering havde ”valgt at vælge” at være pessimister for at argumentere for offentlige nedskæringer.

Trods den nye prognose, som strengt taget afmonterer politikernes argumenter for de drastiske indgreb, så fastholder finansministeren støt sin kurs. Efter 2020 vil udviklingen igen vende, så der er fortsat brug for reformer, lyder beskeden fra Finansministeriet, hvor man har tænkt sig at bruge et års tid på at indarbejde den nye prognose.

Politik bygget på kviksand

I mellemtiden kan trepartsforhandlerne så sætte skibe i søen, som skaffer endnu flere hænder. Og sådan kan man åbenbart fortsætte med at lave politik bygget på kviksand.

For os er det ufatteligt, at en regering med deltagelse af to arbejderpartier kan basere sin politik på nogle nyliberale økonomiske teorier og en sparelogik, som vi i øvrigt ser et spirende oprør imod i hele Europa.

Af en centrum-venstre-regering kan vi vel forvente en anden tilgang til udviklingen. Ligesom vi lige nu ser at tankegangen i den Finanspagt, som regeringen så standhaftigt forsvarer sammen med Tysklands Merkel, bliver afvist af ikke bare det franske og græske folk, men også af flere og flere økonomer.

Resultaterne af sparepolitikken i Sydeuropa har været forfærdende og har forværret krisen i stedet for at løse den. Det er kendsgerninger, som ikke kan affejes med bemærkninger om, at Sydeuropa må sørge for at få ”styr på butikken”, som Europaminister Wammen ynder at gentage.

Der er basale økonomiske kendsgerninger, som viser, at Danmark hverken er et forgældet eller fattigt land uden konkurrencekraft.

F.eks. har vi sparet så meget arbejdsmarkedspension sammen, at det er på størrelse med den norske oliefond (3.100 milliarder kroner). En god bid af de penge er udsat skat, som venter på at blive indbetalt og brugt til velfærd. Og mange flere er undervejs.

Vi har overskud

Vi har overskud på betalingsbalancen, det vil sige vi laver mere end vi bruger. Faktisk peger økonomer på, at Danmark sammen med Tyskland og en række andre lande burde bruge flere penge, hvis Europa skal skubbes ud af krisen. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har vurderet, at en koordineret vækstplan for de seks rigeste EU-lande vil udløse 40.000 job i Danmark.

I stedet for at presse på for en sådan løsning har regeringen valgt alene at støtte sig til udbudsøkonomerne og sat jagten ind på flere hænder og endnu flere milliarder til at dække fiktive huller.

Hvis man så ville stoppe huller med penge fra folk, der har. Men når man lægger op til en fleksjob-reform, som skal hente 2 milliarder fra en af vores svageste grupper, som bidrager med den arbejdskraft, de har tilbage, så hører alting op!

Reformen skal få fleksjobbere til at arbejde mere for mindre. Men spørg lige dem, det handler om! Fleksjobberne er i fleksjob, fordi de er syge, de arbejder det, de kan. Det er ikke en ”ydelse”, man selv henter på hylden.

Det ved vi, og det ved alle, som kender lidt til arbejdsmarkedet. Alligevel vælger politikerne at lade sig styre af regnestykker fra finansministeriet.

Hvad med at tage bestik af virkeligheden?

Seneste meningsmåling sender Løkke tilbage i statsministeriet med 96 mandater. Så hvis regeringen ikke skal blive en parentes i historien, er det på tide at indfri nogle af løfterne og forventningerne, som så mange har haft efter 10 års borgerligt styre.

De to arbejderpartier kunne starte med at tage bestik af virkeligheden og sætte gang i en jobskabelse udover de 8.000, som angiveligt kommer ud af den beskedne kickstart. For jo, vi har noteret, at de regner med 160.000 nye job frem til 2020. Men planen angiver kun veje til at jage folk ud i arbejdsløshedskøen og holde sig parat.

Der er ingen bud på, hvor jobbene skal komme fra, det overlader regeringen helt til markedet. Det er lige smart nok!

Men mens vi venter på opsvinget, så hviler utrygheden over lønmodtagerne. Regeringen må levere en dagpengereform, som gør op med den brutale reform, Løkke-regeringen nåede at gennemføre. Dagpengeperioden skal igen være fire år, og kravet til, hvornår man kan få dagpenge igen, skal sættes ned fra et års arbejde til et halvt.

Alene i Horsens har vi 700 arbejdsløse, som inden for overskuelig tid risikerer at miste deres dagpenge.

De seneste 10–15 år er dagpengene udhulet, i dag mister mange halvdelen af deres forsørgelsesgrundlag, hvis de bliver fyret. Det hullede dagpengesystem skaber en grundlæggende frygt hos lønmodtagerne, som det burde være regeringens fornemste opgave at tage alvorligt.

De mange job, der er forsvundet under krisen, kommer næppe tilbage. Derfor er der brug for en gigantisk uddannelsesindsats både for dem, som har mistet deres job, og for de unge. Her kunne undervisningsministeren passende skele til den nye franske præsident, som lægger op til at forøge lærerstaben med 60.000.

Hvis regeringen begynder at levere resultater på beskæftigelsen, på behandlingen af de arbejdsløse, på den økonomiske tryghed og på velfærd og uddannelse, så tror vi, der vil ske ændringer. Den vil opleve en befolkning, som har forståelse for, at alle problemer ikke bliver løst på en gang.

Det vil være vejen, hvis en centrum-venstre regering skal have en ny chance.

Hans A. Sørensen er formand for 3F og omegn i Horsens, og Bjarne Sørensen er formand for Dansk Metal i Horsens.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce