Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Kommentar
1. december 2014 - 16:57

Stramninger løser ikke flygtningeproblemerne

Når man lukker grænser ned for flygtninge, skruer man ikke ned for flytningestrømmene, men kun op for de menneskelige omkostninger.

Løs Asylknuden er et initiativ fra en gruppe unge, som alle er enige om, at den danske asylpolitik er på vej i en forkert retning.

Vi er derfor gået sammen om at skabe en kampagne, som fokuserer på at forhindre de forestående stramninger inden for asylområdet.

Asyldebatten skal handle om mennesker

Der er sket et skred i den danske asyldebat. Måden, vi taler om flygtninge på, har ændret sig fra at handle om mennesker til at handle om tal.

Mette Frederiksen sagde til TV2 Nyhederne den 18. november at »debatten skal ikke handle om anstændighed og moral«. Men hvordan kan man se bort fra, hvad der er moralsk rigtigt og anstændigt i en debat, der handler om mennesker på flugt?

Uanset hvor meget vi strammer lovgivningen, vil der være mennesker, som flygter fra konflikter.

Der opstår en knude, når de fordrevne bliver ved med at komme, og vi samtidig lukker grænserne. Når vi lukker vores grænser for mennesker, der beder om vores hjælp, skruer vi ikke ned for flygtningestrømmen, men op for de menneskelige omkostninger.

Vi taler om asylansøgere, i stedet for at tale om mennesker, familier, kvinder og børn. Vi taler om tal, statistik og beregninger, men ikke om menneskesyn og moral.

Hvorfor taler vi kun om, hvad der er »nødvendigt« at gøre, og ikke om hvad der er det rigtige at gøre?

Det hører ikke hjemme i debatten at bruge ord som asylshopping, ligesom det ikke hører hjemme at sige, at alle flygtninge er uønskede. Den måde at tale om flygtninge på er dybt problematisk og skaber et forvrænget billede af, hvad vi som land bør gøre for at hjælpe mennesker på flugt.

Vi har et ansvar i Danmark

Det er ved at lytte til menneskers historier, at vi forstår deres situation. For at kunne træffe velbegrundede og retfærdige beslutninger på asylområdet, er vi nødt til at lytte til de mennesker, der flygter.

Vi er nødt til at forstå, at de stramninger, vi laver, har store konsekvenser for mennesker, der er på flugt fra krig. De kvinder, mænd og børn, der bliver ramt af stramningerne, har ikke haft en særlig stor stemme i debatten.

Det er paradoksalt, at Danmark har råd til at medvirke i krige, men ikke til at huse de mennesker, der flygter fra dem.

Nogle politikere argumenterer for, at vi allerede tager vores del af slæbet, og at nu må det være de andre landes tur. Realiteten er, at Danmark bestemt ikke løfter den store byrde. Selv efter europæiske standarder løfter Danmark kun gennemsnitligt målt i forhold til både indbyggertal og BNP.

Danmark kan ikke huse alle de 50 millioner flygtninge, som lige nu er fordrevet fra deres hjemegn. Faktum er så for det første, at langt størstedelen hverken har ressourcer eller lyst til at forlade deres region.

80% er på globalt plan enten internt fordrevne eller flygtet til nærområderne.

Asylstramninger splitter familier ad

En tredjedel af de syrere, som får asyl, sker på baggrund af de generelle forhold i landet.

De vil ikke få adgang til familiesammenføring det første år, hvis regeringens forslag bliver vedtaget. Dette vil betyde, at familier bliver splittet ad. Hårdest kommer det til at gå ud over børn under 12 år.

Det undrer os, at regeringen på trods af denne viden fastholder, at stramningerne er ansvarlige. At skulle vente et helt år med at få sin familie i sikkerhed, når man er flygtet, er hverken anstændigt eller forsvarligt.

Derudover foreslår regeringen at indføre en særlig status for de asylansøgere, der i dag får asyl alene på baggrund af de generelle forhold i hjemlandet.

Den gruppe af flygtninge vil fremover kun blive tildelt en tidsbegrænset opholdstilladelse, som vil gælde et år til at starte med.

Hvis opholdstilladelsen bliver forlænget, vil situationen skulle vurderes igen efter to år. I dag sker det efter fem år. Det vil skabe stor usikkerhed for flygtninge, hvis situation og fremtid i forvejen er meget usikker.

Hvis vi i Danmark i fremtiden skal være stolte over os selv, er vi nødt til at stoppe den udvikling, der sker på asylområdet. Vi er nødt til at se i øjnene, at de stramninger, vi laver, hverken er anstændige eller moralsk forsvarlige.

Stramninger er ikke løsningen

Det er stadig muligt at gå en anden vej. Det er muligt at få både debatten og lovgivningen på asylområdet tilbage på ret kurs.

For os er Danmark et land med hjerterum og høj moral. Et land, hvor man bestræber sig på at handle etisk korrekt og bære en del af ansvaret. Et land som vi som danskere kan være stolte af.

Vi håber, regeringen tænker sig om en ekstra gang. Er det den vej, vi vil gå? Er stramninger virkelig løsningen? Er der ikke andre alternativer?

Vi tror på, at der er andre løsninger, og vi håber, I som politikere vil tænke jer om en ekstra gang. Stramninger er ikke løsningen!

Artiklen er skrevet af aktivistgruppen Løs Asylknuden som et baggrundsmateriale, der er sendt til Folketingets udvalg for udlændinge og integrationspolitik.

Besøg Løs Asylknudens Facebook-side.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce