Annonce

MiljøAnalyser og kommentarer om klima- og miljøspørgsmål
Rapport
17. september 2013 - 21:33

Transition Towns: Forandring gennem fællesskaber

Omstillingsinitiativet i Ry vokser – og vi bliver ved, til vores lokalsamfunds økologiske fodaftryk er nede på det niveau, der tilkommer os.

I vores lille by imellem Skanderborg og Silkeborg sker der noget, som mange undrer sig over. Så mange enkeltpersoner og grupper i byen har engageret sig i omstillingen til bæredygtighed, at Ry som et af de eneste steder i Danmark nu officielt kan kalde sig en omstillingsby og en del af det internationale netværk af Transition Towns.

Et omstillingsinitiativ er en gruppe borgere, som går sammen for at gøre deres lokalsamfund mere modstandsdygtigt mod energikriser, med større lokal selvforsyning af især fødevarer og energi.

Det begyndte, da permakulturdesigneren Rob Hopkins sammen med sine studerende skulle lave en energinedstigningsplan for området ved byen Kinsale i Irland. Planen blev efterfølgende vedtaget i byrådet. Rob Hopkins flyttede derefter til Totnes i Sydengland, og her startede det første omstillingsinitiativ: Transition Town.

Ideen har bredt sig rundt i Verden, så der nu er mere end 400 officielle omstillingsinitiativer og mange flere på vej.

Principper for en rigere fremtid

Omstillingsinitiativer arbejder ud fra syv principper:

  • Klimaforandringerne og olieproduktionens kulmination kræver umiddelbar handling.
  • Et liv med lavere energiforbrug er uundgåeligt, og det er bedre at forberede sig på det end at blive taget på sengen.
  • De industrielle samfund har mistet deres modstandsdygtighed overfor energikriser.
  • Vi må handle i fællesskab, og vi skal handle nu.
  • Planeten Jorden muliggør ikke i længden det nuværende forbrug og den nuværende vækstøkonomi.
  • Mennesket har udvist stor kreativitet på vejen op i energiforbruget – nu må vi udvise samme kreativitet på vejen til et lavenergisamfund.
  • Hvis vi planlægger og handler i god tid, bruger vores kreativitet, og samarbejder i lokalsamfundene, kan vi skabe en fremtid, der er rigere, mere tilfredsstillende og mere skånsom overfor jorden, end den livsstil vi har i dag.

At gøre noget som lokalsamfund

Det særlige ved Transition Towns-modellen er, at den er meget inkluderende. Den handler om at engagere et helt lokalsamfund og taler til alle grupper i samfundet. For eksempel har byens ældre mennesker en vigtig rolle i omstillingen.

Det handler ikke om store højtråbende aktioner, der får meget presseomtale, men om bevidstgørelse og opbygningen af fællesskaber. Samtidig med at vi arbejder med langsigtede visioner for et bæredygtigt lokalsamfund, tager vi udgangspunkt i de mennesker, der er med, og i de forandringer, vi kan starte nu og her.

Sigtet er at nedsætte lokalsamfundets forbrug af energi og ressourcer, og midlerne er at styrke bevidstheden om, hvad vi bruger, og hvad vi egentlig har brug for, og erkendelsen af, at vi i fællesskab kan forandre vores liv og lokalsamfund.

Det starter med en vision

Hvordan ser Ry ud om 30 år, hvis vi har meget mindre energi at bruge af? I Transition Towns-modellen arbejder man løbende med visioner om fremtidens lokalsamfund. En positiv vision, hvor der er plads til og brug for alle.

Visionen bruges til at styre efter: Vi fokuserer på, hvad vi kan gøre nu, der fører os længere hen imod det, vi ønsker. Vi holdt en stor visionsdag i 2011, og vores plan er, at vi for fremtiden en gang om året skal holde en visionsdag, hvor vi holder hinanden op på det lange perspektiv.

En overflod af idéer

Vores første store møder var bygget op med et oplæg eller en film fulgt af en stor organiseret brainstorm i grupper og i plenum. Utroligt mange ideer er fløjet rundt under møderne. Nogle er der blevet arbejdet videre med, andre ligger endnu som kim, der kan spire, når de rette betingelser er til stede.

Nogle projekter har været for ambitiøse. Blandt andet arbejdede en gruppe med at købe den tidligere slagterbutik i byen for at lave mad- og kulturhus her. Gruppen samlede tilkendegivelser ind fra folk, som ville købe andele i huset, men huset viste sig at være i dårlig stand, og projektet blev for dyrt. Andre projekter er strandet, fordi det har været for svært at finde tiden i en fyldt hverdag. Det har vist sig at være bedre med mindre projekter, med en overskuelig tidshorisont, end store og forkromede.

Vi holder stadig stormøder to gange om året, og der dukker altid nye folk op, og der er altid mange idéer. Vi er blevet bedre til at acceptere, at vi har flere idéer, end vi magter at udføre, og til at glæde os over det, vi får gjort, frem for at ærgre os over det, vi ikke klarede. Nogle af idéerne giver vi videre til andre, som kan bruge dem, for eksempel kommunen, som har midler til at gennemføre dem.

Organisering og samarbejde med andre

Basis i Omstilling Ry er grupperne. I 2013 er der 6 aktive grupper, og en koordinerende kernegruppe. Vi har fået plads i et lille hus, som kommunen stiller til rådighed for foreninger. Der har vi kontakt med nogle af de andre foreninger i byen: flygtningegruppen, ældresagen og en støttegruppe for sindslidende. Vi holder omstillingscafé i huset en eftermiddag om ugen, hvor folk kan dumpe ind og få en snak eller lade sig inspirere af tidsskrifter og bøger.

Vi er startet i et område med et aktivt foreningsliv og en stor lokal bevidsthed, som betyder, at folk virkelig bakker op om vores initiativer. Vi samarbejder meget med Stationshavens Venner – en gruppe borgere, som på fjerde år i træk har besat den tidligere posthusgrund.

Mange mennesker nyder solen her på pladsen ved siden af Ry Station, og i hele sommerhalvåret kan man møde op til kringle og kaffe en aften hver uge. Foreningen holder kulturelle arrangementer som poesi på mamelukker, digtoplæsninger, maleworkshops og meget andet og arbejder for, at grunden skal blive til en have med kulturpavillon og orangeri.

Energimesse

En gruppe arbejdede utrætteligt i over halvandet år på at arrangere en energimesse i 2012 med inspiration til bæredygtige løsninger, for bolig, bil og båd. Det blev en meget velbesøgt begivenhed, hvor op mod 1000 mennesker kiggede forbi de cirka 50 stande med alt fra rådgivning, sunde byggematerialer og solceller til regnvandsopsamling, grønne tage og komposttoiletter med mere.

Der var foredrag, underholdning med sang, musik, klovneri og tryllekunst, lokal mad og prøveture på elcykel, i elbil og solbåd. Dagen efter holdt folk i lokalområdet åbent hus for at vise deres energi- og miljøtiltag frem. Energimessen slog for alvor Omstilling Ry fast i lokalbefolkningens bevidsthed og skabte respekt om initiativet. Man behøver nu blot henvise til messen, så ved folk, hvem vi er. Der blev holdt en ny energimesse i starten af september i år.

Skovhave

En gruppe har gennem dialog med Skanderborg Kommune fået stillet et areal til rådighed for at etablere en offentlig skovhave. En skovhave er en måde at dyrke fødevarer på efter permakultur-principper, som er langt mindre energikrævende end almindelig dyrkning af fødevarer på marker. Målet er at skabe en varig manifestation af omstillingen og udfolde permakulturen i praksis.

Skovhaven bliver tilgængelig: Alle kan være med til at dyrke den, og alle må høste fra den. Der bliver workshops, frøbytte og plantebyttedage, så inspirationen fra skovhaven kan brede sig ud i parcelhushaverne.  Vi tror, vi på den måde kan inspirere alle haveejerne i Ry og omegn til at få mere mad end pryd i haverne.

Kontakt med verden udenfor Ry

Tre af os har været på Transition Training kursus ved Omstilling Danmark, og det kan varmt anbefales. Her får man værktøjer til, hvordan man kan iværksætte og understøtte gruppeprocesser og mødes med andre og kan dele erfaringer og hente inspiration.

Vores foredragsgruppe er med til at opfylde den betingelse, der stilles, for at vi kan kalde os et omstillingsinitiativ i Transition Towns-netværket: Vi skal hjælpe andre initiativer i gang. I år har vi, med praktisk hjælp fra Skanderborg Kommune, brugt kræfter på opstart af et Omstilling Skanderborg, og den første lille gruppe i Skanderborg er nu i gang med et projekt om fælleshaver. Vi holder også et årligt introduktionsforedrag hjemme i Ry om principperne i Transition Towns, så de nye omstillere kan hente inspiration.

Det sociale

Det har været bekræftende at opdage, hvor mange i vores lokalsamfund, som aktivt ønsker at arbejde for en bæredygtig fremtid. I fællesskab har vi mange kompetencer og danner et netværk, hvor de kommer til syne. Det er lettere at finde modet til at sætte projekter i gang og stå frem og sige, hvad man tror på, når man ved, at der er opbakning i lokalområdet.

Det sociale er derfor både fundament og katalysator for arbejdet med omstillingen, og det er vigtigt, at der skabes rum for det. Vi har haft stor succes med enten at starte eller slutte møder med et enkelt klimavenligt måltid. Det inviterer til, at vi lærer hinanden at kende mere uformelt, og samtidig er den vegetariske mad en øjenåbner for mange.

Fremadrettet

Igennem foråret mødtes en studiekreds og diskuterede bogen »Den Store Omstilling« af Jørgen Steen Nielsen. Gruppen har inviteret forfatteren til Ry den 2. oktober i år i samarbejde med Ry Højskole. Til efteråret giver de sig i kast med nye tekster og diskussioner.

En vedvarende opgave er at styrke og udbrede opmærksomhed og bevidsthed omkring de udfordringer, vi står overfor at løse på lokalt og globalt plan. Budskabet er, at vi alle kan skabe forandring, især når vi går sammen om det. Vi skal hele tiden være bevidste om at byde folk indenfor og værdsætte hinandens indsats.

Omstilling Ry bliver ved, til vores lokalsamfunds økologiske fodaftryk er nede på det niveau, der tilkommer os. Først da er vi omstillet til en bæredygtig fremtid.

Læs mere om omstillingsinitiativerne:

Omstilling Danmark-netværket

Det internationale Transition Network

Energimesse i Ry

Tine Sædholm Pedersen og Maria Temponeras er aktive i Omstilling Ry.

Dele af artiklen har været bragt i bladet Permakultur nr. 9 2013.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce