Annonce

Venstrefløj
7. januar 2014 - 16:21

Ultraliberalist vil overtage hippiearven fra venstrefløjen

Landsformand for Liberal Alliances Ungdom, Rasmus Brygger, vil frafriste venstrefløjen rollen som aftager til hippiebevægelsen. Hippiernes idealer passer i virkeligheden bedre sammen med liberales idegrundlag end venstrefløjens, mener han.

Liberale unge er nutidens hippier, mener ultraliberalisten og formanden for Liberal Alliances Ungdom, Rasmus Brygger.

Han anfægter i en kronik i avisen Politiken tirsdag den 7. januar 2013 venstrefløjens selvforståelse som en forlængelse af ungdomsoprøret og hippiebevægelsen i 1960’erne.

Rasmus Brygger mener, at hippiebevægelsen i store træk har været med til at definere det nuværende samfund med »det seksuelle frisind, autoritetskritik, brud i forældede familiemønstre, børneopdragelsen og ikke mindst den fantastiske musiske frigørelse«.

Kronikken, der har overskriften »Rigtige hippier er liberale«, opstiller i fem »klassiske karaktertræk« analogier mellem hippieidealer og liberal frihedsforståelse.

De fem områder handler om krigskritik (»Make love, not war«), tolerance og frihedsforståelse (»Live and let live«), kollektive frivillighedsprincipper, anti-autoritet og statskritik, og endelig samfundsforandrende perspektiv (»Revolution«).

Rasmus Brygger konkluderer i kronikken: »Vi klæder os måske ikke som datidens hippier. Vi taler ikke som dem og har ikke nær så mange blomster i håret som dem. Men vi tænker ligesom dem. Vi ønsker frihed, kærlighed og tolerance ligesom dem. Sandheden står klart: De rigtige hippier – de er liberale«.  

Læs Rasmus Bryggers kronik »Rigtige hippier er liberale« i Politiken

Sex, drugs and politics

Hippiebevægelsen var en heterogen del af det ungdomsoprør, der voksede frem i USA og Vesteuropa i slutningen af 1960’erne, blandt andet i opposition til Vietnam-krig og vestligt overforbrug.

Dele af bevægelsen var stærkt politiseret, blandt andet »provoerne«, der anvendte civil ulydighed og indførte gratis bycykler. Andre dele var mere kulturelt orienteret med rockmusik, østerlandsk mystik og brug af euforiserende stoffer som kendetegn. Atter andre eksperimenterede med kollektiv livstil, gruppesex og nye familieformer.

Hippiebevægelsen opløstes og/eller fusionerede mod slutningen af årtiet med »det nye venstres« mange afskygninger af slumstormere, kollektiver og nye sociale bevægelser samt partipolitiske organiseringer i og omkring Venstresocialisterne og SF, de fleste på erklæret marxistisk grundlag.

Se Wikipedias opslag om »Ungdomsoprøret i Danmark«

Arvestrid

Hvad er egentlig formålet med din kronik i Politiken?

– Hippiebevægelsen bliver associeret med idealer som fred, tolerance og opgør med autoriteter, og bevægelsens arvtager opfattes normalt som venstrefløjen. Den forestilling vil jeg tage et opgør med ved at påvise, at hippieidealer passer bedre sammen med liberales idegrundlag end venstrefløjens.

Men nu er det jo venstrefløjen, i det mindste »det nye venstre«, der er vokset ud af hippiebevægelsen – ikke nye liberale strømninger. Giver det ikke problemer i din argumentation?

– Jeg er ikke selv hippie og formålet er ikke at forsvare hippieidealer. Jeg har blot påpeget, at de frivillige fællesskaber, som bevægelsen bestod af, kun kan forekomme og realiseres i et liberalt demokrati, hvor staten ikke kvæler alle initiativer.

Men hvorfor overhovedet kæmpe om ejendomsretten til en forsvundet historisk tradition?

– Jamen, ejendomsret handler jo også om at afgive ejendom i form af arv. Jeg har villet pointere, at frivillighedsprincipperne i hippieidealerne ikke kan realiseres i de statslige fællesskaber, som venstrefløjen går ind for.

Hippieidealer kan ikke forvaltes af venstrefløj

Du opstiller fem lighedspunkter mellem liberalisme og hippiebevægelse som argumentation for ligheden. Men er det ikke en »Mor Karen«-argumentation? Kunne du ikke lige så godt så pege på fem forskelligheder?

– Nu har jeg jo valgt fem idealer, som anses for typiske for hippierne. Jeg vil ikke påstå at hippiebevægelsen kun var liberal. Mange hippier anså sig jo som socialister. Men jeg vil gøre op med den tanke, at idealerne kan forvaltes af venstrefløjen.

Er formålet med din kronik så først og fremmest at dunke venstrefløjen i hovedet – mere end en diskussion af hippiebevægelsen?

– Ja, jeg vil fratage venstrefløjen dens monopol på at være en forlængelse af hippietraditionen. Jeg vil påvise, at venstrefløjens frihedsforståelse er falsk, fordi den forudsætter frihed lagt ned i bestemte definerede rammer. Mens liberal frihed giver mennesker mulighed for selv at definere sin frihed uden statslig indblanding. Venstrefløjens forsvarer med andre ord en perverteret form for frihed.

Venstrefløjen går ind for forbud

Nu er socialismen jo blandt andet vokset frem som en kritik af, at liberale frihedsidealer ikke kan realiseres under borgerlige produktionsforhold. Hvorfor ikke bare konstatere, at frihedsbegreber ikke kan eksistere modsætningsløst?

– Der findes selvfølgelig forskellige ideer om, hvad frihed er, og hvordan den skal defineres. Men uden at gå ind i en lang historisk debat vil jeg blot påpege, at de antiautoritære tendenser i 1960’erne i højere grad hører hjemme inden for en liberal tradition. Mens venstrefløjen i dag går ind for alle mulige forbud og statslige begrænsninger af menneskets frihed.

Læs også Kim Ingemanns kritik af Cepos-direktør Martin Ågerups liberale Beatles-forståelse i artiklen »Karaktermord på Beatles« på Modkraft.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce