Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Kommentar
2. december 2014 - 10:49

Vi blokerer for at tilkæmpe os en plads i diskussionen

Vi vil ikke sidde med ved bordet. Vi vil have et helt andet bord. Én stemme fra Et Andet Universitets blokade af Kvalitetsudvalgets præsentation på Metropol.

Fredag den 28. november blokerede vi, Et Andet Universitet, fremlæggelsen af Kvalitetsudvalgets anbefalinger på professionshøjskolen Metropol i København.

Det gjorde vi, fordi vi mener, at udvalget er udemokratisk og illegitimt sammensat, og fordi præmisserne for deres arbejde bygger på en forståelse af universiteterne som skoler, der i stedet for at skulle producere viden og sandhed, skal producere lønarbejdere. Man har ikke fundet det nødvendigt at inddrage berørte undervisere og studerende.

Jeg deltog i blokaden og vil her give mit perspektiv på én af indvendingerne mod blokaden; nemlig at vi fratager folk muligheden for at kritisere udvalgets arbejde ved præsentationen.

Igen, som det også var tilfældet i Århus i onsdags, kunne ledelsen ikke finde andre svar på de studerendes protest indflydelse end at indsætte ordensmagten.

Jeg mener, det er dybt problematisk og beklageligt, at man sætter politiet ind mod studerende og på uddannelsesinstitutioner. (Og det repræsenterer i dén grad et skred; ældre personer vil kunne fortælle os, at for snart 50 år siden ville rektor på Københavns Universitet ikke engang have politiet ind på campus).

Men jeg mener, at denne diskussion i øvrigt er en distraktion fra den reelle konflikt. Vi bør ikke lade os distrahere af, at man pudser politiet på os.

Der var nogle, der kritiserede os på blokaden for, at vi fratager dem muligheden for at gå ind og kritisere udvalgets arbejde. Jeg vil i det følgende forsøge at besvare denne kritik.

Indledningsvist vil jeg slå fast, at når vi går ind og blokerer, så gør vi det, fordi der ikke er nogen anden udvej.

Vi studerende er ikke blevet inviteret med i Kvalitetsudvalget, og de demokratiske kanaler på universiteterne med eksternt flertal i universitetsbestyrelserne, akademiske råd uden beslutningskompetence m.m. er blevet udvandet i en sådan grad, at det eneste, vi som studerende kan forhandle dér, er formen på den lort, vi får serveret.

Vi er ikke naive og tror, at vi med en blokade kan »lukke munden« på kvalitetsudvalget, og det er sådan set heller ikke målet.

Kvalitetsudvalget består af folk i toppen af erhvervslivet og har som sådan i forvejen alle tænkelige muligheder for taletid. Det handler om, at vi er lock-outet fra beslutningsprocesserne, og nu blokerer vi, fordi det er den eneste måde, hvorpå vi kan tilkæmpe os en stemme.

Jeg vil medgive, at når vi blokerer, så blokerer vi også de, der evt. har som mål at gå ind og kritisere udvalgets arbejde. Og jeg synes, det er beklageligt, at vi på den måde kommer til at modarbejde folk, som ellers i lange stræk er enige med os.

Men –  og det er et vigtigt men – vi må sige, at vi oplever disse præsentationer med »dialog« som processer uden reel forhandling. Konklusionerne på udvalgets arbejde foreligger allerede. Det er vigtigt at holde sig for øje.

Det er således selve præmissen for konferencen, vi gerne vil ramme med en blokade: den præmis, at de videregående uddannelser skal formes af et eksternt 'ekspertudvalg', som ikke er valgt af hverken studerende eller ansatte, og som ingen egentlig forankring har i de institutioner, de vil omdanne.

Udvalget er ikke et forum for dialog, det er en arbejdsgruppe, der – hen over hovedet på os – er blevet nedsat med det formål at bidrage til afmonteringen af universitet som selvstændig vidensinstitution.

Det er det, vi aktionerer imod, og jeg mener, at muligheden for at ytre denne kritik vejer tungere end hensynet til, at en given person har mulighed for bagudrettet at kritisere udvalgets arbejde ved lige netop denne konference.

Folk har jo i øvrigt stadig rig mulighed til at kritisere i medierne, på nettet, til møder osv.

Det handler ikke om at sidde med ved bordet. Det handler om, hvilket bord man sætter sig ved.

Mikas Lang er kandidatstuderende ved geografi på RUC

Artiklen bringes også på hjemmesiden denfri.dk

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce