Annonce

14. oktober 2014 - 21:21

Drop teknisk skole!

I disse måneder flyder avisernes spalter over af artikler omkring de tekniske skoler, faldende tilslutning, store problemer med fastholdelse, manglende lærerpladser, skrigende behov for faglært arbejdskraft i fremtiden osv. Osv. Osv.

Sideløbende med disse mange artikler, om de trænge kår for erhvervsuddannelserne, står politiker efter politiker, fagforeningsmand efter meningsdanner, professor efter virksomhedsejer med hver deres gode bud på hvordan man sikre fremtidens arbejdsmarked, og hvordan man løser problemerne for erhvervsuddannelserne - gør dem mere attraktive og styrker deres image.

Alle sammen med det fælles formål at sikre at flere uddannelsessøgende vælger erhvervsuddannelserne og bliver faglærte.
Jeg ved godt det taler i mod den ”musketer-ånd” der er i fagbevægelsen, blandt interesseorganisationer og politikere. Men sandheden fra min arbejdsplads, og mit eget personlige råd, som jeg her vil dele er fuldstændig modsat: Drop de tekniske skoler!

Fordi selvom alle ellers synes enige om at holde de unge for nar, og narre dem ind på erhvervsuddannelserne, så er sandheden også for os unge faglærte, at vi går en lorte fremtid i møde.

Når vi ellers sidder i frokostpausen og kigger i krystalkuglen, er fremtiden helt sort. Mindstelønnen i håndværksfag er truet på alle måder, social dumping synes at være kommet for at blive, med en løn på ca. 60,- for udenlandske håndværker, medfører det massiv arbejdsløshed blandt ”dansk-uddannede” flere byggefag har allerede opdaget dette, ikke fordi arbejdet ikke er tilstede, men fordi at de simpelthen ikke kommer i nærheden af det, når selv folketinget vælger at bruge udenlandsk arbejdskraft til deres renovationer af boliger, etablering af ny metroforbindelse eller andre store offentlige projekter på den alenlange liste!.

Selv os indenfor de ”beskyttede områder” som el og VVS er under hårdt pres fra EU om at autorisationerne skal afskaffes, og udenlandske virksomheder skal have adgang til Danmark (hvilket de allerede har fået bedre muligheder for, takket være vores nuværende regering og deres ændringer i autorisationsloven!).

Så lønforhold og jobmuligheder er yderst kritiske i fremtiden, men også på de mere personlige og direkte forhold, berøres vi faglærte hårdere. I gennemsnit lever vi væsentlig kortere, og takket være forhøjet pensions og efterlønsalder, kan vi nu kun se frem til kun ca. 6 års pension før vi kradser af, til gengæld for vi lov at have et opslidende fysisk arbejde indtil vi er 67 (officielt, til folketinget ændre den i 2015, til min. 69, nok nærmere 70-72 år), og det vil for de fleste unge sige min. 51 år på arbejdsmarkedet (hvis man går direkte fra folkeskolen) – hvem fanden der end kan holde til det! – Faktisk er vi den første generation der skal være længere tid på arbejdsmarked end vores forældre!

Vi kan derudover se frem til flere år med sygdom, højere chance for at få én kronisk sygdom, højere chance for depression, samt at blive forældre i en tidligere alder, og alt dette bliver vi end ikke betalt for, når nu vores livsindkomst ligger væsentligt under højere uddannede…


Mit personlige råd:

Så mit helt personlige råd, er præcis det samme som mine kollegaer giver til deres børn. Hold jer for guds skyld væk fra de tekniske skoler, hvis I kan komme til det. Vil da gøre mit for at det kommende barn jeg forhåbentlig får, og vil elske højere end noget andet, får en bedre fremtid, end hvad der tegner sig indenfor erhvervsuddannelserne.

Med den indbyggede kærlighed vi som mennesker har til vores børn og nærmeste, håber vi dem det bedste i fremtiden – så fandeme nej om det skal være deres fremtid! – her var der faktisk enighed på pladsen.

Så til alle gode kammerater og kollegaer der også, af bedste hjerte, ønsker en lykkelig fremtid for jeres nærme. Skal vi tro på statistikkerne, så ligger den fremtid på ingen måde i de erhvervsfaglige uddannelser.

Og hvis man så endelig ville det bedste for disse mennesker, og gerne tiltrække flere til en enhvervsfaglig uddannelse, så burde man måske overvejer som venstrefløj og fagbevægelse, ikke blot at lokke de unge. Men reelt at kigge på vilkårene på vores arbejdsmarked.

Kæmp for en nedsættelse af tilbagetrækningsalderen, sikre en højre løn i faget, nedsæt arbejdstempoet, knokkel for ét bedre arbejdsmiljø mm. Det burde være hovedinteressen, ikke at opfylde arbejdsgivernes våde drøm om større arbejdsudbud.

(og netop i denne aktuelle ”krise” med at tiltrække unge, er det da derudover komisk at lærlingelønnen i OK14 steg markant mindre end tidligere med kun 1,9% - mod f.eks. 2,4% i 2012)

Med den største kærlighed til andre mennesker, og til måske kommende børn, vil jeg gøre mit for at prikke dem i en retning af et højtuddannet, vellønnet job, gerne vidensbaseret, hvor de kan trække sig tidligt tilbage – og har lidt bedre odds i livet for succes.

Fandeme nej om de skal tilrådes at gå på teknisk skole!

Annonce