Annonce

17. januar 2017 - 14:36

Den neoliberale vækstfantasi må standses

Det skriger til himlen, at otte mennesker nu ejer det samme som halvdelen af verdens befolkning. Og det viser med al tydelighed, at der er behov for en ny økonomisk tænkning, der kommer mange flere mennesker til gode end blot den rigeste promille.

Oxfam Ibis har netop offentliggjort en rapport, der viser, at otte mænd tilsammen ejer lige så meget som den fattigste halvdel af verdens befolkning. Der findes altså otte mænd, der har lige så mange penge som 3,6 milliarder mennesker. Det er fuldstændig ufatteligt, urimeligt og et klart udtryk for, at der er noget rivende galt med det nuværende økonomiske system.

En så ekstrem ulighed er nemlig ikke bare udtryk for en voldsom uretfærdighed, det er også en trussel mod vores frie, lige og sikre samfund og vores fælles fremtid. Da jeg i sin tid valgte at træde ind på den politiske scene med Alternativet, var det blandt andet for at kæmpe imod den stigende kapitalophobning med enorme konsekvenser – socialt, miljømæssigt, for klimaet og naturen.

Oxfam Ibis’ analyse viser desuden, at over halvdelen af verdens dollarmilliardærer enten har arvet deres formue eller opnået den gennem industrier, der er gennemsyret af korruption og kammerateri. Der er altså ikke nødvendigvis tale om dygtige iværksættere, der selv har skabt deres formue. Der er snarere tale om et økonomisk system, der favoriserer de få og lader resten i stikken.

Rapporten understreger med al tydelighed, at der er brug for at gøre noget. Og som et rigt land på penge og overskud mener jeg, vi i Danmark har en særlig forpligtelse til at tænke nyt og sætte nogle bedre systemer i stedet, når økonomien i sådan en grad spiller fallit.

Helt konkret har vi i vores finanslovsudspil over fire år afsat 75 milliarder kroner til at øge ligheden både i Danmark og i verden. Vi ønsker blandt andet at indføre en progressiv arveafgift, så arv over en million kroner pålægges en ekstra skat på 15 procent, mens vi øger grænsen for, hvornår man skal betale arveafgift for dem, der arver under en halv million. Samtidig bakker vi op om tankerne om en international finansskat, ligesom vi ønsker, at reglerne for dobbeltbeskatning bliver mere fair, så de kommer verdens fattigste til gode.

På længere sigt er der brug for en helt ny økonomisk tænkning, ja faktisk en helt ny bæredygtig samfundsmodel, hvor vi fokuserer på at skabe gode liv frem for vækst for vækstens skyld. Vi har brug for en helt ny tilgang, der ikke bare måler på den økonomiske bundlinje, men også på den sociale og den miljømæssige bundlinje. Det er vores ambition i Alternativet at udvikle netop sådan en bæredygtig samfundsmodel, fordi vækst og velstand skal skabes med særligt hensyn til mennesker og miljø.

Heldigvis er vi ikke alene med vores ambitioner. I denne uge mødes verdensledere og andre topfolk i schweiziske Davos for at diskutere blandt andet ekstrem ulighed. Og det varmer mit hjerte at høre flere og flere udtrykke, at økonomien ikke skal være et mål i sig selv, men et middel til at opnå gode liv. Målet må være at få økonomien til at arbejde for os, ikke omvendt.

Vi skal have skabt en økonomi, der fremtidssikrer vores samfund på alle parametre, og som kommer andre end den rigeste procent til gode.

Annonce