Annonce

9. februar 2013 - 10:55

4 skurke og 5 ofre i Roskilde

De 4 skurke og de 5 ofre på nybyggeriet KARA/Noveren i Roskilde

En besk kommentar fra Stilladsarbejdernes brancheklub af 1920

De 4 skurke på KARA

1) Torben Jørgensen, bestyrelsesformand for KARA/Noveren

Bestyrelsesformand, og ikke mindst formand for LO Roskilde. Han har som bestyrelsesformand glemt 2 vigtige opgaver:

-          Bestyrelsen har indføjet i kontrakten at ILO konvention nr. 94 skal overholdes. Men bestyrelsen har ikke for alvor krævet at de udenlandske firmaer skal leve op til konventionen.

-          Torben Jørgensen er formand for LO Roskilde. Han har desværre glemt at en af LO’s og fagbevægelsens store indsatsområder i disse år er kampen mod social dumping.

2) Thorkil Jørgensen, direktør for KARA/Noveren

Har som direktør og øverste ansvarlig for det store byggeri ikke forsøgt at løse problemerne.

Han har stædigt fastholdt at der er ordnede forhold på byggeriet, på trods af den sociale dumping og de store problemer med arbejdsmiljøet.

Han har som direktør haft mulighed for at kalde de udenlandske virksomheder til orden og bede dem leve op til ILO konvention nr. 94. Hvis de ikke vil det, har han haft alle muligheder for at fyre dem for kontraktbrud.

Han har i stedet valgt at angribe de danske håndværkere og virksomheder og sagt at de ikke er kvalificeret til at løse opgaven

3) MARTIN GMBH, hovedentreprenør på LOT A.

Det tyske firma har koldt og kynisk givet al arbejdet til udenlandske underentreprenører.

De har ikke krævet at danske minimumsstandarder indenfor løn - og arbejdsforhold skal overholdes. Tvært imod har de stædigt fastholdt at de i forhold til EU-lovgivningen ikke har noget ansvar for underentreprenørerne. MARTIN har fastholdt at den danske fagbevægelse i øvrigt ikke har ret til kræve noget som helst af de udenlandske firmaer, jf. EU-lovgivningen.

4) Rambøll, Rådgivende ingeniør firma

Rambøll har mistet overblikket på KARA og har tilladt mere end 70 påbud, og en rød smiley. fra Arbejdstilsynet, uden at være i stand til at lære de udenlandske firmaer om dansk arbejdsmiljø. Rambøll har ikke gjort en aktiv indsats for at arbejdsmiljøet lever op til danske, lovlige standarder.

Rambøll kan på ingen måder leve op til deres egne fine ord;

”Rambøll Danmark er en førende ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger…”

Der har ikke været nogen helhedsløsning på arbejdsmiljøet på KARA – tværtimod har der været tale om hovsaløsninger. Den viden Rambøll har fra andre store byggeprojekter er ikke blevet brugt til at fremme arbejdsmiljøet. Vores erfaring er at udenlandske virksomheder og håndværkere sagtens kan leve op til danske standarder – det kræver bare en aktiv indsats!

Man må håbe for danske og udenlandske håndværkere’s helbred, at Rambøll ikke fremover skal være rådgivende på store byggeprojekter.

 

De 5 ofre på KARA

1) De udenlandske arbejdere

De udenlandske håndværkere er blevet snydt, er blevet underbetalt og er blevet slidt ned af et dårligt arbejdsmiljø. Eller med andre ord; Social Dumping!

2) De danske skatteborgere

Da de udenlandske håndværkere har haft en meget lav løn, har de stort set ikke betalt skat og dermed er de danske skatteborgere blevet snydt for millioner i skatteindtægter.

Samtidig er det danske samfund blevet snydt for lærepladser – lærepladser som der er hårdt brug for til vores arbejdsløse unge medborgere.

3) De danske arbejdere

De danske håndværkere er blevet arbejdsløse, idet KARA har foretrukket udenlandsk arbejdskraft, som har fået helt ned til 55 kroner i timen, med en arbejdstid på 55 – 60 timer om ugen. Byggepladsen kunne have været en mønsterbyggeplads, med masser af veluddannet arbejdskraft fra Danmark – og resten af Europa. Under ordnede forhold.

Til gavn for danske og udenlandske arbejdere og til gavn for det danske samfund

4) Arbejdsmiljøet

Med mere end 70 påbud fra Arbejdstilsynet og et elendigt arbejdsmiljø er byggeriet på KARA et stort tilbageskridt for offentlige byggerier.

Det kunne have været et bevis på at dansk og international arbejdskraft kan løfte en byggeplads, med nye standarder for arbejdsmiljøet.

Det har vi set på Øresundsbyggeriet og i DR-byen.

Byggeriet på KARA er et pinligt tilbageskridt.

5) Den danske model

Den danske model, som er en rollemodel for hele Europa, har fået skud for boven. Byggeriet på KARA/Noveren har desværre bevist at en bygherre kan snyde sig uden om ordnede forhold, med elendige løn og arbejdsforhold, ingen lærlingepladser og en arrogant holdning til de krav, som den lokale fagbevægelse har stillet.

At det er en offentlig bygherre med en bestyrelse, som har et flertal fra arbejderpartierne, gør kun sagen dobbelt tragisk.

Annonce