Annonce

10. november 2010 - 14:13

Enough is enough

For to år siden indgik SF en integrationsaftale med Socialdemokraterne, hvor SF accepterede, at 24-årsreglen ikke blev afskaffet som noget af det første, når en ny S-SF regering kom til.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var en stor kamel at sluge for mange SF’ere. Vigtigt var imidlertid følgende: 1) Et ultimativt krav om dens (og tilknytningskravets) afskaffelse som forudsætning for at indgå i en S-ledet regering, var ensbetydende med ikke at få et regeringsskifte. 2) Afskaffelse af reglen er stadig SF-politik, 3) S og SF er enige om at være uenige her. 4) Der er (desværre endnu) ikke et FT-flertal for at afskaffe den.

Det var en stor indrømmelse til Socialdemokraterne.

SF er imod 24-årsreglen og har ikke ændret synet på den. Det skal ikke være staten, som skal diktere myndige borgere, hvem de kan gifte sig med og flytte sammen med i deres eget hjemland. Dertil kommer, at partierne bag 24-årsreglen aldrig kunne dokumentere, at den dæmmede op for tvangsægteskaber, hvilket var det moralske figenblad, der blev holdt op over loven (som jeg dog personligt aldrig har givet noget for).

I et desperat forsøg på at fjerne fokus fra en elendig økonomi og ikke mindst en række dilettantiske sager, trækker regeringen nu indvandrerkortet igen-igen. Denne gang i form af aftalen ”Nye tider. Nye krav.”, der er forhandlet på plads i forbindelse med finansloven.

Det er en pakke af stramninger rettet mod ikke-etniske danskere og dem, der kan formaste sig til at gifte sig med ’fremmede’. Det har været fremme, at ”nu må vi vente og se den endelige udformning” eller ”djævlen ligger i detaljen”.

Glem det.

For det første, så kan man ikke støtte en strammere version af en regel, man grundlæggende er i mod.

For det andet: Konsekvensen bliver, at vi får et A, B og C hold af borgere. De ressourcefulde, som kan få familiesammenføring, før de er fyldt 24; de fleste, der stadig må vente, til de er fyldt 24, men stadig (med mere besvær) kan få familiesammenføring; og de ressourcesvage, der aldrig får lov.

For nu at citere ordret fra aftalen: ”Reformen har den konsekvens, at de, der ikke opfylder kvalifikationskravene og det skærpede tilknytningskrav, ikke kan få ægtefællesammenføring. Dette gælder helt uanset parternes alder.”
Her behøver vi ikke at vente på den endelige ordlyd, der alene får betydning for hvem, der kan komme med på A-holdet.

Hvordan er det kommet dertil, at nogen, der gerne vil fremstå som ansvarlige politikere, kan støtte en ordning, der gør staten til dommer over, hvilke borgere som må blive familiesammenført med udlændinge i Danmark? Altså hvem, den enkelte borger må gifte sig med?

Det er et så ekstremt angreb på den personlige frihed og så diskriminerende, at der utvetydigt og klart må siges fra, fra en samlet oppositions side.

Annonce