Annonce

8. februar 2012 - 23:40

Ikke mere om øremærket barsel til mænd

Regerinsgrundlaget, Kvinderådets Nytårskur, overenskomstforhandlinger og en måned til 8. marts sætter igen igen ligestilling og feminisme på dagsordenen - desværre mest en dagsorden om, at det må undersøges nærmere. Det sker ikke noget.

Kvotediskussionen flytter sig ikke rigtig - tænk at blive valgt, fordi man er kvinde - uha! Det har aldrig generet mænd at blive valgt, fordi de var mænd.

Sexkøbsdiskussionen flytter sig lidt, så vidt jeg kan vurdere. Når Informations knægte må trække handicapkortet for at forsvare at købe sex, så er de på drengerøven. Regeringen vil undersøge spørgsmålet nærmere - nej, kom nu i gang!

Ligelønsdiskussionen flytter sig ikke. Vi kan alle analyserne om det kønsopdelte arbejdsmarked, om barns første sygedag, om hvem der er på deltid, om hvem der ikke gider at være ledere, om hvem der tager al barslen o. s.v. Det har vi jo vidst i årevis, men sker der noget?

Især det med barslen er interessant. Hovedforklaringen er altid den med, at manden tjener mest, og dertil er bare at sige, at det ikke passer. Hvis man kigger på par, hvor forældrene tjener det samme eller moderen mest, så er det stadig moderen, der tager barslen. Men selv om det med den manglende ligeløn passede, så kunne det jo være, at delt barsel lige præcis kunne gøre noget ved ligelønnen. At argumentet tager fejl af årsag og virkning, at ligelønnen ville rykke nærmere, hvis alle forældre tog lige meget barsel.

Og hvad er det vi siger med ”øremærket til mænd”? Vi siger for det første, at den normale barsel er til kvinder og så en øremærket slat til mænd, og vi siger for det andet, at der er en mand.

Et forslag om delt barsel skal være kønsneutralt, det skal ikke blandet sig i, hvordan forældrene deler barslen – bare de deler den, at perspektivet ikke skal været den ene forælder over for den anden. Udgangspunktet skal være barnet. Delt barsel handler om, at barnet tidligt i sit liv får et tæt og forpligtet samvær med begge sine forældre, at det oplever, at begge forældre – uanset køn - kan være primærpersoner og lige gode til både det sure og det sjove, lige gode til at få en hverdag til at hænge sammen og stå med det fulde ansvar.

Det er en gave at være så tæt på et lille barn, at kunne læse dets humør, at kende dets rytme og vaner, at se det udvikle sig fra dag til dag, og den gave får man lige ned i turbanen ved at være primærpersonen i en periode.

Det vil i en årrække fremover sikkert stadig være moderen, der tager den første og største del af barslen, men hvis det skal ændres, og vi skal have mere ligestilling - og ligeløn - så skal et forslag ikke tage udgangspunkt i, at mor stadig er den bedste, men i hvad der er bedst for barnet – det bliver på lang sigt også bedst for barnets voksne. Delt barsel burde være et mandekrav, et fagbevægelseskrav og et arbejdsgiverkrav, så bliver alle køn lige god og ustabil arbejdskraft!! Så forslaget skal lyde: barnet har ret til 1 års barsel, dog højst 8 måneder med den ene af forældrene.

Sker der snart noget?

Annonce