23. marts 2012 - 2:51

Musikeren er et reaktionært politisk talerør

Musikernes fagblad agerer talerør for en utroværdig politisk lobby og forplumrer debatten om underholdningsindustriens økonomiske tilstand.

The Sky is Rising. Himlen stiger. Sådan lyder titlen på en omfattende rapport, som bloggerne Mike Masnick og Michael Ho fra Techdirt har lavet om underholdningsindustriens økonomi. Rapporten er baseret dels på industriens egne tal, dels på hvad der er lavet af uafhængige undersøgelser om emnet. Konklusionen er klar: det går godt, måske ikke for alle i industrien, men der har været kontinuerlig vækst, også mens resten af den globale økonomi har været i krise.

Denne konklusion huer naturligvis ikke RettighedsAlliancen, der tjener sine penge som lobbyorganisation på at fortælle politikere præcis det modsatte. RettighedsAlliancen er en parablyorganisation, der bl.a. tæller så forskellige interessenter som musikere organiseret i fagforeningen Dansk Musikerforbund, såvel som deres arbejdsgivere i pladeselskaberne, organiseret i IFPI.

I Musikeren, Dansk Musikerforbunds fagblad, fandt man for nylig et forsøg på kritisk journalistik. Forsøget mundede ud i en påstand om at RetttighedsAlliancen ikke havde fået svar fra TechDirt på en anmodning om kildefortegnelse til The Sky is Rising, en kildefortegnelse som ellers er offentlig tilgængelig.

Det viser sig imidlertid at RettighedsAlliancen faktisk har fået svar fra TechDirt. Anmodningen blev bare ikke rettet officielt, men privat af RettighedsAlliancens studentermedhjælper gennem Techdirts kontaktformular. Studentermedhjælperen fik svar samme dag.

Denne afkobling mellem realiteterne og RettighedsAlliancens udtalelser fik Henrik Moltke, der har dækket The Sky is Rising-rapporten i Information og Harddisken, til at kommentere følgende til Musikerens artikel:

»Man kunne beskylde Rettighedsalliancen for at lyve, bruge uetiske metoder for at diskreditere en seriøs diskussionspartner, for at tale mod bedre vidende offentligt. Man kunne sige at det bestemt ikke er første gang. [...] Men det ville være forkert at synke til det niveau, så det gør jeg ikke.«

Det vil jeg så tillade mig at gøre:

RettighedsAlliancen lyver, når den påstår at have henvendt sig til TechDirt. RettighedsAlliancen lyver paradoksalt nok også, når den påstår at TechDirt ikke har reageret på henvendelsen, som blev rettet privat af en studentermedhjælper.

RettighedsAlliancen bruger uetiske metoder for at diskreditere en seriøs diskussionspartner, når en studentermedhjælper bliver sendt i byen under dække af sit studie i et fordækt forsøg på at finde fejl i en rapport, der underminerer Alliancens eksistensberettigelse.

RettighedsAlliancen taler mod bedre vidende offentligt og det er bestemt ikke første gang. Et nyligt eksempel er sagen om de 95%, som endte med at formand for DPA og bestyrelsesformand i KODA Ivan Pedersen såvel som Handelsminister Pia Olsen Dyhr begge måtte stå skoleret foran DR Detektor, efter at have brugt RettighedsAlliancens tal.

I virkeligheden burde det være RettighedsAlliancen selv, der skulle stå skoleret for åben skærm og forklare hvad det gør ved debatten, når den fremlægger kraftigt overdrevne tal, bl.a. for Folketingets kulturudvalg som begrundelse for at indføre brevmodellen.

Kommentarer

Som altid skarpt indlæg!

"Musikeren er et reaktionært politisk talerør". Kun for dem, der ikke er i stand til at sælge plader. De burde så nok købe sig en talerstol for noget af deres kontanthjælp, så de i stedet for at forurene og ødelægge musikken, bare holder sig til at forkynde deres politiske budskaber fra der hvor det hjemme.

 - I dag er de forskellige kapitalinteresser i medieindustrien jo uenige om hvad de skal mene om ophavsret - TDC og facebook og andre transportører af indhold er glade over at få indhold stillet gratis til rådighed mens andre dele af medierne og kulturpengemænd stiler mod at bevare muligheden for at kræve penge for varerne.

Det er således falsk varebetegnelse når bloggere som Henrik Chulu påstår at være for folket. Det er blot andre kapitalinteresser der støttes.

 

Jeg kan ikke se at der skal være noget specielt progressivt ved at musikere (eller arbejdere) forærer deres arbejdskraft væk - en rytmisk musiker med feks 100 jobs om året kan kun komme op på samme løn som en skolelærer hvis der også falder en vis betaling for CDer og andre indspillede ting.

På lignende vis kan jeg heller ikke se at der er noget specielt progressivt ved ulovlig download af musik fra internettet eller andre former for tyveri hvad det jo rettelig er.

Specielt hvis man arbejder med ikke-kommercielle genrer som f eks jazz og folk eller alternativ rockmusik er der med den digitale revolution store muligheder for at frigøre sig fra de store pladeselskaber.

men det kræver selvfølgelig at der er en indtægt forbundet med arbejdet - f eks i form af KODAindtægter for egne kompositioner her virker pirateriet som en trojansk hest der forhindrer gode kræfter i at leve af og udvikle spændende musik.

At skabe god musik er en stor tidsmæssig investering - derfor er det selvfølgelig også nødvendigt at der kommer penge i kassen.

Vi har endnu ikke statsansatte musikere på fast løn inden for andet en klassisk musik - og det er næppe heller en god løsning? Under alle omstændigheder kan en drøm om en fremtidig kompensation for manglende indtægter ikke bruges til at betale mine indkøb i Netto i morgen.

At fagbladet musikeren er et blad for dem der ikke kan sælge plader synes jeg er en grov nedgørelse af vores udmærkede fagforening og dens medlemmer.

Desuden gælder det jo at det ikke altid - faktisk sjældent - er de største musikere der er de bedste forretningsmænd.

Og selv om KODA indtægter og penge fra pladesalg er et mindre beløb selv for store musikere kan det jo være de penge der gør at man kan hellige sig musikken og kreere nye spændende ting.

Så hvis det er reaktionært at kræve penge for sit arbejde så er det nok rigtigt at musikeren er reaktionær - spørgsmålet er om det ikke er dig Henrik Chulu der skyder på en i forvejen svag og jagtet gruppe i kulturlivet?

Hvad med f eks at støtte de mange spillesteder i landet eller at forlange at DR sender progressiv musik på sine mange TV- og radio kanaler. Blot for at nævne et par ting der virkelig kunne rykke noget for den gode musik - for det må jo være målet - at støtte de kreative kræfter så musikken vælter ud af knaphullerne?

 

mvh Kjeld Lauritsen - musiker

Helt ærligt, der er 5 millioner mennesker i Danmark, hvor mange musikere tror du markedet overhovedet kan bære ? Folk der producerer MAD har svært ved at få biksen til at løbe rundt og så skal vi høre på klage-sange fra Ivan P over at nogle stakkels teenagere hører den Danske version af "Sarà perché ti amo'' på Youtube og dermed 'stjæler hans levebrød' ?? 

At I overhovedet tror I stadig skal have betaling for 'arbejde' udført for 30 år siden ER reaktionært .

I gamle musikkere bliver nød til at indse at de glade firsere er overstået ..

 

 

I Detektor-indslaget indrømmer Handelsministeren brug af fejlagtige 'tal' ..

Hvorefter hun frisk og frejdig fremfører en om muligt mere horribelt forkert påstand, nemlig at det at høre et musik-nummer 'ulovligt' streamet fra nettet "kan sammenlignes med at stjæle en appelsin i Brugsen" . Nej det kan ikke, tyveri handler om at borttage rørlige ting, hvorved deres retmæssige ejer forhindres i at anvende dem .

Som Loven lyder : For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse.Fildeling er et civilretligt mellemværende .

Det kan da ikke være rigtigt at vi har en Minister der ikke engang forstår helt elementær jura ..@John Larsen: "Fildeling er et civilretligt mellemværende ."

Der er nok derfor, ministeren anvender udtrykket "kan sammenlignes med tyveri". Havde hun ment, at det var tyveri, havde hun formentlig sagt noget i stil med: "Det er tyveri".

Kære John og Morten.

Jeg savner lidt respekt for det kreative arbejde som musikere og andre inden for de kunstneriske erhverv udfører. Uanset hvilken holdning man har til det ophavsretslige kan vi vel være enige om at det er vigtigt at der er musik og andre kunstformer af høj kvalitet. Og gerne uden at være i lommen på mediekapitalen.

Jeg har med mit indlæg ønsket at vise tingene set fra de udøvendes side. Og bliver lidt stødt når mit job ikke regnes som arbejde. Musikeres indtægter er i forvejen lave. Også for musikere der spiller meget, og er med på mange plader m.m.

Et sted som modkraft må vel også have respekt for det arbejdende kulturfolk. Eller hur? 

 

Kære Kjeld,

Jeg har al mulig respekt for det kreative arbejde, som musikere og andre inden for de kunstneriske erhverv udfører.

Hvad jeg udtalte mig om, var alene fortolkningen af ministerens udsagn.

"Musikeres indtægter er i forvejen lave. Også for musikere der spiller meget, og er med på mange plader m.m."

Det kommer vel an på hvad du mener med "lave". I dit tidligere indlæg skriver du om "kun" at kunne tjene det samme som en folkeskolelærer. En nyuddannet folkeskolelærer tjener omkring 9.000,- mere om måneden end jeg gør, så når nu vi er inde på at blive stødt kan du nok gætte dig til hvad jeg bliver, når du omtaler indtægter, der er ca. 50% højere end min, som lave.

Men bortset fra det tror jeg ikke uenigheden handler om hvorvidt folk mener musikere skal kompenseres for deres arbejde. Naturligvis skal de det og det tror jeg vi alle er enige om. Det handler mere om hvordan de skal kompenseres. Altså om indtægterne skal baseres på en model der, qua den teknologiske udvikling, bliver sværere og sværere at administrere eller om ikke tiden var moden til musikerne fandt andre måder at tjene deres penge på.

Virkeligheden er jo, at musikere rent faktisk tjener utroligt godt. Indtægten er bare ekstremt skævt fordelt, hvor få tjener vildt meget og mange tjener vildt lidt. Derfor virker det direkte tåbeligt, at den udøvende del af branchen er så villige til at bakke op om en model, der kun kan tjene til at fastholde dette mønster. Musikerne har jo i dag, pga. den nye teknologi, alle muligheder for at bryde med den gamle pladeselskabs- og rettigheds-model.

Kære Butiksansat

Tak for et godt og respektfuldt indlæg. Jeg hører ofte dette - at der er mange nye måder at tjene penge på som musiker. Jeg har bare ikke set det hverken hos mig selv eller hos nogen af mine musikerkolleger.

Jeg vil gerne vide hvad det er, der kan lukke op for nye indtægtskilder. Her skal man også tage i betragtning at det ikke er alle gode musikere, der har et lige godt forhold til business. Personligt hader jeg den del af jobbet. 

Vedr. indtægtsniveau kan man jo altid diskutere hvad der er rimeligt. Men jeg synes at en musiker, der på den ene eller anden måde har uddannet sig i mange år, fortjener en ok indtægt og der nævner jeg så en skolelærer som eksempel.

Det er selvfølgelig forudsat at der er nogen der vil høre på ens musik.