Annonce

Af Erik Christensen
3. maj 2014 - 9:21
Man får en mistanke om, at mange af vores universitetsøkonomer i det hele taget ikke ved noget, hvordan vores penge og banker i det hele taget fungerer.
Af Erik Christensen
29. marts 2014 - 20:05
Venstrefløjen er i offensiven i lighedsdebatten. Men de svigter ved ikke at pege på nye mål og nye midler
Af Erik Christensen
2. marts 2014 - 19:29
Socialdemokratisk professor i bemærkelsesværdigt selvopgør med økonomismen i Socialdemokratiet. Hvor skal det ende?
Af Erik Christensen
17. februar 2014 - 9:46
Hvorledes argumenterer magthaverne i vort samfund? Og hvad er det de - dybest set - holder "helligt"? Økonomismen har fået religiøse træk.
Af Erik Christensen
9. januar 2014 - 19:20
Enhedslisten ligner mere og mere SF Classic: Seriøst parlamentarisk arbejde, nedprioritering af bevægelsesarbejdet og den ideologisk markering.
Af Erik Christensen
1. januar 2014 - 14:03
Hvor universel er nu den velfærdsstat, som Enhedslisten står som snart den sidste rigtige forsvarer af?
Af Erik Christensen
7. november 2013 - 20:20
Fortsat økonomisk vækst er i længden hverken ønskelig eller mulig. Ligevægtsøkonomi er en ægte bæredygtig udvikling.
Af Erik Christensen
20. september 2013 - 17:30
Forargelsen over bankerne kan være en begyndende motor i en erkendelse.
Af Erik Christensen
9. juli 2013 - 14:10
At kalde udvidelsen af den gensidige forsørgelsespligt moderne er ren Orwellsk nysprog.
Af Erik Christensen
17. april 2013 - 19:47
Mange ved meget om EU’s dårligdomme, men de fleste meget lidt om dets muligheder. I Lissabontraktatens artikel 11 fik EU et lille kim til deltagelsesdemokrati indført ved at give borgerne mulighed for at deltage i et direkte demokrati: Det europæiske borgerinitiativ. En gruppe borgere fra 15 forskellige lande foreslår at indføre en ubetinget basisindkomst (borgerløn) for alle borgere i Europa. En sådan grundlæggende ydelse skal være universel, individuel og høj nok til at forhindre fattigdom og samtidig give mulighed for aktiv deltagelse i samfundet. Basisindkomstinitiativet blev godkendt af EU-Kommissionen den 14. januar i år. Alle underskrifter skal være indhentet inden 14. januar 2014. http://basicincome2013.eu/ubi/da/?doing_wp_cron=1366190167.5916199684143... Støt verdens første direkte digitale og transnationale redskab for et deltagelsesdemokrati!

Sider

Annonce