KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
analyse
12. juli 2012 - 16:00

Syrien og den revolutionære proces

Den revolutionære proces i Syrien er lige fra starten blevet mødt med mistro fra dele af venstrefløjen, og det har ført til, at nogen har set den som helt anderledes end de øvrige opstande i regionen.

De har anklaget den for at være led i en konspiration, styret af de vestlige imperialistiske regeringer og de reaktionære regimer i regionen, f.eks. Saudi-Arabien. Det er en tendens, der desværre er fortsat, på trods af styrets forbryderiske handlinger.

Andre har begrænset deres holdning til at sige nej til enhver form for udenlandsk militær intervention. Det er vi enige i, men de har også sagt nej til at give fuld støtte til revolutionen, og det er vi ikke enige i. Modstand mod udenlandsk militærintervention i Syrien er ikke nok. Sådan en holdning er meningsløs, hvis den ikke bliver fulgt op af en klar og stærk støtte til den syriske folkebevægelse.

Disse holdninger er alle sammen udtryk for en mangel på analyse og forståelse af den syriske folkebevægelse.

Styrets karakter

Tre vigtige grupper har været centrale for støtten til regimet: toppen af militæret og sikkerhedsapparatet, borgerskabet og lederskabet af de religiøse sekter.

Den klike, der står i spidsen for militæret, har skovlet enorme summer til sig, siden Hafez Al Assad kom til magten i 1970 – han gav grønt lys for en massiv korruption til fordel for officerer og embedsmænd, hvis de så til gengæld var totalt loyale over for ham. Staten blev gennem denne udbredte korruption en virkelig pengemaskine for nomenklaturen og især for diktatorens inderkreds, hans familie og hans mest loyale løjtnanter.

Denne nye klasse, der er organisk forbundet med staten, havde brug for at investere deres rigdomme inden for forskellige økonomiske sektorer. Dekret nr. 10 fra 1991 var springbrættet til, at denne klasse kunne hvidvaske deres formuer.

Den tillod investeringer i den private sektor og har åbnet op for import-eksport-muligheder, men under statslig kontrol. De kunne så alle sammen blive rigere og fortsætte systemet med den udbredte korruption. I 1990'erne så man fremkomsten af en 'ny klasse', eller en nyrige/borgerskabs-hybrid, der var resultatet af en fusion af bureaukratiet og det gamle borgerskabs efterkommere, det 'private borgerskab'.

Dette 'regime-borgerskab' fik endnu flere muligheder med implementeringen af en neoliberal økonomisk politik, som kom med Bashar Al Assads magtovertagelse i 2000. Denne politik favoriserede et lille oligarki og en håndfuld af dets klienter. Rami Makhlouf, Bashar Al Assads fætter, er den mest fremtrædende repræsentant for denne mafia-agtige privatiseringsproces, som styret har ført an i.

Privatiseringsprocessen skabte nye monopoler, i hænderne på Bashar Al Assads slægtninge, mens kvaliteten af varer og tjenesteydelser gik ned ad bakke. De neoliberale økonomiske reformer gav de rige og magtfulde hele den økonomiske magt.

Privatiseringen af offentlige virksomheder er sket til fordel for nogle få, der er tæt knyttet til styret. Samtidig hermed har den finansielle sektor udviklet sig inden for toppen af de private banker, forsikringsselskaber og varebørsen i Damaskus.

Den neoliberale politik, som styret har sat i gang, har tilfredsstillet overklassen og de udenlandske investorer, især fra den Persiske Golf, fordi den har liberaliseret den syriske økonomi til fordel for dem og på bekostning af det store flertal af syrere, der er blevet ramt af inflationen og stigende leveomkostninger.

Oven i det kommer så, at landbruget i Syrien og den offentlige sektor også har været for nedadgående, og der er ikke blevet fremført en effektiv strategi for at styrke dem, og det har også sat landets selvforsyning på spil og skabt vrede i befolkningen pga. de konstante prisstigninger på fødevarer og non-food basisvarer.

Den sidste vigtige bastion for støtte til det syriske styre er de øverste religiøse ledere fra alle sekter, der har nydt godt af styret i de sidste 20 år, og som har støttet det fra begyndelsen.

Det syriske styre og dets hemmelige tjenester skabte politiske og økonomiske forbindelser til det religiøse establishment, især fra den sunni-muslimske befolkningsgruppe i tiden efter undertrykkelsen i 1980'erne.

Det øverste religiøse lederskab fra alle sekter er i stigende grad blevet præsenteret som aktører i 'det syriske civilsamfund', hver gang en udenlandsk delegation har besøgt landet.

Statens opførsel i de seneste år har været i total modsætning til det officielle billede af et sekulært samfund. Religiøs sprogbrug bliver stadig mere almindelig i politiske sammenhænge, og der har også været en massiv vækst mht. bygning af moskeer, kirker mm. siden 80'erne. Disse regeringsinitiativer er altid blevet ledsaget af censur af litterære værker og billedkunst.

Styret har også fremmet en udvikling, så religiøs litteratur fylder mere og mere på bibliotekernes hylder, samt en islamisering af de højere uddannelser. Det gælder især inden for de humanistiske videnskaber, og det kommer til udtryk ved temmelig systematiske religiøse referencer til ethvert videnskabeligt, socialt eller kulturelt fænomen. Ca. 10.000 moskeer og hundredvis af religiøse skoler er blevet bygget. Mere end 200 konferencer blev afholdt i kulturelle centre i vigtige byer i løbet af 2007.

Samtidig med dette har styret bidraget til sekterisk splid. Mens flertallet af værnepligtige er sunnier, svarende til deres andel af befolkningen, så er officerskorpset i alt overvejende grad alawitter.

Styret er dog først og fremmest et klient-styre, som finder støtte – ved siden af sikkerhedsapparatet – hos de overvejende sunni-muslimske og kristne borgerskaber i Aleppo og Damaskus, som har nydt godt af den neoliberale økonomiske politik i de seneste år. Styret har opbygget et netværk af loyalitet gennem forskellige bånd, især økonomiske, med folk fra forskellige religiøse samfund, som vi har set ovenfor.

Et anti-imperialistisk styre, der udfordrer Israel og Vesten?

Syrien har været i stand til at fremstille sig som en anti-imperialistisk stat på grund af støtten til modstanden i Libanon og Palæstina gennem mange år, og har ført sig frem med en skrap retorik over for Israel.

Men denne position er ikke baseret på anti-imperialistiske principper, men på formodede nationale interesser. De går hånd i hånd med nødvendigheden af at fastholde styrets sikkerhed og kontinuitet, samt en magtbalance i de diplomatiske forhandlinger med Israel om at få Golan-højderne tilbage, som Israel erobrede i 1967.

Styret har reelt samarbejdet med vestlige imperialistiske regeringer ved flere lejligheder. Det er det samme styre, der nægtede at hjælpe palæstinenserne og progressive jordanske grupper med at styrte det konservative hashemitiske regime i Jordan under den folkelige opstand i 1970, kendt som 'Sorte September'.

Det er det samme styre, der knuste palæstinenserne og de progressive bevægelser i Libanon i 1976, med stiltiende accept fra Vesten, og de gjorde dermed ende på den revolution, der var sat i gang.

I den imperialistiske krig imod Irak i 1991 deltog Syrien i den USA-ledede koalition. De har også deltaget i 'krigen mod terror', som præsident George W. Bush iværksatte gennem et samarbejde om sikkerhedsmæssige anliggender.

Israel har i virkeligheden flere gange henvendt sig til USA om at lette presset mod det syriske styre, der ikke har affyret en eneste kugle siden 1973 for a få de besatte områder tilbage.

Syriske regeringsembedsmænd har gentagne gange erklæret sig parate til at underskrive en fredsaftale med Israel, så snart besættelsen af Golan-højderne blev afsluttet, uden at nævne det palæstinensiske spørgsmål med ét eneste ord.

Rami Makhlouf, Bashar Al Assads fætter, erklærede i juni 2011, at hvis der ikke var stabilitet i Syrien, så ville der heller ikke være stabilitet i Israel, og han tilføjede, at der ikke var nogen, der kunne garantere, hvad der ville ske, hvis det syriske styre kom noget til.

Som følge af dette kan man godt forstå Israels tilfredshed med status quo under det nuværende syriske styre.

Palæstinenserne i Syrien, der er fuldstændig klar over alle disse ting, har i stigende grad deltaget i revolutionen sammen med deres syriske brødre og søstre. De har lidt under styrets undertrykkelse, med mere end 40 martyrer og mange hundreder, der er blevet arresteret af sikkerhedsstyrkerne. Antallet af støtteaktioner fra de besatte områder og fra 48-territorierne (i Israel) er blevet mangedoblet de seneste måneder.

Den folkelige bevægelse

Den geografiske spredning af opstanden – Idlib og Deraa og andre landområder, forstæderne til Damaskus og Aleppo – er et klart tegn på de undertryktes enorme engagement i denne revolution. Hovedparten af deltagere i den revolutionære bevægelse i Syrien omfatter den forarmede arbejderklasse og middelklassen, både på landet og i byerne, der har lidt under den forcerede neoliberale politik, som er ført af Bashar Al Assad siden hans overtagelse af magten.

De vellykkede generalstrejker og den civile ulydighed i Syrien i løbet af december 2011, som lammede store dele af landet, var et klart bevis på aktivismen i arbejderklassen og hos andre udbyttede, som er hjertet i den syriske revolution. Det er også derfor, at diktaturet har fyret mere end 85.000 arbejdere fra januar 2011 til februar 2012 og lukket 187 fabrikker (iflg. officielle tal).

Nedgangen i levestandarden for det store flertal af syrere, sammen med en politisk undertrykkelse, har faktisk ført til synlige protester siden 2006.

I maj 2006 demonstrerede hundredvis af arbejdere fra det statslige byggeselskab, og det endte med sammenstød med sikkerhedsstyrkerne. I Homs kom det til sammenstød mellem politi og en folkemængde, der demonstrerede imod nedrivningen af huse, der var besat af fattige.

Data fra 2007 viser, at antallet af mennesker, der levede i ekstrem fattigdom, defineret som dem, der ikke var i stand til at tjene til basale fødevarer og non-food behov, var vokset til 2 mio. Ca. 62 procent af dem, der lever i fattigdom, er fra landområder, og de lever i daglig usikkerhed med hensyn til at få mad og er i det hele taget i en meget udsat social situation.

I 2007 fandt der mange sammenstød sted mellem politi og demonstranter i forskellige områder af Syrien, f.eks. al-Moussrania-distriktet i Aleppo, al-Mazra i Homs og Alroudha i Damaskus.

I 2008 var der arbejderdemonstrationer i Latakias havn og i Dhabla og Zabadani ved Damaskus. I 2009 og 2010 mødte styret også protester, indtil revolutionen begyndte samme år. Skellet mellem rig og fattig og ulighed i det hele taget er vedvarende blevet større de seneste år.

Forud for revolutionen var andelen af syrere, der levede under fattigdomsgrænsen, vokset fra 11 procent i 2000 til 33 procent i 2010. Det vil sige, at ca. 7 mio. syrere levede under fattigdomsgrænsen.

Arbejdsløsheden steg konstant, og der var op imod 20-25 procent arbejdsløse, heraf 55 procent blandt unge under 25, i et land hvor unge under 30 udgør 65 procent af den samlede befolkning.

Arbejdsmarkedet var ikke i stand til at opsuge de 380.000, som fyldte rækkerne af arbejdsløse hvert år, men regeringen lovede at skabe 250.000 jobs pr. år, ifølge en 10-års-plan, som i øvrigt var umulig at realisere. Oven i det kom der en ny arbejdsmarkedslov i Syrien i april 2010, der klart favoriserede arbejdsgiverne.

Det syriske regimes støtter og den del af venstrefløjen, der nægter at støtte den syriske revolution, betragter altså de undertrykte og udbyttede masser i Syrien, der udgør hovedparten af den folkelige bevægelse, som bare et simpelt instrument for Saudi-Arabiens og USA's imperialistiske politik.

Samtidig forsvarer de eller undlader at vende sig imod et styre, der samarbejder med de vestlige imperialister og beskytter Israel, og som fører en neoliberal politik til fordel for en lille økonomisk elite, der langt fra er sekulær, men rent faktisk bliver støttet af de religiøse lederskaber.

Konklusion

Israels udenrigsminister Avigdor Lieberman havde ret, da han sagde, at det post-revolutionære Egypten er en større trussel imod Israel end Iran, og det kan man også sige om Syrien.

Et frit, progressivt, demokratisk og reelt uafhængigt Egypten og Syrien er ubetinget farligere for den zionistiske apartheid-stat og dens besatte områder end den undertrykkende syriske og islamiske republik.

Revolutionen i Syrien er en del af den revolutionære proces i den arabiske verden og kan ikke adskilles fra den. Det syriske folk kæmper, lige som egyptere, tunesere, folk i Bahrain og andre demokrater, socialister og anti-imperialister i regionen.

Det er det syriske folk, som er de sande revolutionære og anti-imperialister – ikke Bashar Al Assads styre. Det var den syriske befolkning, der tog imod palæstinensere, libanesere og irakiske flygtninge, da de blev angrebet og deres lande besat af imperialistiske magter som USA og Israel.

Den syriske revolutions sejr åbner en ny modstandsfront imod de imperialistiske magter, mens et nederlag for den vil styrke dem.

Længe leve den syriske revolution.


Artiklen blev bragt på New Socialist den 29. maj og er oversat af Niels Overgaard Hansen.  Artiklen bringes også i Socialistiske Arbejderpartis tidsskrift, Socialistisk Information

Khalil Habash er en syrisk aktivist og medlem af Syriens Revolutionære Venstre (Yassar Thawri Suri).

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Kommentarer

Assad er en fjende af USA. Derved har han gjort sig fortjent til venstrefløjens støtte. Og det naturligvis uanset hvorledes han behandler den syriske befolkning.

Morten, der er du igen med de ironiske indlæg. Som vi har diskuteret før, så er det altså potentielt farligt - der er tosser nok i verden som kan blive påvirket af at du skriver noget, du egentlig ikke mener.

@Ole. Min fejl består i, at jeg naturligvis skulle have skrevet "dele af venstrefløjen". Som det fremgår af andre kommentarer, er der desværre ingen ironi.

@otuzniak. Trist at der findes mennesker, som ikke ønsker den kongelige socialistiske revolution. Endnu mere trist, at der på venstrefløjen altid findes konspirationsteoretikere, som hævder at kunne forklare, hvorfor mennesker i virkeligheden ikke ønsker det, de siger, de ønsker.

@otuzniak. Det handler ikke om, hvad du ønsker, men om hvad syrene ønsker. Og hvis det er sharia, så er det deres valg. Surt, når man tror, man ved bedre. OK, når man tror på, at mennesker ved bedst selv.

Og den der med den salafist-zionistiske sammensværgelse. Jeg savner ord.

Som sagt: Den rigtige medicin kunne måske hjælpe. Ellers virker det ikke til at der er noget håb.

Uh, har først lige opdaget denne tråd.

Otuzniak: grunden til, at du finder det svært at få gang i en seriøs debat herinde, vil jeg tro er fordi dine indlæg stritter i alle retninger. Jeg tror, du opfatter dig selv som venstreorienteret, men alligevel hopper dine synspunkter rundt mellem  at støtte imperialistisk krig i Libyen, opstille vilde konspirationsteorier og over til ganske almindelig reaktionær konservatisme, og det er ærlig talt en lille smule forvirrende!

Det giver måske ikke mening for dig, men vi kan ikke have en seriøs debat om, hvorvidt SAP står i ledtog med den vestlige medieverden om at omstyrte Al-Assads regime - præmissen er ganske enkelt for vanvittig.

Jeg vil alligevel gøre et forsøg på at komme med et seriøst indlæg omkring regimet, da du efterlyser folk 'der ved noget om Syrien og kender syrere', eftersom jeg i 2008 boede i Damaskus i fire måneder.

Al-Assad bruger ligesom sin far gjorde Israels besættelse af Golanhøjderne til at erklære landet i undtagelsestilstand. Dette sætter forfatningen ud af kraft (hvor ellers ytringsfrihed og forsamlingsfrihed indgår). Du kan sige, at han er demokratisk valgt, men den måde deres valgsystem foregår på, er ved at en lille bitte gruppe af udvalgte militærfolk, folk fra sikkerhedstjenesterne, Assads støtter fra den syriske overklasse og regeringen får tilsendt et valgkort, hvor man kan krydse 'ja' eller 'nej'. Altså: stemmer du på Assad eller ej. At en statsleder i et hvilket som helst givent land får 99% af stemmerne burde altid få alarmklokkerne til at ringe.

I forhold til den vestlige verdens dagsorden, vil jeg mene det er mere fordelagtigt at have Assad siddende på magten, eftersom han ikke udfordrer denne. Ja, han udtrykker verbalt afsky overfor Israel, men siger samtidig at han er villig til at underskrive en fredsaftale med Israel, hvis de trækker sig ud af Syrien - uden i den forbindelse at nævne palæstinenserne med et eneste ord og dermed stille nogle krav, som kunne vippe magtbalancen i Mellemøsten det mindste.

Det muslimske broderskab: Er stort set ikke-eksisterende i Syrien. Der er faktisk dødsstraf blot for at nævne dem. (Hvilket så vidt jeg ved ikke har været eksekveret siden 1984-85 med nedslagtningen af befolkningen i Hama). Men det giver en idé om, at det ikke er nogen tungtvejende, organisatorisk kraft.

 Derudover er broderskabet en ekstremt sammensat størrelse, og jeg synes du skal passe på med ikke at falde i den borgerlige retorik-fælde og fremstille alle muslimer som sådan nogle, der ikke forstår demokrati og blot lever for at udryde alle andre trosretninger. Så vidt jeg ved, er det for eksempel ikke tilfældet i Egypten pt at 'alle jødiske, kristne og shiaminoriteter' er i gang med at blive slået ihjel.

Det er i øvrigt også en falsk dikotomi, du opstiller, når du siger, at det er Assad eller sharialov. Lad os se hvor stærkt det syriske folk er i deres modstand mod regimet - det kunne jo være de tog magten selv.

Og lad os så tilsidst slå fuldstændig fast: Al-Assads regime er et diktatorisk regime. Det har 17 efterretningstjenester med kæmpe netværk af stikkere til sin rådighed. Da jeg var i Damaskus nægtede alle jeg mødte konsekvent at diskutere politik i det offentlige rum fordi det simpelthen er for farligt. Folk forsvinder, bliver tortureret eller fængslet, hvis de udtrykker uenighed med regimet.

Nå det blev lidt langt, sorry!

 

Hej Mette, så vidt jeg kan se er du helt gal på den. Du siger først at otuzniak støtter imperalismen i Libyen, hvornår har han nævnt det? Forresten skal du lige få dine facts på rette køl, de kristne koptere i Ægypten bliver slagtet af det Muslimske broderskab (Salafister) http://www.huffingtonpost.com/2011/10/09/egypt-christian-protesters_n_10... ikke kun der også i Iraq efter Saddams fald, der er næsten ingen kristne tilbage i Iraq og de fleste af dem der overlevede flygtede til Syrien og nu er de igen truede af Al Qaeda og Muslimske brodreskab.

 

Du snakker heletiden om Syrien og deres "Folkelige opstand" Kig rundt i verden. Her i DK har vi Hizbut tahrir som med deres banner råber Death to democracy og vores demokrati beskytter dem alligevel, og det er den slags mennesker du støtter med dit vrøvl her.

 

Jeg synes ikke du siger så meget om Bahrain der dør ligeså mange mennesker som i Syrien det bliver ikke dokumenteret fordi vesten er ligeglade med dem. Jeg er Syrier fra Homs og du hævder at have boet i Damaskus i 2008 right?

 

Jeg tror du blev behandlet fantastisk i Syrien og det syriske folk er fantastisk deres gæstfrihed osv. Det er også rigtigt, men det Syriske folk styrer regeringen og ikke omvendt derfor er Syrien så stærkt som det er idag, hvis det syriske folk var imod Bashar så ville han være faldet forlængst, det er fremmede magter med i spillet og det er selvfølgelig Okay at du har din mening for du tror det er folket som regeringen slår ihjel, nej det er det ikke desværre er civilbefolkningen imellem salafisterne og regeringen men sådan er krig de civile er dem der lider mest.

 

Jeg synes du skal tage ned til Syrien og snakke med folket dernede istedet for at fodre danskerne med det her vås. Sæt spørgsmålstegn i nyhederne og ikke æde alt råt hvad i læser, du var dernede 2008 der var ingen konflikter dengang tag derned nu og se for dig selv og tage Morten og Thomas med. Mit land bløder og mit folk bløder også går i og giver regeringen skylden?

 

Det her er en krig mellem Syrien, Tyrkiet, Qatar og Saudi Arabien det er ikke en borgerkrig som medierne gør det til, det er disse lande som sender våben og penge ind i Syrien bl.a lejesoldator.

 

Regeringen beskytter befolkningen og soldaterne får klare ordre om ikke at skyde på civilbefolkningen, læser i Al Jazeera får i selvfølgelig en modsat forklaring. Det muslimske broderskab er nogle blodtørstige sataner der vil have Sharia lov som stammer 1000 år tilbage i tiden, de vil have hellig krig og tror i det stopper i mellemøsten? Det kommer senere til at ske herhjemme også kan i se jer selv i spejlet tilsidst og spørge jer selv hvorfor.

 

 

@Mette Hermansen. Tak for inside information. På tide at få lidt virkelighed ind i debatten.

Mohammad Mahfoud er mikrofonholder for Assaddiktaturet og han har absolut ingen ide om hvad der sker i Syrien udover det styret og Sana (same shit..) fodrer ham med. Alle syrere jeg kender er enige om at Mahfoud er en regerings-shrill og intet andet.

I marts forudså han at oprøret var på retur og på nippet til at blive slået ned. Hvad skete der lige siden?

Tag en snak med de syrere der virkeligt ved hvad der sker dernede. Mahfoud gør jo åbenlyst ikke. 

@Thomas A. Dine oplysninger er helt på linje med, hvad jeg ellers har hørt om manden.

@Thomas A. Spændende at høre fra en person med erfaring fra ophold i Syrien. Tak for info.

Assad er ved at bombe Aleppo ud af landkortet. Og det forsvares her i tråden. Grænseløst usmageligt.

Myrderierne fortsætter i Syrien. Over 15.000 civile er døde.

Og den danske venstrefløj sidder på hænderne af frygt for at komme til at støtte de samme, som USA og NATO.

Syrerne er ikke så "heldige" at have olie. Det har libyerne og derfor havde Vesten en anledning til indgriben over for diktatoren.

Dengang var der ikke grænser for venstrefløjens "idéer" til en alternativ løsning af konflikten. Nu er der mulighed for at vise, hvordan tingene skal ordnes uden vestlig indgriben.

Og hvad sker der: Man bliver enige om, at diktatoren er en flink fyr, at oprøret kun består af et par tusinde fanatikere og at det hele i øvrigt er løgn.

Begrebet solidaritet er bare så udgået af vokabulariet.

Morten, helt ærligt... hvis du tror at Otuzniaks holdninger på nogen måde er repræsentative for "venstrefløjen", så ... vil jeg gerne forsikre dig for, at det er de bestemt ikke. Det er altså noget groft sludder at sige, at "man [venstrefløjen] bliver enige om at diktatoren er en flink fyr".

Kan du nævne nogen ud over perifære og marginaliserede stalinister med absurde (og højreekstreme) konspirationsteorier, som har så meget som antydet noget i den retning? Hvis du kan (der er tosser overalt, så nogen kan man nok godt finde), så tror jeg altså stadig man kan finde mindst 10 gange så mange, der foragter diktaturets undertrykkelse og desuden er noget mere "repræsentative" for "venstrefløjen".

Som du kan se i denne debat, står Otuzniak ganske alene med sine rabiate og verdensfjerne holdninger, og grunden til at han ikke har fået mere modstand er nok, at de fleste betragter ham som en "lost cause", man ikke kan diskutere seriøst med.

Personligt kommer jeg gerne med et løsningsforslag ... så snart jeg har fundet et. Men ærligt talt, så ved jeg sgu ikke hvad man kan gøre for at hjælpe udefra (og nej, bare fordi man ikke går ind for at NATO-bomber skal dræbe folk så betyder det ikke at man så støtter at regimets nationale bomber skal dræbe folk. At man afviser en ikke-løsning, betyder ikke at man er imod løsninger). Jeg har altså ikke noget forslag - det betyder ikke at jeg er imod forslag som sådan.

Har du nogen forslag?

Jeg sidder ikke på mine hænder. Til det har jeg for travlt med at bide negle i nervøsitet og rive mig i håret i frustration.

@Ole. Mit indlæg har ikke noget med otuzniak at gøre. Hans indlæg er så usammenhængende, at etr spild af tid at læse dem. Den eneste løsning på folkemordet i Syrien er militær indgriben udefra. Sker det, vil den danske venstrefløj stå klar med alle mulige svar på, hvad man skulle have gjort i stedet. Som når alle er landstrænere, når kampen ER spillet.

Jeg synes altså ikke det er hverken helt fair eller hæderligt at sige, at man sidder på hænderne, og at man holder med diktatoren, hvis man ikke går ind for krig.

Og folk der siger at krig og mord er den eneste løsning, de skræmmer mig langt mere end folk der siger "jeg ved ikke hvad man kan gøre".

@Ole. Det kan godt være, det lyder hårdt; jeg beklager.

Jeg synes imidlertid, det er gennemført usolidarisk overfor syrerne bare at lade stå til. Og da det drejede sig om Libyen - og befolkningen havde fået hjælp -  var der ingen grænset for opfindsomheden.

Desuden er jeg enig med dig i, at mennesker, som siger, at krig er den eneste løsning, er skræmmende.

...I Aleppo er 200.000 civile flygtet fra deres hjem....... herudover er tusindvis dræbt og mange flere vil blive trukket ud af deres gemmesteder i havnebyen og henrettet de næste dage....... imens diskuterer vi frem og tilbage om mærkelige imperialistiske konspirationer...... HVAD HULEN ER DET RIGTIGE AT GØRE???? Assads hidtidige styre har været to menneskealdre med et rædselsregime hvor enhver kunne blive trukket afsted af det hemmelige politi midt om natten, og aldrig komme tilbage. ....

Israelerne (som jeg kender et par stykker af) havde helst set at Mubarak og Assad stadig var ved magten - ikke fordi Mubarak eller Assad var/er noget der bare ligner demokrater, reformatorer eller fredselskende, men simpelthen fordi de med jernhånd sikrede stabilitet - og på de geografiske kanter er mangel på stabilitet det samme som krig.....  

Hvad skal vi gøre heroppe i det kolde nord? verden er konkret så vi må have nogle konkrete handlemuligheder på bloggen istedet for at skyde skylden på salafistiske eller kapitalistiske mørkemænd.

@Mikkel Andersen. Ja, verden er konkret og det må være på tide, at EL som venstrefløjens parti tager initiativet.

Otuzniak@ ..ikke for at være fræk men det virker som om du har så travlt med at skælde ud at du ikke læser de indlæg du kommenterer på! Oprørerne i Syrien er en blandet landhandel, hvor du uden tvivl har ret i at der er salafister og andre religiøse voldstosser. Assad og hans familie, klan og sekt har siddet i toppen af magtpyramiden og stjålet landets ressourcer med arme og ben i to menneskealdre. De næste magthavere vil uden tvivl forsøge det samme - så nej jeg er (desværre pessimist på vegne af den syriske befolknings behov for demokrati og menneskerettigheder).

Assad er ingenlunde Israels nyttige idiot (hvor du så end fandt den pointe i mit indlæg). Min pointe er at tydeliggøre det jeg mener er israelernes muligheder i en situation hvor et fjendtligt naboland bliver ustabilt, med nye magthavere comming-up og militante militser i nabolaget..... det kan næsten kun gå galt.

Jeg tror du tager fejl af hvem der taber og vinder i Syrien, men vi får se... De rige alawiter og kristne er for længst igang med at flytte familier og penge til Libanon, Nice, Monaco og Bern, (mens de fattigere familier må blive tilbage og håbe der bliver vist nåde).

Jeg mangler stadig konkrete forslag til hvordan man som ansvarlig, menneskekærlig demokrat og socialist forhindrer/stopper den igangværende massakre og fordrivelse af civile syrere. Amerikanerne er stemt for militær intervention (som sædvanlig), Europa mumler lidt fordømmelser og gør reelt ingenting (som sædvanlig), russerne og kineserne plejer deres økonomiske og militærstrategiske interesser (som sædvanlig), Israelerne truer med hård gengældelse ved ethvert angreb (som sædvanlig), de øvrige arabiske lande manøvrerer deres egne diktaturstater rundt i glasbutikken så de selv får mindst muligt i klemme (som sædvanlig).....scenen er den sædvanlige, og vi  sidder og tærsker konspirationsteorier og imperialistiske mørkemænd (som sædvanlig) i stedet for at anbefale den rigtige politik.....kom nu lad os hjælpes ad med at finde den bedste (eller mindst ringe - ) løsning... nogen bud?

Et bud kunne være at vesten blandede sig udenom, og lod være med at sende terrorister til Syrien. Denne koalition af de mest diktatoriske lande i M.Ø og USA sponsorer drab på civile mennesker, udført af arabiske cowboys, bedre kendt som Al CIAda. De skaber problemer der ikke eksisterer. Har i nogensinde hørt om false flag attacks. Prøv at slå dette begreb op i google og læs de artikler der dukker op.

Rusland er et af de lande i verden hvor der dør flest journalister, de fleste har nok en forudindfattet mening om at der er regering. Dog viser det lidt om kvaliteten af deres journalister. De risikerer deres liv når de bringer nyheder frem, mange gange om den russiske underverden. RT er også regeringskritisk, så længe det er med substans, ligesom med alt andet. Der er ting der kommer frem på RT, som de vestlige medier aldrig ville ture af frygt for deres regering. Ytringsfrihed og pressefrihed i Danmark, er friheden for journalister så de kan sove eller fornærme andre.  Der er folk der forventer at RT skal kritisere Kreml bare fordi vinteren er kold i Rusland. De fleste danske journalister er af værste skuffe og en skam for journalistikken. De fleste af dem spyr propaganda uden egentlig at være klar over det. 
I sover stadig og tror at medier i Danmark formidler nyheder objektivt, det er nok fordi det skaber en ensrettet komfort. I bliver nød til at bryde ud af denne puppe, for jeres egen og for menneskehedens skyld. Vesten har voldtaget menneskeheden og jorden nok.

Når Otuzniak beskriver hvordan tingene egentlig hænger sammen, smider i sølvpapirshat- eller skørkortet efter ham. Joken er på jer, i er bare ikke klar over jeres egen indoktrinering. Når man kommer fra et ikke vestlig land, ved man hvordan man skal læse mellem linjerne når medier eller politikere udtaler sig. I har en blind lydighed for jeres medier og politikere, selv Goebbels ville misunde. Det er derfor i ikke vil forholde jer til substansen af hvad han skriver, men reagerer hellere emotionelt mod ham fordi han ikke deler den samme kollektivistiske dumhed. Han som så mange andre, har brugt langt flere timer på undersøge disse fænomener der sker rundt omkring i verden fordi det til at starte med ragede ham sikkert. De fleste danskere har aldrig oplevet politiske eller etniske problemer, og derfor tror i at alt det jeres politikere smør jer med er sandt. I der kommenterer uden egentlig at vide bedre end hvad forsiden på politiken, information eller modkraft bringer, har det mere som en hobby. Når i sidder sammen med jeres andre åndsforladte venner og diskuterer politik, gør i det egentlig kun for at høre jer selv snakke. Jeg har aldrig været i et land hvor folk har været så desperate efter at imponere hinanden. Hvis der har været substans i det folk gik og sagde til hinanden, ville det give mening men nej. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ue3NOxQ9abw&feature=related

http://whatreallyhappened.com/content/fake-al-qaeda-actors-exposed-adam-gadahn-yousef-al-khattab-11 

Det sidste link har intet med Syrien at gøre, men er en interessant dokumentar med en mand der kan hjælpe dem der sover med at vågne op. Bare rolig han er amerikaner og ateist.

https://www.youtube.com/watch?v=tw9IHJNB75E

 

@Asadiye: Jamen så borger det jo for kvaliteten, at Rusland støtter det syriske styre.

Og derefter slut herfra. Min indoktrinering rækker desværre ikke så langt, at jeg orker at høre på folk, som i stedet for argumentation slår på egen overlegen intelligens eller dybere indsigt.

http://whatreallyhappened.com/content/fake-al-qaeda-actors-exposed-adam-gadahn-yousef-al-khattab-11

Haha! På den side kan vi også lære, at Obamas "i virkeligheden" ikke er søn af sin far, men i stedet er resultatet af en affære mellem hans mor og en kommunistisk pornoinstruktør, og at det er derfor han har "forfalsket" sin fødselsattest. Vi kan også "lære" at de menneskeskabte klimaforandringer i "virkeligheden" er en konspiratorisk løgn, produceret af magthaverne, med rødder helt tilbage til Ramses II. Og at 2. Verdenskrig startede på grund af at De Internationale Bankfolk indførte en boykot mod Tyskland, fordi Tyskland havde iværksat en fantastisk velfungerende økonomi baseret på reklamer, og at læren er at vi bør indføre en valuta baseret på elektricitet.

Jeg tror roligt jeg kan spille "skør"-kortet én gang til :D

Pas på: Jeg har hørt at Modkraft har indbygget en hemmelig teknologi, så der kommer bevidsthedskontrolerende stråler ud af hjemmesiden. Det er bedst at holde sig væk eller slukke for skærmen, når man er her, hvis man ikke vi påvirkes af illuminati-propaganda.

LOLLOLLOL :D

Ja luk du bare øjnene for sandheden, jeg forstår dig sgu også godt. Det må være svært at indfinde sig i at man blevet løjet for hele sit liv. Men for hver dag du vælger at lukke øjnene, dør der mennesker pga. uretfærdigheder du godt kan påvirke. 

@Ole
Spil du bare hvilket som helst kort du vil min ven, du bygger bare videre på et korthus man med en enkel ånde af sandhed kan blæse væk. Hvis du havde smule saglig anstændighed så ville du komme med links til de påstande du kommer og så kunne jeg forholde mig til gyldigheden og indholdet af dem.

Klimaforandringer er reelle nok, din civilisation skabte dem, sov du også på det tidspunkt? Rotschild familien spillede begge parter ud mod hinanden, ligesom USA gjorde det mod Irak og Iran. Nå ja, havde helt glemt at bankfolk vil dig dit bedste jo, så sov du bare videre.
Hvis det ressource baseret økonomi du refererer til til sidst, så siger TZM at det kræver en mental revolution, men her i Danmark ved vi alt jo så det behøver vi ikke åbenbart.

Nu når vi spiller kort, så lad mig smide zombiekortet. Forklar mig, en der har en naturvidenskabelig længere videregående uddannelse, hvordan 2 fly smadrer tre bygninger eller hvordan disse bygninger falder med den hastighed der svarer til tyngdekraften uden implosion. Hmmmm jeg undrer mig bare... Men vestlige regeringer kunne aldrig finde på at lyve, de er jo ægte demokratier. Hvor private medier ikke lammer os med løgne, usikkerheder og Paradise. 
Vi lærer i en tidlig alder at at alle har lige ret til deres meninger, men de flester misforså det med at alle har lige ret. Vågn nu bare op.

http://www.youtube.com/watch?v=6NMr2VrhmFI

En nordkoreansk video omkring vestlig propaganda, hvis man virkelig hviler i at man bor i et autentisk demokrati burde man kunne se den dokumentar uden at være bange for at der bliver rokket i ens tro. Inden nogen afviser videoen fordi den er nordkoreansk produceret, så vent og tænk over hvor du har fået din info omkring Nordkorea fra.

God tur ud i virkeligheden til Outzniak.... Azadiyes forslag om at vesten blander sig udenom myrderierne i Syrien harmonerer jo fuldstændig med Søren Espersens og Dansk Folkepartis evige "lad-halenegrene-slå-hinanden-ihjel"-holdning. Det er en holdning som bør få alle civiliseredes alarmklokker til at ringe - men selvfølgelig ikke desto mindre den politik som Søvndahl reelt ligger for dagen når al den diplomatiske tågesnak og udenrigspolitiske uld-i-mund er pillet fra hinanden som uglegylp.

Og angående Golan tror jeg nu de fleste druzere og arabere oppe i Golan er temmelig tilfredse (særlig nutildags) med at være på den israelske side af grænsen.

Jeg må tilstå at være ramt en smule af tristhed hvis bloggens bedste bud på Danmarks biddrag til situationen i Syrien er vores passivitet og halvhjertede omsorg for de få flygtninge der trods alt lykkedes med at få klemt sig ind. Det må vi kunne gøre bedre.... Kvinder og børn flygter over hals og hoved, hvis altså ikke de bliver skudt i smadder af Assads maskingeværer og granater....kom nu op af hullerne med et par løsningsforslag....

@Der findes mennesker der er værre end Søren Espersen, jeg er ked af at sige det men Cameron og Obama er nogen af dem. Ja jeg ved godt at det kan komme som et stort chok men hudfarve afgøre ikke noget som helst. Begge er dukker der er styret af banker og militærindustrien. Kald det en konspirationsteori hvis du vil, men realiteterne ændre sig ikke af den grund. Vi to bor ikke i noget reelt demokrati, det hele er et dukketeater. Hvordan skal folk vælge gode ledere når de "uafhængige" medier allerede har påvirket folk til at tænke i en bestemt retning. Der er en uhellig alliance mellem medier, finansmænd og politikere, og derfor er det kun bestemte ting eller bestemte vinkler der kommer frem. Det er derfor det jeg eller det som Otuzniak skriver kan virke som det rene volapyk. Glem hvad News har fortalt dig om Assad, du bliver nød til at bryde ud af den ramme du normalt får dine medier igennem.
http://www.infiniteunknown.net/2010/10/26/elite-puppet-president-obama-exposed/

Militærindustrien og den israelske lobby styrer den amerikanske udenrigspolitik. Er det ikke mærkeligt at USA har omkring 900 baser i 130 forskellige lande, hmmm??? Eller er det stadig vigtigt at der er amerikanske tropper i Tyskland der beskytter mod stygge onde Sovjet.
http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2011/sep/14/ron-paul/ron-paul-says-us-has-military-personnel-130-nation/


USA vil vælte regimet i Syrien, da landet er en af Irans nære allierede. Irans modstand mod den amerikanske og israelske imperialisme klæder bare ikke amerikanerne længere, da USA egentlig bare ønsker slavestater. Sjovt Israel har A-våben men skal ikke undergå nogen form for kontrol, Iran der udvikler et nuklear civilprogram (som selv den amerikanske efterretningstjeneste anerkender at det er civilt) skal undersøges i hoved og røv. Og glem alt om at Israel er et demokrati, de fleste syge lande i verden er demokratier. Desuden minder Israel om det gamle Sydafrika. Desuden har Iran også en masse olie de ikke bare kan sælge til markedspris til kineserne, det skal yankee også have.

USA er en parasit der ønsker alle verdens ressourcer til sig selv. Og det er ikke pga. det manipulerede amerikanske folk, de er også så småt begyndt at vågne op, men pga. landets magtliderlige elite der styrer landets medier.  

http://corporatemediaexposed.com/declassified-massive-israeli-manipulation-of-us-media-exposed/

Tjek hvordan det gamle Sydamerika var ift. hvordan det er idag. De har sagt fra, fordi deres befolkninger efterhånden blev bevidste om hvad der skyld i deres problemer.
Der er ca. 65000 udenlandske lejesoldater i Syrien, dem som du egentlig kender som Al Qaida er USA's allierede i Syrien. Det er dem der har de sorte flag med hvid kaligrafi, de er især kendte for deres offentlige henrettelser af modstandere eller støttere af Assad.
http://www.infowars.com/confirmed-us-cia-arming-terrorists-in-syria/

Rusland og Kina står bag Iran og Syrien da de er vigtige nøglebrikker for at inddæmme amerikansk imperialisme. Grunden til Rusland ikke gik særlig langt for Libyen var fordi Gaddafi i sin tid også var medskyldig Sovjets nederlag i Afghanistan. Foresten har du hørt hvordan det står til i Libyen idag?
http://www.rt.com/news/libya-rebels-torture-africans-679/
http://www.rt.com/news/syria-rebel-massacre-aleppo-627/

Jeg er selv kurder og ønsker mit folks selvbestemmelse i det nordlige Syrien, men FSA er marionetter for udenlandske interesser. Det er også derfor de bliver afvist i de kurdiske områder i Syrien af de kurdiske militser. Det der var den ærlige syriske opposition er blevet af kapret af disse Mossad/CIA terrorister, ja jeg ved det lyder vildt men alliancerne minder meget om dem der var i 80'ernes Afghanistan. Jeg vil hellere have at de kurdiske befrielseskomiteer forhandler eller kæmper mod Assad end at ty til hjælp hos disse beskidte terrorister. De dræber civilibefolkningen for at fremme deres sag og for at udstille Assad. Assad bliver holdt oppe af de syriske arabere både alawi og sunni, det er især tydeligt nu hvor hele verden er imod ham.
Terroristerne benytter sig af en taktik der hedder false-flag attack, det har Israel og USA også benyttet sig af før, det betyder at du smadrer noget eller dræber nogen og så bagefter giver du skylden til din modstander.
http://www.wanttoknow.info/falseflag

Inden du bliver følelsesmæssigt begejstret igen, så bliver du nød til at være mere kritisk overfor de inputs du får. Dine medier lyver for dig men du kan ikke se det, prøv at læse medier fra andre lande også dem fra de lande som er onde i Tv2's og DR's øjne. Og før du bliver kritisk overfor udenlandske medier, så husk det du ved om andre lande stammer fra hvad du lærer fra dine medier. Benyt dig af internettet for at finde nyheder, det er mit bedste forslag til dig. Prøv at finde ud af hvor Helle og Villy var i 2006 og 2010?

Kære Azadiye. Styr nu lige alt det konspirations-fims. Iranske og andre fantalastiske Anders-And medier kan ikke sammenlignes med den frie presse i vesten. Den frie presse kan være nok så politiserende og til tider irriterende sensationslysten, men alle de vestlige aviser og tv-stationer har journalister der knokler rundt på kryds og tværs i- og udenfor Syrien i jagten på sandheden.... de interviewer, analyserer, indsamler og observerer, så (med lidt almindelig kritisk sans) burde du stole på pressen (fremfor de mystiske ufo-magasiner du linker til.)

...Og hvis kurderne nogensinde skal kunne få en egen stat eller indgå i et samfund som minoritet med demokratiske og lige rettigheder skal man nok ikke satse på samarbejde med hverken russere, kinesere, Assad-regimet eller andre ikke-demokrater. 

Outzniak@ Hvorfor vil du egentlig , med et tydeligvis neandertal-agtige syn på homoseksuelle, svanse rundt på en progressiv venstreorienteret blogside? Der er tonsvis af neofascistiske og islamofascistisk netsider hvor dine fordomme sikkert vil give mange flotte medaljer og bøvede komplimenter.

Den frie presse kan være nok så politiserende og til tider irriterende sensationslysten, men alle de vestlige aviser og tv-stationer har journalister der knokler rundt på kryds og tværs i- og udenfor Syrien i jagten på sandheden.... de interviewer, analyserer, indsamler og observerer, så (med lidt almindelig kritisk sans) burde du stole på pressen (fremfor de mystiske ufo-magasiner du linker til.)"


Respekt Mikkel, du har styr på hvad alle samtlige vestlige avisers journalister går rundt og foretager sig. Det er vildt nok for der er kun to mennesker der er i stand til at være over det hele på den måde, dig (åbenbart) og Julemanden. UFO eller ej, så ved du åbenbart også hvad der foregår på alle andre samtlige solsystemer i rummet. Jeg vil også besidde den illuminerende viden du har.

Jeg håber du kan fortælle mig lidt om hvad der sker her siden du kender til alle journalister. Jeg håber du kan få hendes autograf og give den videre til Julemanden så jeg kan få den til december
http://www.youtube.com/watch?v=0X-A0t9xRp4&feature=related 

...Og hvis kurderne nogensinde skal kunne få en egen stat eller indgå i et samfund som minoritet med demokratiske og lige rettigheder skal man nok ikke satse på samarbejde med hverken russere, kinesere, Assad-regimet eller andre ikke-demokrater. 

Hvor ved du fra hvad der er godt for mit folk, du beskriver bare hvad der er godt for mit folk ud fra den ramme du ser verden. Vestlig demokrati, nej tak. Hvorfor skulle jeg ønske et styresystem der fremmer alle de dårlige sider der er i mennesket, såsom grådighed, konkurrence, respektløshed, alt dette der fører til bryd mellem mennesker, dit demokrati er mentalt nedbrydende se bare på dit tv. Kapitalistisk demokrati er som en kraftcelle på menneskeheden og på kloden. Målet for et styre må være at man skaber et samfund hvor man måler samfundets succes ud fra hvor glade befolkningen er og som også er i balance med naturen (fx Bhutan).

Jeg tror at det kan ske ved at give folket så meget indflydelse som muligt (anarkisme) indtil at man skaber et system hvor alle folk får deres behov opfyldt (anarkokommunisme) så politikere bliver unødvendige. Resource Based Economy fx. Men det kræver en mental revolution før noget andet.

FYI så har Assad åbenbårt tilkendt kurderne i Nordsyrien autonomi. 

Det Otuzniak beskrev omkring Roj-Tv sagen burde få dine øjne op. Desuden er PKK ikke nogen terrororganisation ift EU-domstolen men det er Helle eller resten af EU for så vidt ligeglade med. 

http://politiken.dk/udland/ECE490380/eu-domstol-fjerner-pkk-fra-terrorliste/ 
 

@Mikkel

Outzniak@ Hvorfor vil du egentlig , med et tydeligvis neandertal-agtige syn på homoseksuelle, svanse rundt på en progressiv venstreorienteret blogside? Der er tonsvis af neofascistiske og islamofascistisk netsider hvor dine fordomme sikkert vil give mange flotte medaljer og bøvede komplimenter.

Tag dig sammen... Du angriber hans holdning til homoseksuelle og så bruger du selv et nedladende ord om en adfærd der kendetegner homoseksuelle. Hvem med respekt for sin egen person kalder sig selv noget nedladende eller noget negativt ladet (lebbe)? Når man omtaler sig selv negativt, må der være et eller andet galt. Neofascisme eller Islamofascisme ? Det er dig selv der advokerer for advancerede feudalisme (vestlig demokrati), og dine argumenter minder om hvad kunne komme fra gudsløs korsridder? A la "Vi bomber demokrati over Syrien" eller "Let's f*** for virginity".

Det er sjovt hvordan man hurtig skifter til personens karakter når man ikke kan argumenterer mod dennes argumenter.

@Ole

Hvis du ser på verden, så vil du finde ud af at årsagerne til næsten al ulykke består i at grådige mennesker, organisationer og regeringer får lov at ødelægge jorden. Klimaforandringer sker pga. hvad? Klimaforhandlingerne kollapser pga hvad? Vi lader folk sulte pga hvad? Jeg skriver det her til dig i håb om at det kan give dig noget indsigt og måske forklare nogle sammenhænge der er mellem menneskers opførsel og det system mennesker lever i.  

Du har måske ligesom mange andre lagt alt op i demokrati, og alt hvad der viger fra det styresystem du kender er skidt. Det farligste jeg kender til er at lægge følelser i noget man ikke kan forsvare hundrede procent med sit hjerte.

Om folk er "jøder" eller ej er lige meget, idag er det blandt andet mange "muslimer" fra golfen der er grådige. Grunden til "" er fordi de her mennesker ikke kan/kunne kalde sig muslimere eller jøder da grådighed intet har med de religioner at gøre. Det er ikke nok bare at kalde sig selv Gandhi. Hvis din religion er penge(egoisme) og ikke medmenneskelighed så er du sgu i sidste ende ligeglad om der dør mennesker pga dine handlinger. Som jeg nævnte før, findes der to religioner du kan følge, det er kærlighed/medmenneskelighed eller din egen egoisme, som egentlig opstår pga mangel af de først nævnte ting. Inden nogen begynder at forklare noget med menneskelig natur, så tag udgangspunkt i dig/jer selv, hvad har du brug for? Er dine behov reelle? Burde vi bygge et samfund op efter vores usikkerheder, eller forstå årsagerne til hvorfor nogen har behov for at materielt differentiere sig ift andre og få dem til at indse at det de gør er forkert.

Her i Danmark er kulturen nej og mig, der er et velfærdssystem der er blevet sat op men det var af mennesker fra en helt anden tid, de prøvede at samle folk op der var svage eller måtte falde fra i dette hunderæs som vi kalder kapitalisk demokrati, rettere sagt keynesianisme. Filosofien med velfærdsstaten var respektabel, men det der gik galt var at man lagde staten mellem folk, det økonomiske paradigme jeg nævnte før, men ikke folk i staten som egentlig betyder at du har en stat der har folket for øje og ikke nogen enkeltes grådighed. Alle kapitalistiske regeringer bliver kendetegnet ved at penge kommer før folk, i mere eller mindre grad (USA contra DK). 

Nu hvor folk er blevet mindre empatiske overfor hinanden og mere zombieagtige ift systemet, er man også begyndt at afvikle den del af velfærdstaten der er til for folket, men man bevarer den del af velfærdsstaten der er til for virksomhederne. Åhhhh nej de rige ("jobcreators") må ikke smutte parolen...

Og det er egentlig korrekt nok fordi kapitalisme er jo selvnedbrydende, men det er jo ikke givet at vi som mennesker kun kan leve med det kapitalistiske system. Sidder vi egentlig ikke bare og venter på det sidste skub, finanskrisen startede i 2008 og hvordan er udsigterne.

Nu hvor man ikke er økonomisk afhængige af hinanden men økonomisk afhængige af systemet så bliver man også emotionelt distanceret fra hinanden. Lad mig bare give et eksempel, parkering af børn i dagsinstitutioner, parkering af ældre i plejehjem og det med at smide sine unger ud når de er 18 etc. Der eksisterer en sindssyg kulde mellem mennesker i Danmark, og den er berettiget ved at man åbenbart betaler skat og passer sig selv. 

I mine øjne, hvis man ikke kan tale grådige mennesker til fornuft og få dem til at indse at det er ikke er godt det de gør, så skal man stoppe dem fordi deres grådighed for det meste er en direkte kriminel handling mod menneskeheden og jorden. Nazierne har fortolket alt det her til kærlighed til eget folk, men seriøst det har jeg mere respekt for end nogen der erklærer sin kærlighed til penge. Den dimension nazier, D. Carlsen og Breivik typer mangler at forstå, er at der bliver ikke lagt planer for indvandring af muslimer af de danske multikulturelle kommunister i Sandholm-lejren. Hvis de bare kunne forstå at det er de vestlige regeringers/organisationers grådighed der skaber flygtningestrømme i den tredje verden så ville de nok rette opmærksomhed det rigtige sted hen. Alle kulturer er ikke lige gode, det er op til en selv at finde ud af hvilken der er den rigtige. 

Jeg kan ikke erindre, at jeg nogensinde før har set en så vanvittig og forstemmende debat på Modkraft. Modkraft har mig bekendt aldrig nogensinde før frivilligt gjort sig til platform for folk med nazisympatier, heller ikke i debatsektionerne i de forskellige tilsnit, de nu engang har haft over årene. Hvad er der gået galt, nu? Er en ny debatpolitik pludselig blevet indført, uden at fortælle os læsere om det? Eller er sommerblusset ved at brænde det hele ned?

Hvis du læste grundigt efter Vibeke, så ville du se at hele den måde du reagerer er omtalt på side 2. Og hvis du havde læst endnu grundigere efter så ville du forstå at jeg mener at kapitalister er ideologisk dårligere stillet end nationalsocialister fordi kapitalismen medfører til den største form for menneskelig ulykke. Hos DNSB går de ind for ikke at indføre atomkraft, skal jeg ændre holdning omkring det fordi de synes det samme. 

Da næsten alle partier er kapitalistiske (Enl, hybrid---> kapitalisme) er deres holdninger desværre også til salg, vi har set det med ytringsfrihed, menneskerettigheder osv.

De nationalsocialister (af ideologisk overbevisning) der mener, at de er genetisk mere velsignet end hvad andre mennesker er, synes jeg det er syndt for fordi dette egentlig vidner om selvværdsproblemer. Dette gælder for alle mennesker 

I mine øjne er kapitalismen den sidste og største fjende der er tilbage, og har gennem historien langt flere ofre på sin samvittighed end nationalsocialismen har. Folk dør stadig systematisk i dag pga. kapitalisme, så læg din Hitler paranoia til siden for et øjeblik, for det blokerer dit syn for hvad der virkelig er galt i verdenen. I øvrigt, tænker du nogensinde over hvorfor en person vælger at blive nazist? 

Hey Modkraft. Er tiden inde for jer til også at omfavne naziapolegeter, synes I? For så er tiden til at nedlægge sig selv som seriøs debatplatform for venstrefløjen også kommet.

Jeg er anarkokommunist, så drop de der fantasietiketter. Du klæber dig fast på det der nazikompleks, som en flue der har stødt på friskbagt afføring. Hvad mon Modkrafts redaktion synes om kapitalisttilhængere som dig Vibeke, som hver dag er skyld i flere tusinde mennesker dør pga. årsager der bunder i kapitalismen.

@Vibeke. Enig. Det er trist læsning.

@Morten G og Vibeke
Jeg har svært ved at tro i reelt læser hvad der står.

Fedt at Sandberg gider snige sig rundt på fascist-siderne så vi kan få hevet maskerne af de værste tilfælde. ..godt detektivarbejde,... selvom det sikkert er en kamp mod vindmøller. Heldigvis består de højrerabiate som alledage mest af menneskelige pitt-bulls (stoore muskler, kort lunte og små hjerner).

Outzniak@ Hvornår skulle jeg have kaldt dig islamofob? Du må lige henvise til det pågældende indlæg... for hvis jeg ikke tager meget fejl har du igen ikke rigtig læst hvad det er du kommenterer på - men okay - der er ytringsfrihed på modkraft.dk så vi må vel leve med det kraftigt svingende debatniveau.

...og syrerne, som det hele drejede sig om, er desværre fu**ed ligemeget hvad vi (og alle andre) gør eller ikke gør. ...... hadet, aggressionerne og frustrationerne er kogt over efter 42 års tyranni, og ingen kan pakke det tilbage til den lille sorte klump der har ligget inden i folkets maver.

Tak til Otuzniak og den anden kommentator ARADIYE - det ligger helt på linie med den syrer som interviewes  i fransk fjernsyn i dette link

http://www.youtube.com/watch?v=iUggbF5bISY.

 

Danskernes kommentarer kan man gå let hen over - det startede med en Sandberg der sagde: Tag din medicin - sædvanlig dansk tomgangsvrøvl.

Helt utroligt arrogant og stupidt. 

De to andre danskere forstod ikke hvad Otuzniak skrev -- sååå

Den nyligt afdøde amerikanske "oprører"  Gore Vidal skrev:

The corporate grip on opinion in USA is one of the wonders of the world.

No first world country has never managed to eliminate  so entirely from its media all objectivity - much less dissent.

Korporationernes greb om opinionen i USA er et af verdens undere.

Intet I-land i verden har lykkedes med i den grad  at fjerne al objektivitet fra sine medier.

Sagt lige ud: Den amerikanske befolkning er komplet hjernevasket.

Samme kan siges om  Danmark.

Medierne er dukkeført og der lyves fra morgen til aften

Til de to førstnævnte kommentatorer; Prøv  at læse dagbladet Informations kommentatorer om Syrien - niveauet er meget højt

 

 

 

@hochina

Selv tak. Det er helt vildt at deres største kompleks er at de ikke kan erkende at de bliver løjet for. Ok, det vil jeg undersøge så.

Hvordan vestlig imperalisme arbejder:

1. Angrib en stat ved at kalde den en slyngelstat

2. Støt lokale "oprørere og kald dem Freedom fighters

3. Spred løgn og propaganda gn. main stream medierne

4. Bomb staten til underkastelse

5. Invader og kontroller landet - kald det befrielse

6. Opret privatejet centralbank, stjæl landets resourcer og kald det investering og genopbygning.

Den blev OGSÅ brugt i Libyen (+ de mange andre steder)

 

 

Enig!

Outzniak@ du lever tydeligvis på en helt anden planet. Syrien er vitterlig f***ed. Befolkningen flygter på kryds og tværs af frygt for hinanden - mens Assad-regimet og oprørerne bomber løs på hinanden - og nej - de behøver ingen hjælp udefra til at fare i flæsket på hinanden. 

Syrien har aldrig været frit og fredeligt. Minoriteter har altid været forfulgt og undertrykt. I 1982 slagtede Assads far 20.000 sunnier i Hama, og der har været  mindre lignende massakrer sideløbende med den daglige undertrykkelse. Syrien kan meget vel synke ned i kaos og islamofascisme; men der kunne måske også vise sig et bedre alternativ (som vi bure støtte).

Dejlige indlæg fra Otuzniak, Aradiye og Hocina.

Det er altid godt at høre fra mennesker med dybere indsigt, større viden og højere intellekt.

 

@Morten G
Hvordan går det med at bruge ironi til at fremfører dine argumenter? 

Det er ikke ironi. Må jeg være fri.

Det er sådan, I omtaler Jer selv. Højerestående, bedrevidende, mere intelligente.

Folk, som mener noget ander end Jer, har bare ikke set lyset.

Sakset fra Otuzniaks youtube-profil. Bedøm selv om der ikke er fascistiske tendenser til stede. Der er under alle omstændigheder tale om en forkærlig for diktatoriske regimer og massemordere. Det forklarer vist Otuzniaks arrogante og bedrevidende stil.

Er der virkelig ikke større modstand mod den slags fascister på Modkrafts forum - Det er en skandale - kom nu på banen!

Husk på at Otuzniak lagde stilen på denne debat ved at affærdige alt hvad artiklen indeholdt, fordi den er skrevet af en trotskist og har været bragt i trotskistiske magasiner. Det er udtryk for en dyb udemokratisk holdning. Dette udemokratiske sindelag sætter i den grad Otuzniaks holdning til Syriens diktator Assad i relief.

Om OTUZNIAK

KOSOVO IS SERBIA!

TIBET AND TAIWAN IS CHINA!

CHECHNYA AND SOUTH OSSETIA IS RUSSIA!

FALKLAND ISLANDS IS ARGENTINA!

LIBYA IS GREEN!

KOREA IS ONE!

LET IRAN BE IRAN!

SUPPORT HEZBOLLAH!

SUPPORT BASHAR AL-ASSAD!

NORTH KOREA IS BEST KOREA!

FREE PALESTINE!

FREE IRELAND! BRITS OUT!

100% COMMUNIST

100% NATIONALIST

100% SOCIALISM IN ONE CONTRY!

100% ANTI-ANTIFA

100% REAL ANTI-FASCIST

100% ANTI-BLACK/PINK BLOC

100% ANTI-ANARCHIST

100% ANTI-FEMINIST

100% ANTI-PROSTITUTION!

100% ANTI-GAY

100% ANTI-PUNK

100% ANTI-FOURTH INTERNATIONAL

100% ANTI-TROTSKY

100% ANTI-ZIONIST

100% ANTI-IMPERIALIST

"If you love your country you are a National(ist). And If you love your people you are a Socialist." - Oswald Mosley.

You are either a revolutionary or you are a traitor.

MARTYRS WHO GAVE THEIR LIVES FOR THEIR COUNTRY AND THEIR PEOPLE:

Nicolae Ceaușescu (1918 - 1989)

Slobodan Milošević (1941 - 2006)

Muammar Gaddafi (1942 - 2011)

Fantastisk. Svært at tro på.

Sider