Annonce

Af Carl Valentin
23. april 2014 - 11:21
SFUs nye principprogram fra påsken '14: ".. demokrati skal være folkets magt over hele deres liv. Derfor ønsker vi at udbrede demokratiet til at gælde hele samfundet."
5. januar 2014 - 19:09
Linkboxen Karl Marx’ ’Kapitalen’ og kriseteorier Med bl.a. to nye bøger om 'Kapitalen', af David Harvey (om 2. bind af 'Kapitalen') + af Michael Heinrich - sidstnævnte har medført en større venstrefløjsdebat. Der er også tilføjet nyt på afsnittet Marxistiske kriseteorier , bl.a. det klassiske to-bindsværk af M.C. Howard and J.E. King, ' A History of Marxian Economics' , nu i online-udgave. Links (among other things) to two new books on Marx's 'Capital' by David Harvey (on the second volume) + Michael Heinrich, whose book has produced a lot of left wing debate. In our chapter on 'Marxist...
130 år
20. marts 2013 - 14:20
Karl Marx biografisk linksamling
Teori
22. januar 2016 - 10:44
Giorgio Agambens tænkning om bevægelser, magt og modstand er udviklet i et sam- og modspil med Karl Marx.
Boguddrag
26. november 2014 - 11:22
Den amerikanske socialist Hal Draper gennemgår i en bog, der nu udkommer på dansk, hvordan begrebet »proletariatets diktatur« forvandles fra betydningen demokratisk arbejdermagt hos Karl Marx til partidiktatur hos Vladimir Lenin. Modkraft bringer et uddrag.
Anmeldelse
14. april 2014 - 11:46
Gitte Sommer Harrits bog, »Klasse«, præsenterer et enormt overblik over de væsentligste teorier om klasser. Men den stiller ikke helt skarpt på Marx' klasseforståelse, der kun præsenteres i en light udgave.
Marxisme skoling
25. maj 2013 - 15:24
Læsevejledning til Kapitalens første bind, af Karl Marx, oprindelig udgivet som forord til en udgivelse af "Kapitalen" fra 1932.
Kierkegaard og Marx
3. maj 2013 - 1:56
Der er foran henvist til nedenstående bøger og artikler. I teksten angives kun forfatternavn plus sidetal. Henvises der til mere end ét værk af samme forfatter, tilføjes i en parentes efter navnet et tal eller bogstaver, der korresponderer med dem, der er angivet i litteraturlisten. Søren Kierkegaard: Søren Kierkegaard (I): Af en endnu Levendes Papirer (s. 11-59), 1838 Søren Kierkegaard (I): Om Begrebet Ironie (s. 59-333), 1840 Søren Kierkegaard (II): Enten- eller bd. 1, 1843 Søren Kierkegaard (III): Enten- eller bd. 2, 1843 Søren Kierkegaard (IV): Atten opbyggelige Taler , 1843-44 Søren...
Kierkegaard og Marx
3. maj 2013 - 1:43
Både Kierkegaard og Marx har som bekendt skrevet en hel del mere end det, der er taget stilling til her. For Kierkegaards vedkommende sker der imidlertid ikke nogen væsentlig udvikling, hvad angår historieopfattelsen. Kritikken af Hegels historieabsolutering fastholdes, og den historieteoretiske begrænsning i det synspunkt, der kun vil eller kan operere ud fra kategorien ”hiin Enkelte” viser sig tydeligere og tydeligere. Bragt ned på den kortest tænkelige formel kan man sige, at den historiefilosofi, Kierkegaard udvikler i Philosophiske Smuler har samme funktion som Sokrates’ kritik af den...
Kierkegaard og Marx
3. maj 2013 - 1:16
a. Indledning Det vigtigste nye i Parisermanuskripterne i forhold til Marx’ tidligere skrifter er, at analysens centrale genstand nu er bestemt som de forhold mellem menneskene, der er ”bestemt af og bragt i stand af individets materielle produktion”. Netop deri ”består Manuskripternes grundlæggende nye tanke” (Markus, s.34). Det betyder, som det er vist i det foregående kapitel, ikke, at Marx dermed har overskredet idealismen. Det er klart, at vi her har et vigtigt grundlag for de senere analyser i Kapitalen , men inden for Parisermanuskripternes egen forståelseshorisont er der ikke tale om...

Sider

Annonce