Annonce

Debat
18. maj 2015 - 11:17
Hvad er de gode redskaber til forståelse af moderne kapitalisme? Nej til Marx' politiske økonomi, men ja til hans historiske materialisme.
Teori
7. november 2014 - 11:14
1. Marx’ materialistiske historieopfattelse anskuet som dialektisk Aufhebung af Durkheims og Webers modstående positioner Blandt den politiske sociologis klassikere var Emile Durkheim den sociale objektivitets store teoretiker. Det sociale var en realitet sui generis og menneskene var ifølge Durkheim fuldstændigt underlagte den sociale objektivitets massive tryk. [1] Som han udtrykte det med en tilspidset formulering: »Samfundet er ikke noget afledet, men selve den bestemmende faktor i udviklingen, det er en realitet, der lige så lidt er vores værk, som den ydre verden er det, og som vi...
Kommentar
6. januar 2014 - 17:42
Strid om et eller to bade om ugen for ældre medborgere eller cykelstier i København bibringer ikke automatisk en politisk bevidsthed om det socioøkonomiske systems iboende logik og miljø-omkostninger.
Analyse
22. august 2013 - 18:33
Klassebevidsthed og udvikling af faglige kampe i Kina 1980-2010.
Kierkegaard
2. maj 2013 - 16:07
Kap. I Indledning En tilbundsgående analyse af forholdet mellem Marx og Kierkegaard er mig bekendt endnu ikke blevet gennemført og vil heller ikke blive det i dette speciale. Dels begrænser jeg mig til de tidligste værker, og dels er min interesse ikke primært at ”sammenligne” Kierkegaard og Marx, men ved hjælp af dem at undersøge om eller på hvilken måde, det er muligt at opbygge en historieforståelse, som hverken giver sig hen til en metafysisk spekulation (hvis konsekvens i sidste instans er en fornægtelse af, at menneskehedens historie er menneskenes historie) eller opgiver ævred og...
Analyse
20. august 2012 - 11:09
Markedsmekanismer er et metastabilt system, hvor den mindste ubalance er selvforstærkende - som elektrisk vandkoger uden sikring.
Anmeldelse
19. juli 2012 - 20:46
Nyudgivet Karl Marx-biografi har sin styrke i beskrivelsen af Marx’ forvandling fra unghegelianer til revolutionær socialist.
analyse
15. juni 2012 - 15:57
- og faren ved for megen likviditet. Ingen eksisterende pengeteorier giver helt tilfredsstillende forklaringer på den nuværende krises udfoldelse.
anmeldelse
1. juni 2012 - 15:00
"Why Marx Was Right" fortjener læsere, som ikke går af vejen for at arbejde kritisk med en givende tekst.
Boganmeldelse
14. oktober 2005 - 12:46
Andreas Beck Holm har skrevet en lille, fortættet introduktion til Karl Marx’ politiske og teoretiske værk. På små 90 sider forsøger Holm at komme rundt i centrale temaer i Marx’ forfatterskab. Han placerer Marx’ tænkning i en historisk kontekst, først og fremmest industrialismens omvæltning af menneskers måde at leve, producere og tænke på. Han skitserer i grove træk udviklingen i Marx’ teoretiske og politiske holdninger, i det mindste udviklingen fra ungdomsforfatterskabets venstrehegelianisme til det modne, ’marxistiske’ forfatterskab. Han gennemgår nogle hovedlinjer i Marx’ økonomikritik...

Sider

Annonce