Annonce

Kommentar
15. maj 2014 - 11:16
Enhedslisten bør undgå for bombastiske formuleringer om ejendomretten til produktionsmidlerne, mener Rune Lund og Pelle Dragsted op til partiets årsmøde i bededagsferien.
Vejen til socialisme
13. maj 2014 - 15:13
Her er statens klassekarakter: Lønarbejderne lader sig kun repræsentere i den kapitalistiske stats parlamentariske organer som lønmodtagere, der anerkender kapitalen, og ikke som udbyttede lønarbejdere, der vil afskaffe lønarbejdet. Svar til Mikkel Warming og Pelle Dragsted.
Kommentar
6. maj 2014 - 12:58
Der er flere spørgsmål end svar på de internationale udfordringer, som verden og socialister står over for, i forslagene til principprogram for Enhedslisten. Socialister kan ikke ignorere internationale institutioner og samarbejdsorganisationer, men må også formulere politik i forhold til dem.
Kommentar
5. maj 2014 - 13:15
En stat har ikke en iboende karakter. Staten er en kampplads, ikke en neutral dommer. Den offentlige sektor skal ikke smadres, men demokratiseres og transformeres. Svar til Jan Helbak og andre enhedslistemedlemmer.
Vejen til socialisme
22. april 2014 - 14:50
Enhedslistens principprogram bør suppleres med et tillæg, som opsummerer den politik, som partiet vil føre. Tre medlemmer fremsætter et forslag.
Kommentar
16. april 2014 - 15:39
Vil Enhedslisten være vogter over den snart hedengangne velfærdstat? Eller vil man være et kreativt, fantasifuldt økosocialistiskparti, der konkret kan beskrive et reelt revolutionært alternativ?
Kommentar
11. april 2014 - 11:51
Hovedbestyrelsens anden udgave af forslag til nyt principprogram er uden fokus og kan ikke pege på den kraft, der kan sætte socialisme på dagsordenen. Problemet er den måde det er tænkt: Der er ingen strategi i forslaget.
Vejen til socialisme
2. april 2014 - 19:13
Lærerkonflikten er et eksempel på styrkeforholds og klassekamps betydning for statens rolle og de demokratiske potentialer i den offentlige sektor, ikke for staten som et entydigt redskab for de herskende klasser.
Kommentar
19. marts 2014 - 13:59
Uanset hvilket forslag, der vedtages, og hvilke ændringsforslag, der indarbejdet, bør venstrefløjen i Enhedslisten stemme imod det samlede resultat. Et forum på marxistisk grundlag må udfordre venstrereformismen i Enhedslisten.
Vejen til socialisme
11. marts 2014 - 12:49
1917 – 1968 –2011. Pladsbesættelser i hele verden kan gøre året 2011 skelsættende for ny international revolutionsbølge. 13 teser til diskussion af internationale revolutionserfaringer.

Sider

Annonce