Annonce

Venstrefløj
10. marts 2014 - 16:56
Der var fire, der var tre, der var to. Enhedslisten har på delegeretkonference reduceret antallet af forslag til principprogram til to. Og skåret antallet af ændringsforslag ned til 80.
Vejen til socialisme
7. marts 2014 - 10:49
Nutidsanalyse, feminisme, internationalisme, EU-udmeldelse og økologi er oversete temaer i Enhedslistens principprogramdiskussion, mener fem venstrefløjsdebattører.
Interview
6. marts 2014 - 18:20
Enhedslisten tilhører en udogmatisk og mangfoldig venstresocialistisk tradition i arbejderbevægelsen, der adskiller sig fra både reformisme og stalinisme. Det skal et nyt program fastholde, mener Bent Moos, veteran på venstrefløjen.
Baggrund
5. marts 2014 - 10:49
Den moderne kapitalisme er ikke længere et kompromisdemokrati og socialpartnerskab, men et neoliberalt postdemokrati i hænderne på en politisk og økonomisk elite. Enhedslistens principprogram-diskussion må tage udgangspunkt i en analyse af virkeligheden.
Kommentar
3. marts 2014 - 10:12
Socialisme er opgør med alle former for undertrykkelse. Demokrati som flertalsstyre står i modsætning til den radikale målsætning. Socialistisk demokrati er derfor kun et delmål.
Debat
28. februar 2014 - 12:33
Politiske reformer og kampskridt kan i praksis udfordre kapitalismens rammer. Bidrag til diskussionen om, hvordan venstrefløjen kommer ud af Socialdemokratiets skygge.
Analyse
28. februar 2014 - 12:13
Socialdemokraternes kurs mod højre har efterladt den europæiske venstrefløj rådvild og uden strategi. Hvis venstrefløjen vil ud af krisen, må den definere en selvstændig position.
Vejen til socialisme
24. februar 2014 - 13:33
Lønarbejdere er ikke en ensartet homogen gruppe med samme interesser - og staten ikke kun velfærd, men også kapitalistisk reproduktion af arbejdskraften. Enhedslistens diskussioner om principprogram indeholder flere uklarheder.
Vejen til socialisme
20. februar 2014 - 13:19
Muligheden for socialisme ligger på et nulpunkt. Vi gennemlever en hård vinter. Hvor er spirerne, hvor er vintergækkerne og erantiserne? I kampen for en stor og demokratisk offentlig sektor.
Dokument
19. februar 2014 - 16:42
Det er nødvendigt, at venstrefløjen i Enhedslisten organiserer sig med en kombination af fælles handling og enkle politiske principper, mener Internationale Socialister, der har vedtaget et papir om Enhedslisten.

Sider

Annonce