Annonce

Baggrund
18. februar 2014 - 11:57
En kritisk venstrefløj har med nye analyser af arbejdets forvandling i »videnssamfundet« banet vejen for nye strategier, der stiller opgør med staten og lønarbejdet i centrum.
Vejen til socialisme
14. februar 2014 - 14:38
Hvis venstrefløjen skal ud af defensiven, så har vi brug for stærke handlingsfællesskaber og en udadvendt politisk kultur, der sætter dagsordener, engagerer og flytter holdninger i befolkningen. Ikke blot flotte principprogrammer.
Vejen til socialisme
13. februar 2014 - 11:01
Udkastet til ny principprogram for Enhedslisten indeholder flotte fremtidsvisioner, men mangler svar på hverdagsproblemer på mellemlangt sigt.
Vejen til socialisme
11. februar 2014 - 13:27
Enhedslisten er en platform for sociale, kulturelle, økologiske og økonomiske bevægelser. Hvis den funktion skal fastholdes, bør dets program ikke være revolutionært og kommunistisk.
Vejen til socialisme
7. februar 2014 - 13:00
Marxisme behøver ikke at være vulgær! To ændringsforslag til Udkast til principprogram for Enhedslisten.
Vejen til socialisme
5. februar 2014 - 11:44
Enhedslisten diskuterer principprogram midt i en samfundskrise, hvor rollen som venstreorienteret korrektiv til den socialdemokratiske arbejderbevægelse forsvinder. Kritik af den officielle skrivegruppes forslag til principprogram.
Vejen til socialisme
29. januar 2014 - 12:20
Man kan ikke nøjes med at kritisere kapitalismen, man må også forstå og analysere sammenhængene. Ændringsforslag til principprogramudkast for Enhedslisten.
Vejen til socialisme
24. januar 2014 - 17:22
Indspark og forslag fra tre medlemmer af Enhedslistens Hovedbestyrelse.
Vejen til socialisme
23. januar 2014 - 11:56
Når der ikke eksisterer en revolutionær tilstand her, må opgaven for revolutionære i Nordeuropa være at etablere en strategisk støttebevægelse, der kæmper for åbne grænser og modstand mod interventionstropper til fordel for kontrarevolutionen.
Vejen til socialisme
22. januar 2014 - 10:21
Lønarbejdets og udbytningens ophævelse er pejlemærket for socialister. Det kan ikke ophæves i Folketinget eller Danmark alene. Oplæg ved debatmøde om revolutionsbegrebet.

Sider

Annonce