Annonce

Politisk ØkonomiDansk, europæisk og global økonomi
27. december 2010 - 21:01

Masseanholdelsen truede fredelig demonstration

Indlæggets forfattere, Knud Vilby og Nikolaj Villumsen er hhv. tidligere talsperson for 12. december initiativet, demonstrationsleder og politikontakt på dagen.

Masseanholdelserne under den vældige og folkelige klimademonstration (12.12. 2009) var ikke blot en ulovlig krænkelse af fredelige demonstranters forsamlingsfrihed, men også dårligt politiarbejde, der satte hele afviklingen af demonstrationen i fare og var et brud på politiets aftaler med demonstrationsarrangørerne.

Afgørelsen fra Københavns Byret forleden var klokkeklar:
Politiets masseanholdelse af 905 personer under klimademonstrationen var ulovlig frihedsberøvelse. Afgørelsen ser dog ikke ud til at påvirke Københavns Politi, der agter at anke dommen.

De henviser til, at masseanholdelsen af op mod 1.000 demonstranter gjorde det muligt for de 100.000 andre demonstranter at fortsætte fredeligt. Det er ikke en påstand, der har rod i virkeligheden.

Vi havde fra arrangørgruppens side sat alle sejl, for at 12. december skulle blive en fredelig demonstration for hele familien. De mange hundrede organisationer, der stod bag, forpligtede sig til at slutte op om det fredelige grundlag som betingelse for at være med.

Vi holdt flere koordineringsmøder med politiet, hvor vi klart aftalte retningslinjerne på dagen: Politiet ville holde sig i baggrunden og lade demonstrationsvagterne håndtere afviklingen af demonstrationen.
På den måde håbede vi at kunne undgå en eskalering af mindre problemer.
Det var vores indtryk, at politiet håndterede situationen med en gruppe på 50-100 maskerede demonstranters angreb på Udenrigsministeriet på Christianshavn godt. Her gik politiet konkret efter ballademagerne.
De gik efter folk, der selvfølgelig ikke hørte hjemme i vores fredelige demonstration, og hvis ødelæggelser ingen steder hører hjemme.

Situationen kom derefter under kontrol, og de maskerede, der ikke blev anholdt, havde ifølge øjenvidner enten forladt demonstrationen eller skiftet tøj og var forsvundet i mængden.

Tre kvarter efter uroen på Christianshavn foretog politiet masseanholdelsen på Amagerbrogade. Altså langt væk fra Udenrigsministeriet. Indsatslederen havde på forhånd kontaktet lederen af demonstrationen, fordi politiet var mistænkelige over for en større såkaldt ’sort blok’.

Vi kunne dog fra vores demonstrationsvagter og demonstrationsblokledere berolige politiet med, at den del af demonstrationen, de var bange for, ikke var maskerede, bevæbnede eller udviste truende adfærd.
En del havde ganske rigtigt sort vintertøj på, uden at de på nogen måde mindede om en sort blok. Dette overhørte politiet fuldstændig og skred til den masseanholdelse, som i torsdags blev erklæret ulovlig.
På evalueringsmødet med politiet 15. januar med politiet svarede Bent Olsen fra Københavns Politi direkte adspurgt, at der ikke havde været ballade på Amagerbrogade, inden politiet skred til anholdelse.

Modsat politiets påstand i medierne efter retssagen var masseanholdelsen en stor trussel for afviklingen af demonstrationen. Manøvren satte den midterste og bageste del af demonstrationen i stå.

Mange demonstranter var oprørte over politiets fremfærd og ønskede ikke at gå videre og efterlade deres meddemonstranter i kulden. Mange havde venner og familie blandt de tilbageholdte, som de ikke ønskede at forlade.

Det kunne have udviklet sig til uroligheder og i værste fald til gadekampe, hvis tusinder af de øvrige demonstranter var blevet stående på Amagerbrogade for at få de anholdte løsladt. Politiets anholdelser, der for demonstranterne virkede meningsløse og nu er kendt ulovlige, satte sindene i kog og truede med at eskalerer situationen.
Det var et af de scenarier, vi fra arrangørernes side havde arbejdet for at undgå i over et halvt år.

Hærværket foran Udenrigsministeriet var sat i værk af mellem 50 og 100 maskerede, som det lykkedes at isolere. På Amagerbrogade satte politiet derimod demonstrationens fredelige afvikling på spil, uden at der var ballade.

Det lykkedes gennem demonstrationsvagterne og demonstrationsbloklederne at få demonstranterne til at efterlade de ulovligt anholdte og fortsætte demonstrationen. At dette lykkedes, skyldes ikke politiets brud på vores aftaler eller den ulovlige masseanholdelse, men at arrangører og deltagere holdt fast i det fredelige grundlag.

12.-december demonstrationens fredelige afvikling kan altså tilskrives de over 100.000 demonstranter og ikke Københavns Politi.
Byretsdommen er klar, ulovlighederne var på politiets side, og det er dybt beskæmmende, at landets justitsminister, der har som sin fornemste pligt at sikre lovoverholdelse, efter byrettens dom har kaldt de ulovlige anholdelser »dygtigt politiarbejde«.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce