Annonce

Politisk ØkonomiDansk, europæisk og global økonomi
13. januar 2011 - 17:37

Mange gode pensionsår et privilegium for de højt uddannede?

For få år siden fik vi resultaterne af de danske folkesundhedsundersøgelser, der viste, at der er stor sundhedsmæssig ulighed i Danmark. Det barske budskab var ikke kun, at mennesker med lange uddannelser i gennemsnit lever 6 år længere end de kortuddannede. Det var også, at de højtuddannede i gennemsnit er raske i 11 år flere end de kortuddannede.

Med andre ord: De kortuddannede lever færre år, og deres leveår og livskvalitet er derudover forringet af meget større sygelighed.

Mennesker med en lang uddannelse får typisk en mangeårig tilværelse som raske pensionister.

Mennesker med kort uddannelse dør hurtigere efter at de har nået pensionsalderen, og inden deres tidligere død er de oftere belastede af sygdom eller andre handicap.

Med afskaffelse af efterløn og højere pensionsalder vil den ulighed blive endnu større, og det må med i efterlønsdiskussionen. Det er ikke problemer, der alene klares med lidt mere fleksibel adgang til førtidspension for de nedslidte, og slet ikke for dem der bare er slidte.

Naturligvis er tingene mere komplicerede, og gennemsnit fortæller ikke alt. Det er rigtigt, at nogle af de allerkorteste og dårligste liv er at finde i grupper af særligt socialt udsatte, herunder blandt mennesker med dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Og selv om der er mange fordomme i snakken om, at folk kan dø af at komme på pension, er der da en sandhed i at skiftet fra arbejdsliv til pensionist er hårdt for nogle mennesker.

Ser man på årsagerne til tidlig død og langvarig sygdom er der også flere faktorer. Der er noget der har med kost, og tobak og alkohol at gøre. Men da professor dr. med Finn Diderichsen fra Københavns Universitet fremlagde resultaterne, fremhævede han bl.a. også det psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø og det fysiske miljø, som særligt vigtige sygdomsårsager i forhold til social ulighed i sundhed. Der er ofte meget konkrete årsager til nedslidning Sygdom er ofte arbejdsrelateret, og selv om adgangen til efterløn forudsætter arbejdsevne, kan arbejdsevnen godt være slidt temmelig langt ned..

2010 var fattigdomsår. Og det blev klart dokumenteret, at den økonomiske ulighed og den relative fattigdom i Danmark har været voksende de seneste mange år.

Budskabet må nu være, at de nødvendige økonomiske reformer ikke fører til, at uligheden på sundhedsområdet også øges yderligere. Med den konsekvens at mange trygge arbejdsfrie år efter et arbejdsliv bliver et privilegium for de højt udannede.

Apropos behovet for at få flere hænder i arbejde, så beskrev 3F’s formand Poul Erik Skov Christensen for tre år siden i en kronik i Politiken, hvordan vi kunne øge beskæftigelsen med 115.000 mennesker på sigt, hvis alle havde samme lave risiko for at blive førtidspensionister eller dø for tidligt som de veluddannede. ”Ulighed dræber” var kronikkens overskrift.

Det var inden finanskrisen: Lige nu er der ikke brug for alle de hænder. Men det bliver der jo igen. Måske

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce