Annonce

ModKulturRefleksioner i den levende kultur
18. marts 2011 - 11:43

1-0 til den kunstneriske ytringsfrihed

Østre Landsret har afsagt dom i en historisk og usædvanlig sag om identitetstyveri.

Sagen handler om romanen Suverænen, hvis hovedperson Thomas Skade-Rasmussen Strøbech har sagsøgt forlaget Gyldendal og forfatteren i skikkelse af Helge Bille Nielsen (tidl. Claus Beck-Nielsen).

Retten frifandt forfatter og forlag i samtlige forhold, da beskrivelser og udtalelser fra en utvivlsomt fiktiv person i en roman ikke kan tillægges det konkrete menneske, som den fiktive figur muligvis kan identificeres med.

– Det er helt vildt, hvordan kan vi have en kultur i et land, hvor de store institutioner bare kan bruge folks liv, sagde en vred Thomas Skade-Rasmussen Strøbech umiddelbart efter dommen, ifølge kpn.dk.

Læs artiklen »’Nu ejer Gyldendal mit liv’« hos Information.

Læs artiklen »Frikendt forfatter: Dommen er udansk« hos DR.

Principiel karakter

I sagen skulle retten tage stilling til, om Helge Bille Nielsen overhovedet var rette sagsøgte. Denne havde således som sin ene påstand påstået afvisning, fordi Das Beckwerk er angivet som bogens forfatter. Men på baggrund af hans egen forklaring om, at han havde skrevet 98% af værket, lagde retten til grund, at sagen er anlagt mod den faktiske forfatter.

GIF - 172.4 kb
Thomas Skade-Rasmussen Strøbech og Helge Bille Nielsen på demokratirejse i USA i 2004.
Foto: Das Beckwerk

Retten skulle herefter veje kunstnerisk frihed over for privatlivets fred (henholdsvis Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 8 over for straffelovens § 264 d og EMRK artikel 10).

I sine præmisser lagde Østre Landsret til grund, at hele værket, herunder også de første 27 sider, er fiktion. Ydermere lagde retten til grund, at »Suverænen er et kunstnerisk udtryk for deltagelse i en debat om emner af politisk og samfundsmæssig interesse«. Og den forkastede derfor Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs synspunkt om, at »romanen er ren underholdning«.

Retten vurderede herefter, at hensynet til den kunstneriske ytringsfrihed måtte veje tungere end oplysninger om Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs adresse, hans børns navn, hans skilsmisse og hans økonomiske dispositioner, som den fandt af mindre følsom karakter.

Identitetstyveri?

Hvad angik anvendelsen af Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs navn, hans billede og hans historie, fandt retten derudover, at han med sit samarbejde med Helge Bille Nielsen, herunder offentliggørelse af tekster og billeder på en fælles hjemmeside, og qua romanen Selvmordsaktionen, som han intet tidspunkt havde protesteret imod, have givet samtykke til, at parternes fælles oplevelser kunne anvendes kunstnerisk af Helge Bille Nielsen.

Endvidere fandt retten, at anvendelsen af Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs billede også til markedsføringen af bogen var en lovlig redaktionel anvendelse, fordi Helge Bille Nielsen selv havde truffet detaljeret bestemmelse om layoutet, ligesom retten ikke mente, at der havde fundet nogen kommerciel udnyttelse sted, eftersom det ikke var blevet godtgjort, at der knyttede sig nogen særlig goodwill eller værdi til Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs billede.

Retten var endvidere af den opfattelse, at Thomas Skade-Rasmussen Strøbech ved at have bragt egne tekster på parternes fælles hjemmeside, måtte anses for i hvert fald ved sin adfærd at have givet samtykke til, at disse tekster kunne anvendes af Helge Bille Nielsen.

Endelig forkastede Østre Landsret Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs påstande om injurier i forbindelse med bl.a. romanfigurens sympatiudtalelser om Rote Armee Fraktion, idet retten fandt, at udtalelserne ikke kunne krænke ham, eftersom de utvivlsomt er tillagt en fiktiv person, da Suverænen i det hele er fiktion.

Sagen ankes?

Gyldendal og Helge Bille Nielsen blev således frifundet i samtlige af Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs påstande.

Østre Landsret fastsatte herefter sagsomkostningerne til henholdsvis kr. 60.000 til Gyldendal og kr. 75.000 til Helge Bille Nielsen, som skal betales af statskassen, eftersom Thomas Skade-Rasmussen Strøbech i sagen har fri proces.

Østre Landsrets dom er dog nok ikke det sidste, som vi har hørt til sagen om Suverænen. For umiddelbart inden domsafsigelsen udtalte Thomas Skade-Rasmussen Strøbech til Politiken.dk, at han havde i sinde at anke sagen til Højesteret, hvis afgørelsen gik ham det mindste imod, og at han om nødvendigt ville være parat til at tage sagen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Læs også Linda Petersens analyse af sagen på Modkultur: Kunstnerisk ytringsfrihed vs. privatlivets fred.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce