Annonce

Solidaritet
14. maj 2014 - 16:50

Byhave på Jagtvej 69 får hjælp fra Christiania

5.000 kroner til materialer fra Christiania, resttræ fra en teknisk skole og overskuddet fra et café-arrangement på Det Frie Gymnasium: Der er stor opbakning til byhaven på den tidligere Ungdomshusgrund på Nørrebro, fremgår det af stormøde afholdt den 13. maj. Læs referatet fra haveaktivisternes andet stormøde her.

Borgergruppen »Byhave 69« afholdt tirsdag den 13. maj deres andet stormøde på Jagtvej 69.

Her blev det blandt andet besluttet, hvilket »grundprincipper«, som det frivillige arbejde på den tidligere Ungdomshusgrund skal foregå på.

På mødet stod det også klart, at der var opbakning til haveprojektet fra blandt andre Den Grønne Hal på Christiania, Det Frie Gymnasium og en teknisk skole, der alle har besluttet, at donere materiale og penge til haveaktivisterne.

På mødet blev det også vedtaget, at afholde arbejdsweeekend den 16.-18. maj, hvor man vil fortsætte arbejdet med at plante blomster og træer for at skabe et socialt og grønt frirum på Nørrebro. 

Læs hele referatet af stormødet herunder.

Læs referat af det første stormøde hos Byhave69 hos Modkraft her.

Læs artiklen »Får bøde for at plante blomster på Jagtvej 69« hos Modkraft.

Læs artiklen »Unge skaber byhave på Jagtvej 69« hos Modkraft.

Besøg 'Byhave69' på facebook her.

Referat ”Byhave 69” 13/05/2014

Dagsorden:

· Nyt fra grupperne

· Siden sidst

· Grundprincipper

· Presse

· Arbejdsdage

· Dyrkning

· Henvendelser

· Kompost

· Indkøb

· Evt.

Nyt fra Grupperne:

Kontaktgruppe:

Har skrevet mail til Procasa, men har dog ikke nået at få den printet. Dem som har fået login til mail adressen ved mødet, vil kunne gå ind og læse den, men ellers vil den blive bragt med på næste møde.

Toiletgruppe:

Mulighed for at lave et muld-toilet, men det er rimelig besværligt.

Der er mulighed for at kigge på den pissoir løsning man har på Bolsjefabrikken.

Gruppen går videre med det, og diskuterer forslag efter mødet.

Støttefestgruppe:

Gruppen er i fuld gang med planlægning. Festen bliver sandsynligvis i Bumzen, på Nørrebro. 

Flere detaljer følger senere.

Nabokontaktgruppe:

Er i gang med at lave plakater og løbesedler som kan deles ud i lokalområdet og forhåbentlig få mere støtte til projektet.

”Propaganda” gruppe:

 Arbejder videre med klistermærker og plakater, men har ikke noget færdigt endnu.

En sidste gruppe er i gang med at få ordnet et skema og dertilhørende opslagstavle hvor man kan skrive ugentlige ansvarlige for haven ind i og hænge op. Med samme opslagstavle ville det være muligt at hænge nyheder og information om haven op.

Siden sidst:

- Der er blevet oprettet en fælles facebook profil som fremover kan være administrator på like siden. Hun hedder  Mælke Bøtten på facebook, og brugernavn og adgangskode kan man få på de ugentlige møder hvis man er interesseret.

- En gruppe har været på Christiania og snakke med den grønne hal. De har oprettet en konto, der  fungerer som et slags klippekort, på 5000,- som vi kan afhente materialer for.

- Torsdag d. 15. Maj (imorgen) er der café på Det fri Gymnasium, hvor overskuddet vil gå til Byhaven.

- Der er blevet lavet en aftale med Gårdmændene på Teknisk skole om regelmæssig afhentning af rest-træ, som vil kunne bruges til projekter i haven.

- Vi har fået et pink legehus på grunden, som vil kunne blive brugt af de børn der færdes i haven.

Grundprincipper:

Der er en bred(dog ikke komplet)  enighed om at de fem grundprincipper fra det tidligere Ungdomshus(Ingen: racisme, sexisme, homofobi, vold eller hårde stoffer) skal føres videre i haven, da den gerne skulle være et sted hvor alle uanset baggrund skal kunne føle sig velkomne. Den store diskussion er dog hvordan dette bedst udføres i byhaven. De forskellige synspunkter er ridset op nedenfor:

- Man skal være forsigtig med ikke at skabe et os og dem signal.

- Det er vigtigt at sende et klart signal om at man ikke vil have racister eller sexister i haven. Det skal skildres klart at den slags ikke vil blive accepteret.

- Det er muligt at skabe en kultur hvor man viser vejen til en ikke diskriminerende adfærd ud fra det gode eksempel og den positive energi vi i fællesskab kan skabe i haven.

- Ingen forbud, men opfordringer.

- Plads til alle der giver plads til alle.

- Snak om sager der strider imod de eventuelle 5 grundprincipper når de opstår og løs dem på den måde.

- Tag eventuelle grundregler  op til revision fra tid til anden, så også nytilkommende vil kunne tage del af diskussionen løbende

- Det er dårlig udadvendt kommunikation at fortælle omverdenen hvordan vi gerne vil have de skal opføre sig i haven – det vil blive betragtet negativt uanset hvor meget vi føler vi har ret.

- Det er vigtigt at respektere grundens historie – grundprincipperne skal leve videre.

- Det er vigtigt med grundprincipper, som man ved at man kan handle kollektivt overfor diskriminerende adfærd.

- Vi skal skabe vores egen filosofi, ikke bygge videre på den fra firserne.

- Lav en tavle der beskriver hvorfor haven er der, og inkludér i denne tekst, på en konstruktiv måde, at vi sigter efter at undgå sexisme, homofobi etc.

- Hvad hvis der kommer en junkie? Skal personen smides væk? Må hun/han ikke være i haven?

- Folk vil tage diskriminerende adfærd med ind i haven, fordi de er opdraget sådan. Vi skal kunne skabe et safe space, hvor den diskriminerende adfærd fra resten af samfundet kan blive nedbrudt.

- Der er sikkert mange naboer som vil stille sig uforstående overfor forbud på et skilt. Det er vigtigt at vi kan inkludere naboerne.

Beslutning:

Man vil indtil næste møde kunne skrive sit eget forslag til et skilt. Om det skal være tomt, have forbud listet op eller være en længere beskrivende tekst finder man selv ud af. Det vigtige er, at vi har noget konkret at træffe beslutninger ud fra til næste møde.

Presse:

Byhaven er blevet kontaktet af forskellige medier som gerne vil have udtalelser, det er derfor nødvendigt at diskutere hvordan vi håndterer presse.

Der bliver stillet et forslag om at oprette en pressegruppe som vil kunne tage sig af henvendelser fra pressen, lave aftaler med dem, og give info videre til resten af haven.

Beslutningen fra sidste møde om at ingen udtaler sig på vegne af haven, men kun for sig selv, vedbliver.

Der bliver oprettet en pressegruppe, og lavet en list over hvem der er interesseret i at snakke med presse.

Pressegruppen vil herfra forsøge at lægge en pressestrategi, og bl.a. diskutere nødvendigheden af et FAQ(Frequently Asked Questions) dokument, med standard svar som alle er enige om og som derfor vil kunne blive brugt i interviews o. lign.

Det bliver pointeret at da mange interviews med stor sandsynlighed vil blive foretaget i haven, er det også muligt at sende en besked ud forinden som opfordrer alle der mener de har noget fornuftigt at sige om at møde op.

Det er vigtigt at så mange forskellige personer som muligt udtaler sig til pressen.

Det vil være muligt at udtale sig på vegne af gruppen i tilfælde af det er blevet besluttet på et fællesmøde.

Arbejdsdage:

Det ville være fedt med faste arbejdsdage hvor folk vidste at de kunne komme forbi og deltage.

Faste arbejdsdage er indtil videre tirsdag, torsdag og søndag kl. 15.

Såfremt der er folk til at tage ansvar over dagene.

Der vil desuden blive afholdt arbejdsdage i storebededagsferien (16-18. maj)

Hvor alle kan være med og der vil blive lavet større projekter.

Dyrkning:

Hvordan skaber vi gode økosystemer i haven?

I løbet af arbejdsweekenden i storebededagsferien vil der blive afholdt workshop om permakultur og igangsættes implementering af en kompost.

Henvendelser:

Vi er blevet kontaktet af Nørrebros lokaludvalg.  – Kontaktgruppen tager det videre.

Københavns Museum vil gerne have os med i en udstilling. Der er ingen indvendinger, de får en plakat, en flyer og noget fra haven, som de kan udstille.

Indkøb:

Der oprettes en materialegruppe som vil køre på Christiania inden arbejdsweekenden og hente de materialer som folk ønsker. Man vil kunne snakke med materialegruppen efter mødet.

Evt:

En deltager vil gerne bygge et redskabsskur – mødet siger ”fyr den af”

En anden deltager vil gerne lave hylder til træ – ”fyr den af”

Propagandagruppen vil gerne mødes med interesserede efter mødet og snakke plakater og klistermærker.

Der er flere haver i området hvor man kan hente inspiration og starte samarbejder, det skulle vi tage at gøre.

En vil gerne lave happenings til at skabe opmærksomhed om byhaven, interesserede kan mødes efter mødet og udveksle ideer.

Redaktion: 

Annonce