Annonce

Redaktionelt grundlag for QueerKraft

Vi vil som redaktion ikke lægge os fast på én udlægning af queer, men i stedet ridse op, hvilket landskab QueerKraft bevæger sig ind i og bringer i spil – og hvad redaktionen vil og kan forsøge sig ud i derfra.

Queerbegrebet bliver tolket og brugt på forskellige måder og på forskellige arenaer:

 • Som personlig identitetsbetegnelse (synonymt med bøsse, lesbisk, bi- og trans-identiteter).
 • Som kollektiv betegnelse for ikke-heteroseksuelle identiteter.
 • Som betegnelse for ikke-normative seksuelle praksisser.
 • Som indgang til at arbejde med seksualitet (og køn) som en social kategori på linje med eksempelvis klasse og race, og hvor queer betegner positioner udgrænset fra heteroseksualiteten eller heteronormativiteten.
 • Som politisk/analytisk perspektiv.

Det vil sige, at queer som seksualpolitisk begreb knytter an til spørgsmål om identitet, spørgsmål om sociale vilkår, samt spørgsmål om politisk analyse og strategi. Samtidig kan brugen af queer signalere noget forskelligt afhængig af kontekst – fra det trendy eller cool (når eksempelvis »homo« ikke er smart nok i kommercielle sammenhænge) til modstand eller kritisk stillingtagen (i politiske sammenhænge).

Endelig har den måde, man trækker på og refererer til »queer-historie« og traditioner for køns- og seksualpolitisk bevægelse betydning for, hvordan man bruger og kan bruge queer i dag. For eksempel er det ikke uvæsentligt for queer identitet, perspektiv eller praksis i dag, om man lægger vægt på »I hate straights«-aktivisme eller Judith Butler-inspireret dekonstruktivisme.

Men gennemgående for den politiske brug af queer er, og har været, en kritik af heteroseksualitet i den udstrækning denne forbindes med heteronormativitet (fremstår som norm) eller med heterosexisme (som undertrykkende og/eller udgrænsende sociale struktur).

QueerKraft som platform

QueerKraft er et forsøg på at skabe en platform, der kan:

 • udforske og udfordre queer-begrebet, som det kommer til udtryk i politiske diskussioner, politisk aktivisme, mainstream-, undergrunds- og modkultur osv.
 • sætte de forskellige positioner i det køns-og seksualpolitiske landskab i spil – både politiske positioner, der benytter sig af queer-begrebet under en eller anden form og positioner, der ikke gør det.
 • bidrage til udviklingen af et sprog for det køns- og seksualpolitiske venstrefløjsmiljø.
 • undersøge og påvirke historiefortællingen – f.eks. »den homofile succeshistorie« om en minoritet, der i en konstant fremadskridende udvikling bliver accepteret og opnår rettigheder, eller det fænomen at nogle grupper/tendenser/politikker skrives ud af venstrefløjens historie.
 • bidrage til at sammentænke og undersøge sammenhænge mellem forskellige kampfelter, og udfordre skellet mellem »kultur og identitet« og »økonomi og magtfordeling« i politisk praksis, strategi og analyse.
 • sætte spot på nye former for politisk venstrefløjspraksis, f.eks. ved at dække diskussioner i og på tværs af partier og organiseringer. Hvordan tegner f.eks. diskussioner om militans kontra parlamentarisme sig i lyset af queer-perspektiver? Og hvilke implikationer har forskellige organiseringsformer i forhold til seksual- og kønspolitisk praksis?
 • skabe rum for flere (nye) aktivister, initiativer, organiseringsformer og praktikker.
 • udfylde en »public-service« funktion for den køns- og seksualpolitiske venstrefløj med kalender for og omtale af debatter, aktiviteter, aktioner, fester osv.

Forudsætningen for at denne platform kan fungere og udvikle sig, er, at individer og kollektiver på den køns- og seksualpolitiske venstrefløj bidrager med artikler, debatoplæg, strategier, kritikker osv.

Venstrefløjsperspektiv

QueerKrafts ambition er på den ene side at kaste kritiske blikke på venstrefløjens politik og praksis ud fra queerperspektiver, -identiteter og -praksisser, som mange steder er marginaliseret eller ikke-eksisterende. På den anden side er vi selv på forskellig vis en del af venstrefløjen, og det er vores udgangspunkt for Queerredaktionen som platform.

Det er derfor målsætningen at skabe rum for politikudviklende nyhedsformidling, debat og kritik. På QueerKraft giver vi hermed bolden op, og håber at flere griber den..

Kontakt redaktionen på queer@modkraft.dk

Annonce