Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker

Kontradoxa er Modkrafts magasin for baggrund, analyse og kronikker.

Redaktionen kan kontaktes på kontradoxa@modkraft.dk.

Medlemmer af redaktionen er:

Michael Schølardt
Svend Vestergaard Jensen
Karen Helveg Petersen
Tannie Nyboe

Redaktør: Peter Schwarz-Nielsen

ISSN 2245-747X

8. marts 2003 - 1:54
Som inspirationskilde for queerteorien kan blandt andet nævnes Michel Foucault, men det er især Judith Bulter, der har skabt det teoretiske fundament for queerforskningen. En måde at forstå queerteori og dens forhold til køn på er at tage titlen på Judith Butlers bog Gender Trouble bogstaveligt. For det er »kønsballaden«, der er omdrejningspunktet for queerteorien. Butler opfordrer til at være »critically queer«, dvs. at være ulydig mod de etablerede kønsidentiteter. For ifølge Butler er der ikke noget sandt eller naturligt ved hverken identitet, køn eller seksualitet. Afnaturalisering af det...
6. marts 2003 - 14:24
Den virkelige tragedie ved den forestående Irak-krig, som Hr. Fogh synes så ivrig efter at kaste Danmark ud i mod befolkningens ønske, er ikke at talløse uskyldige kvinder og børn bliver slået ihjel. Men det er slemt nok. Heller ikke at det vil skabe fjendskab og had mellem øst og vest. Men det er også slemt nok. Heller ikke at terrorismen vil eskalere voldsomt og sågar med et skær af global frihedskamp ramme talløse uskyldige kvinder, børn og krigsmodstandere i eksempelvis Danmark. Men det er da også slemt nok. Den virkelige tragedie ved den forestående Irak-krig, består i at den øgede...
6. marts 2003 - 14:17
Nederdrægtigheden fejrer for tiden store triumfer i vort lille, hyggelige dronningerige. Den fremmeste eksponent på det retspolitiske område er uden for al konkurrence Dansk Folkepartis Per Dalgaard, den helt almindelige mand af folket, der har opnået sæde i Folketingets Retsudvalg. Ritzau kunne den 24. februar 2003 berette om endnu en af hans sublime sejre: Mobilsnak i fængslet skal stoppes. Den 21. januar stillede den helt almindelige mand dette skarpsindige spørgsmål til dronningerigets høje justitsminister: ’Vil ministeren venligst oplyse, om ministeren har tænkt sig at tage initiativ til...
4. februar 2003 - 11:41
I 1970’erne opfandt jeg begrebet ”anti-system-bevægelse” for at have en formulering, der kunne samle det, der historisk og analytisk havde været to forskellige og på mange måder rivaliserende former for folkelige bevægelser – de der gik under navnet ”sociale”, og de der var ”nationale”. Som sociale bevægelser opfattedes primært socialistiske partier og fagforeninger; de søgte at skærpe klassekampen indenfor hver enkelt stat mod borgerskabet eller arbejdsgiverne. Nationale bevægelser var dem, der kæmpede for en nationalstat, enten ved at forene adskilte politiske enheder, der blev opfattet som...
4. februar 2003 - 11:16
TRADS I Som svar på Trads’ 10.000 kr.s spørgsmål skal jeg gerne vedgå, at om galt skulle være ville det under Den kolde Krig være langt at foretrække at leve under forholdene, som de var i USA, end som de var i Sovjetunionen. Med fare for at forstyrre Trads´ opfattelse af datidens venstrefløj, må jeg imidlertid oplyse, at denne erkendelse ikke er ny eller enestående. Jeg husker f.eks. et møde i VS´s folketingsgruppe i 1976 eller 1977, hvor et medlem efter nogle sikkert helt berettigede, kritiske bemærkninger om USA kom for skade at tilføje en lovlig positiv bemærkning om Sovjetunionen...
3. februar 2003 - 17:27
Fra 1970 til i dag er mere end 40.000 arbejdspladser lukket ned – og tekstilarbejderforbundet, der dengang var et mægtigt forbund med ca. 50.000 medlemmer er skrumpet til omkring 10.000, som nu befinder sig i SID. Allerede sidst i 1960´erne begyndte udflytningen af arbejdspladser til de (løn)billigere lande. Men først måtte syerskerne igennem en periode med amerikanske ”tidsstudier”, som fik sat tempoet så voldsomt i vejret at mange af dem endte med livslange skader, som der næsten aldrig var erstatning for. Derefter kom udflytningerne, først til Polen og Portugal, så Ukraine og Hviderusland...
3. februar 2003 - 17:25
På baggrund af en gennemgang af 750 asylafgørelser afsløres det her, at Flygtningenævnets afgørelser er afhængige af de pågældende dommeres private synspunkter, og det eksemplificeres til fulde, at afgørelserne dermed ikke er udtryk for saglig jura. Flere ensartede sager får vidt forskelligt udfald, og almen lighed for loven er klart underprioriteret. Avisforsider burde ryddes, og flygtningeminister Bertel Haarder stå skoleret og få udbedret forholdene omgående – men nej. Havde det nu været en dokumentarudsendelse, der afslørede nogle kioskejere med indvandrerbaggrund, som solgte ulovligt...
21. januar 2003 - 12:41
Nogle af historiens værste tragedier finder sted, når eliter ikke er i stand til at handle i deres egen interesse. Det gamle Roms sidste tid var for eksempel fuld af vildledte politiske og militære eventyr, som bragte død og ødelæggelse over såvel eliterne som deres allierede og deres fjender. Desværre står vi igen overfor sådan en situation. Det synes uundgåeligt, at USA snart vil indlede en total krig mod Irak. USA er også involveret i en krig mod terrorisme, som kan udvides til alle områder af kloden. Og allervigtigst har USA indladt sig på en udenrigspolitik om ”sikkerhed”, som dikterer,...
17. januar 2003 - 21:47
Jeg kan huske den dag i 1999, hvor jeg sad på sprogskole i København, og nogle kammerater spurgte mig, hvad jeg syntes om det, der var sket i USA på den der high school. Jeg havde ikke hørt om det endnu, men jeg var heller ikke særlig overrasket eller påvirket – den slags sker ret ofte i USA, sagde jeg bare. Da jeg senere fandt ud af, at det var sket ca. 5 km fra der, hvor jeg kommer fra, i en skole jeg har været i adskillige gange, var reaktionen en helt anden. Det er nok velkendt – 100.000 døde i Afrika fremkalder et ”suk, og hvor er det forfærdeligt”, men hvis bageren er død, er man helt...
16. januar 2003 - 17:56
Først dæmoniseres diverse utilfredse elementer under betegnelsen ’autonome’ så man ridende på den medieoppiskede folkelige skræmmebølge kan legitimere uhørt svimlende beføjelser og bevillinger til den danske politistyrke. Politiet foretager razziaer mod EU-modstandsdygtige græsrodsbevægelser, opretter hjemmesider og pressekorps til trods for at den samlede danske pressestand for længst har besluttet sig for at agere ukritisk hjælpepoliti. Da så demonstrationsdagene oprinder, må vi konstatere, at en lang række udenlandske borgere, som ønsker at deltage i den internationale demokratiske proces...

Sider

Annonce