Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

21. marts 2011 - 13:54
Vækstforum - regeringens valgbackinggruppe. Det ville være synd at sige andet end, at det danske samfund står overfor betydelige økonomiske udfordringer. Bruttoledigheden er på 170.000 personer, den private sektor vakler mellem vækst og krise, mens det offentlige slås med store underskud. Og vi har de seneste år tabt op mod 200.000 arbejdspladser, bl.a. pga. stigende industriel outsourcing. Hvad skal Danmark leve af på længere sigt? Regeringen ihar imidlertid kke ligefrem glimret med bud på det. Der kunne altså være god brug for friske øjne og nye tanker fra udenfor den politiske verden,...
14. marts 2011 - 16:50
Euroen og Danmark. Det må anerkendes, at Den Økonomisk- Monetære Union og euroen har indebåret økonomiske fordele, idet det har givet større prissammenlignelighed, øget konkurrence og større økonomisk dynamik. Men euroen er desværre også født med væsentlig problemer. Således havde 7 af de 11 oprindeligt deltagende lande en offentlig gæld på mere end 60 pct. af BNP. Og Grækenland blev godkendt, selvom det ikke opfyldte et eneste af konvergenskravene. Allerede fra starten var euroen således født med store indbyggede problemer. Hertil kommer nok så væsentligt at for at en monetær union skal...
28. februar 2011 - 14:50
Siden foråret er der overalt i Europa gennemført en politik, der vil reducere de offentlige sektorer markant og dermed forringe velfærden drastisk. Den finanskapital, der udløste krisen og derefter har profiteret af den, lades stort set urørt. Den får fortsat lov til at diktere vilkårene for krisepolitikken. En række europæiske økonomer har udarbejdet og underskrevet et Euro Memorandum (EM), der foreslår en alternativ krisepolitik, se: http://www.euromemo.eu/euromemorand... ; et kort resummé af rappporten er netop blevet oversat til dansk: http://kritiskdebat.dk/articles.php... . Her er der...
23. februar 2011 - 18:49
1. Efterlønneres helbred. Regeringen hævder, at efterlønnerne ikke er nedslidte. Statsministeren sagde således i nytårstalen: ”Langt de fleste efterlønnere er hverken mere eller mindre syge end deres jævnaldrende på arbejdsmarkedet”. Diskussionen herom er naturligvis vigtig, fordi det handler om begrundelser for efterlønnen: Er ordningen en nødvendig udvej af arbejdsmarkedet for nedslidte eller et luksusgode for raske? Regeringen bakkes op af arbejdsgiverene - ja, Dansk Industri har ligefrem fremført, at ”Efterlønnernes helbred er bedre end de jævnaldrendes”. Men regeringen henviser ikke...
20. februar 2011 - 20:28
PRISEN PÅ MENNESKELIV Det kommer selvfølgelig an på, hvad slags liv, man snakker om. Her drejer det sig om borgere i USA. Skal man oversætte tallene til andre lande, bliver de lavere, afhængigt af udviklingsniveau og politisk tilhørsforhold. Den 17. februar skriver New York Times under overskriften REGERINGSKONTORER HÆVER PRISEN PÅ LIV; ERHVERVSLIVET PROTESTERER om en voksende konflikt i USA. Det drejer sig om en række federale organisationer som EPA (miljøbeskyttelse), FDA (fødevare – og medicinkontrol), Transportadministrationen og Afdelingen for Indenrigs Sikkerhed, som hver især har...
6. februar 2011 - 12:57
S+SF ´s ”En ny start for folkeskolen ” og RV ´s ”Vores skole”. Som modspil til VK udspil til folkeskolereform: ”Faglighed og frihed” har partier i oppositionen også udsendt udspil herom. Det drejer sig om ”En ny start for folkeskolen” fra S+SF respektive om ”Vores skole” fra Det Radikale Venstre. Det må anerkendes, at der ER gode og rigtige elementer i udspillene til folkeskolereform fra begge dele af oppositionen. Desværre er ingen af udspillene udelt gode. Der er i nogen grad for begge udspil tale om to skridt frem og to skridt tilbage. Det må anerkendes og ubetinget roses, at begge udspil...
4. februar 2011 - 20:03
Under kapitalismen er det eneste, som er værre end at blive udbyttet, ikke at blive udbyttet. Michael Denning. Ovenstående citat fra en artikel i New Left Review er et eksempel på, hvordan sproget forvandler virkeligheden. På nydansk ville man sige: I velfærdsstaten er ethvert lønarbejde bedre end arbejdsløshed. Ikke engang den mest venstre-orienterede økonom eller politiker vil i vore dage indlade sig på at diskutere lønarbejdets nødvendighed. Ikke engang truslen om uoprettelige klimaforandringer, som kan udrydde os alle sammen, kan få nogen til at stille det afgørende spørgsmål: Nødvendigt...
2. februar 2011 - 12:11
Resume : • Med baggrund i OECD s fejlagtige konklusion om, at folkeskolen er for dyr og for dårlig har VK regeringen under Lars Løkke Rasmussen ikke desto mindre iværksat et ”360 graders eftersyn af folkeskolen” og bedt et ”Rejsehold” komme med reformforslag samt endelig selv spillet ud med forslag til en folkeskolereform. Såvel Rejseholdets anbefalinger som regeringens egne overvejelser og forslag peger imidlertid overvejende den forkerte vej. • Rejseholdets forslag har her ikke bare karakter af input i reformprocessen til regeringen, men nok så meget af forslag til folkeskolens...
30. januar 2011 - 17:02
Vakler USA’s kontrol med Mellemøsten? Det aktuelle oprør i Mellemøsten er blevet sammenlignet med Murens Fald i 1989, hvor Sovjet mistede sine vasaller i Østeuropa. I dag er de amerikansk-støttede diktaturer i de arabiske lande tilsvarende i fare for at falde. USA har gennem årtier holdt dem ved magten gennem massiv økonomisk, militær og politisk støtte, oftest hjulpet af Valutafonden og til tider (især Tunesien) af EU. Det er ikke fordi Vesten er principielt modstander af demokrati, men fordi idealer må vige overfor økonomiske og strategiske interesser. Diktaturerne har indtil nu tjent USA...
24. januar 2011 - 13:18
Resume: OECD´s økonomiske undersøgelser • Begrundelsen for reformbestræbelserne er i høj grad hentet fra OECD, dels fra organisationens sammenligninger mellem medlemslandenes ressourceforbrug på folkeskoleområdet, dels sammenligningerne i PISA undersøgelserne af de faglige resultater af undervisning navnlig for så vidt angår hovedfagene. Med baggrund heri har VK regeringen proklameret, at den danske folkeskole er for dyr og for ringe. • Men OECD er imidlertid ikke en neutral, objektiv økonomisk og effektivitetsmæssig ”overdommer”. Organisationen har i en årrække været højborg for...

Sider

Annonce