Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

19. januar 2011 - 16:21
Samtidig ser man formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, argumentere imod bevarelse af efterlønnen. Bettina Post, som sidder i FTF s forretningsudvalg, torpederer således en af den centrale begrundelser for ordningen, ved at hævde at efterlønnen slet ikke er for nedslidte – det er førtidspensionen. Men det er formalistisk regelrytteri, når Bettina Post henviser til at man formelt skal være til rådighed for arbejdsmarkedet for at modtage efterløn. Realiteten er, at efterlønnerne er mere syge, har større dødelighed og kortere levetid. DVS at de er nedslidte og søger...
19. januar 2011 - 1:23
Efter den græske krise i maj aktiverede EU – især Tyskland og Frankrig - kravet om, at det offentlige underskud maksimalt må være 3%. Derefter er der vedtaget massive nedskæringsprogrammer overalt i EU. Frygten var at krisen skulle brede sig og true Euroen, og dette måtte imødegås ved at øge kreditorernes tillid til at staterne kan honorere deres lån. Finanskapitalen bryder sig ikke om store offentlige underskud, for det reducerer jo staternes betalingsevne. Det er altså finanskapitalen, der sætter betingelserne for økonomisk politik i Europa. Alt drejer sig om at genoprette dennes tillid til...
13. januar 2011 - 17:37
For få år siden fik vi resultaterne af de danske folkesundhedsundersøgelser, der viste, at der er stor sundhedsmæssig ulighed i Danmark. Det barske budskab var ikke kun, at mennesker med lange uddannelser i gennemsnit lever 6 år længere end de kortuddannede. Det var også, at de højtuddannede i gennemsnit er raske i 11 år flere end de kortuddannede. Med andre ord: De kortuddannede lever færre år, og deres leveår og livskvalitet er derudover forringet af meget større sygelighed. Mennesker med en lang uddannelse får typisk en mangeårig tilværelse som raske pensionister. Mennesker med kort...
10. januar 2011 - 14:48
1. Beskæftigelsesspørgsmålet afgørende. Afgørende for, om en evt. afskaffelse af efterlønnen vil medføre offentlige besparelser eller merudgifter er spørgsmålet om, hvorvidt de 137.000 efterlønnere nu eller i en overskuelig fremtid vil have udsigt til beskæftigelse. Kommer de i beskæftigelse, vil det offentlige ikke alene spare udgiften til efterløn, men også vinde på en højere skatteindbetaling. Omvendt – som påvist foran – bliver det ikke tilfældet og er alternativet til efterløn tværtimod dagpenge og førtidspension, ja så indebærer afskaffelse af efterlønnen som anført INGEN besparelse,...
1. januar 2011 - 16:29
Det hævdes fra arbejdsgivere, borgerlige partier og den borgerlige presse, at der kan spares penge – mange penge - på at afskaffe efterlønnen: 18 mia. kr, 24 mia. kr, ja helt op til 37 mia. kr er nævnt. Penge, som kan det hævdes, kunne bruges bedre til anden velfærd. Det er imidlertid en myte. Realiteterne er, at det i den nuværende beskæftigelsessituation og med høj og vedvarende arbejdsløsheden frem til 2013-2015 i en årrække ikke vil give nogen som helst besparelse, men tværtimod koste penge, mange penge, at afskaffe efterlønnen – mindst 8½ mia. kr. årligt. 1. Udgiften til efterlønnen. Der...
27. december 2010 - 21:01
Indlæggets forfattere, Knud Vilby og Nikolaj Villumsen er hhv. tidligere talsperson for 12. december initiativet, demonstrationsleder og politikontakt på dagen . Masseanholdelserne under den vældige og folkelige klimademonstration (12.12. 2009) var ikke blot en ulovlig krænkelse af fredelige demonstranters forsamlingsfrihed, men også dårligt politiarbejde, der satte hele afviklingen af demonstrationen i fare og var et brud på politiets aftaler med demonstrationsarrangørerne. Afgørelsen fra Københavns Byret forleden var klokkeklar: Politiets masseanholdelse af 905 personer under...
21. december 2010 - 14:05
Som modspil til VK – regeringens forslag til reform af førtidspension og fleksjob har S, SF og RV fremlagt et nyt samlet udspil: ”Færre skal udstødes fra arbejdsmarkedet”. I det følgende vurderes og diskuteres dette fælles udspil fra størstedelen af oppositionen i relation til de problemer og forringelser, som gennemførelse af regeringens udspil vil gennemføre. I del I redegøres for forhandlingssituationen og regeringens udspil og de overordnede principper i udspillet diskuteres, dernæst behandles i del II forslagene heri vedrørende førtidspension og i del III forslagene vedrørende fleksjob...
15. december 2010 - 14:25
Målet for offentlig uddannelse er slet ikke at sprede oplysning; det er simpelthen at reducere så mange individer som muligt til samme, trygge niveau, at opdrage og træne et ensartet borgerskab, at undertrykke uenighed og originalitet. H.L.Mencken. De snakker alle sammen om uddannelse og videnssamfund. Ikke for at vi skal blive klogere, men for at styrke konkurrenceevnen. Danmark skal, siger statsministeren gang på gang, være førende mht. viden – undskyld: know-how – og så er det jo kedeligt – undskyld: uacceptabelt – hvis nogle af skolebørnene hverken kan læse eller skrive. Det er ellers...
13. december 2010 - 13:24
VK s reformforslag og begrundelser. VK – regeringen har fremlagt forslag til reform af førtidspension og fleksjob til forhandling med forligspartierne fra 2003, der udover VK selv omfatter DF, RV, S og SF. VK’s begrundelser for indgrebene er, at tilgangen til førtidspension, ledighedsydelser og fleksjob har været langt større end forventet: + 50.000 fra 2003 til 2009, hvorved det offentlige hævdes påført merudgifter på 8,5 mia. kr. Endvidere stiller man spørgsmålstegn ved berettigelsen af, at et stigende antal ”unge” under 40 tildeles førtidspension på grundlag af psykiske lidelser. Og...
7. december 2010 - 15:28
Det er ingen hemmelighed, at overvågningen af borgerne er blevet langt mere omfattende i den sidste halve snes år. Der ligger to motiver bag. Det første er politisk. Siden angrebet i USA i 2001 er der overalt i de vestlige lande kommet udvidede muligheder for at registrere og overvåge, med tilsvarende svækkelse af retssikkerheden og muligheden for uden frygt at gøre brug af sin ytringsfrihed; terrorfrygten har været årsagen eller undskyldningen for disse indgreb. Det er muligt, at jeg bliver usynlig for myndighederne, hvis jeg kryber ned i et hul på 5 meter i haven og husker at slukke...

Sider

Annonce