Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

4. juni 2010 - 15:46
Overalt i Europa gennemføres nu chokterapi, helt efter Naomi Kleins recept. Grækenland, Portugal og Spanien gik foran. Derefter har Tyskland, England og Italien bebudet store nedskæringer. Hvortil kommer den danske regerings nylige bidrag (Genopretningsplanen). Den umiddelbare begrundelse er at EU’s konvergenskrav om max. 3% underskud på de offentlige finanser. Som nævnt af bl.a. Nyrup Rasmussen holder den ikke en meter, fordi grænsen de fakto blev sat ud af kraft omkring 2005, da både Tyskland og Frankrig overskred den, uden at det fik konsekvenser. I stedet fik vi en mere fleksibel grænse,...
29. maj 2010 - 15:00
1.”Genopretnings”aftalen´s indhold. Selv om vi med VKO ´s ”Genopretningsaftale” slipper for fastfrysning af taktreguleringen for alle overførselsindkomster samt for direkte nedskæringer af de kommunale budgetter i forhold til 2010 – niveau er aftalen samlet set ikke mindre slem end regeringens udspil. For i stedet for at ramme alle overførselsindkomster koncentreres og forstærkes forringelserne på udvalgte grupper, først og fremmest de ledige og børnefamilierne. Og i stedet for direkte nedskæringer på velfærdsydelserne generelt får vi nu koncentreret nedskæringerne på uddannelsesområdet og...
25. maj 2010 - 14:20
Cepos er her under krisen ude med en lille-tabel-påstand om, at hvis bare regeringen holdt igen på de offentlige udgifter havde vi ikke stået i en økonomisk krise nu. Så kunne skattelettelserne have fået fuld effekt, og det havde ikke været nødvendigt at bede de fattigste om at betale krisen. Det er lige før den liberale tænketank lyder helt social. Så der må være noget galt. Det er der også. Når jeg siger, det er en lille tabel-påstand fra Cepos, er det fordi det ikke kræver hverken den store uddannelse eller store regnemaskine at indse, at når de offentlige udgifter stiger samtidig med at...
23. maj 2010 - 23:33
Indledning. Er de borgerlige med arbejdsgiverne bag på vej tilbage til klassesamfundet? Det spørgsmål må man stille på baggrund af regeringens nyligt fremlagte samlede spareplan, kaldet ”Genopretningspakken”. Planen er et åbent slag i ansigtet på arbejderbevægelsen. Regeringen vil som bekendt spare 24 mia. kr. frem til 2013. Godt 10,5 mia. kr. heraf skal hentes på overførselsindkomster og ved at undlade at regulere skattefradrag op med lønudviklingen de to næste år. Her er det entydigt de svagest stillede udenfor arbejdsmarkedet, som kommer til at betale regningen med langt de større...
21. maj 2010 - 17:05
Keynesiansk krisepolitik forudsætter kapitalkontrol Den aktuelle europæiske krisepolitik er som bekendt en nedskæringspolitik. Det gælder Sydeuropa, men det gælder også, i det små, Danmark. Kritikere har med rette peget på, at en sådan politik er selvmorderisk, fordi den naturnødvendigt vil øge arbejdsløsheden og mindske væksten. Dette var således effekten af den kontraktive politik, som især England og Tyskland førte i begyndelsen af 30erne. Husmoderlogikken siger, at hvis der er smalhans, skal vi spare, men sparer vi alle, herunder det offentlige, går hjulene først for alvor i stå. Dette er...
18. maj 2010 - 12:07
1. Indledning. Forsøger regeringen bevidst at male et tilsløret billede af de kommende besparelser? Det spørgsmål må man stille på baggrund af, at regeringen synes at være i gang med et forsøg på at udbrede en opfattelse, at dens nulvækstplaner IKKE er besparelser. Regeringen har således i forbindelse med sine spareplaner hævdet, at offentlig beskæftigelse og velfærden generelt ikke vil blive forringet. Og i forlængelse heraf taler regeringen konsekvent kun om egentlige besparelser i forbindelse med de 10 mia. kr. som regeringen vil reducere budgetterne med i stat og kommuner for at frigøre...
15. maj 2010 - 17:33
Der er kriser og kriser. Ganske vist er der en slags konsensus om, at de alle sammen er menneskeskabte, men derefter optræder de i en besynderlig rangorden med finans og økonomi i toppen, fulgt af olie, arbejdsløshed, miljø, fødevarer, krige og klima – og til sidst dén, ingen tør tale om: befolkningstilvæksten. Det kan se ud, som om kriserne bliver alvorligere og mere virkelige, jo længere ned på listen, man kommer. På den anden side er det tydeligt, at de store og magtfulde landes regeringer griber ind med astronomiske beløb i (luft)penge for at rette op på finansmarkeder og...
13. maj 2010 - 13:44
Resume: Der er række gode elementer i ”En fair løsning”; Vækststrategi, fokus på genopretning af økonomisk og produktivitetsmæssig vækst, satsning på uddannelse og prioritering af øget holdbarhed af offentlige finanser. Under alle omstændigheder repræsenterer ”En fair løsning” et betydelig bedre bud på en økonomisk strategi for krisen, arbejdsløsheden og statsunderskuddet end VK ´s spare-, ledighedsskabende og vækststoppende økonomiske politik. Men der er også mærkbare svagheder i planen, især på finansieringssiden: En times mere arbejde til alle er fordelingspolitisk skævt og vil ikke give...
12. maj 2010 - 17:41
(Tidligere indlæg om krisen den 6. maj og 9. maj ) Indledende mantra: For tiden følger jeg gældskrisen om dagen og læser en kriminalroman om aftenen. Begge dele meget spændende, så spændende, at jeg skal huske at knibe mig i armen og sige til mig selv, at mord faktisk er forkert, og at det er lallende vanvittigt som ’vi’ har indrettet vores økonomiske system på. Lad os antage, meget hypotetisk, at kernen i de aktuelle problemer er europæernes vellevned i almindelighed og for stor offentlig sektor (velfærdsstat) i særdeleshed. Det skal så rettes, men er det en tribut til homo sapiens at denne...
10. maj 2010 - 15:31
1. Skidt og kanel i "Fair Forandring" Da S og SF i august 2009 udsendte skatte – og velfærdsudspillet ”Fair Forandring” var det på mange måder skelsættende. Med ”Fair Forandring” fik danskerne efter adskillige år med socialdemokratisk kopipolitik i forhold til regeringen for første gang virkelig noget at vælge imellem, når det gjaldt regeringens kontra oppositionens politik. Med ”Fair Forandring” tog S og SF det første skridt til at bryde med VK ´s nyliberalistiske doktrin om at skattetrykket er for højt og skatterne derfor ikke kan forhøjes, men systematisk skal nedsættes gennem skattestop...

Sider

Annonce