Annonce

8. marts 2012 - 14:11

Så er det igen blevet 8. marts!

(uploadet i samarbejde med LS' 8. Marts-gruppe. Tak for jeres arbejde, venner!)

Så er det igen blevet 8. Marts, og dermed kvindernes internationale kampdag, og vi er nået til nummer 102 af slagsen!

Selvom flere tilsyneladende mener, at denne dag ikke længere er nødvendig, så er det langt fra tilfældet. Fagbevægelsen har valgt at tage problemet med manglende ligeløn op til debat. Ligeløn, kvindernes manglende direktør- og bestyrelsesposter er dog langt fra det eneste problem der er, når det handler om kvinders rettigheder og muligheder. I stedet er det værd at tage et kig på, hvilke grundlæggende tendenser der eksisterer i samfundet, og især da disse tendenser ikke kun påvirker kvinder, men alle dele af befolkningen.

Vi lever i dag i et samfund, som har specifikke rammer for hvordan man bør opføre sig, klæde sig og hvilken seksualitet som er acceptabel. Det biologiske køn bliver brugt som retningslinje for disse førnævnte rammer og idealer. Dette sker på trods af, at der ikke er nogen reelle beviser på, at der er sammenhæng mellem det biologisk køn, hvem man er og hvordan man opfatter sig selv. Sammenhængen er derimod kulturel bestemt, og er skabt af de eksisterende kønsroller, og den kassetænkning som påvirker os alle. Disse rammer og grænser som i dag er opstillet på baggrund af det biologiske køn, bliver alt for sjældent taget op til overvejelse, selvom det har enorm indflydelse på vores alles hverdag.

Hvis man ikke passer ind i de opstillede kasser, så kan det have alvorlige konsekvenser - både fysisk og psykisk: Man risikerer at blive overfaldet på gaden eller få psykiske ar på sjælen af hele tiden at skulle retfærdiggøre sig selv. Ikke nok med at skulle retfærdiggøre hvem man er overfor venner og familie, så konfronteres vi alle sammen med eksempler på kassetænkning gennem medier og reklamer. Medierne er i den grad med til at fremme kassetænkning, når det handler om hvad der er acceptabelt på grund af det biologiske køn.

Det er tydeligt, at der er mange skadelig konsekvenser af denne kassetænkning, men flere mener åbenbart, at det vigtigste emne er ligeløn eller at 8. marts ligefrem er unødvendig og burde afskaffes! Selvom at disse diskussioner også kan være relevante, så må det nødvendigvis være vigtigere at kigge bagom de enkelte problemstillinger, og se hvad der er med til at skabe disse stereotyper omkring køn. Her spiller kapitalismen en central rolle.

Ved at sælge os et bestemt verdensbillede med et tilhørende syn på kønnet, så kommer der en idé om, at vi alle skal passe ind i dette konstruerede billede. Det resulterer i at vi køber produkter som hjælper os med at leve op til normen for det biologiske køn.  Dette styrker kapitalismen, da vi forbruger mere. Det betyder altså at virksomhederne tjener penge på kassetænkningen, og dermed indirekte på at ekskludere personer som ikke ønsker at passe ind i nogle af disse kasser. Kampen mod kapitalismen hænger derfor i høj grad sammen med kampen mod kassetænkning og stereotypbilleder af hvem vi skal være, og hvordan vi skal se ud!

Kampen for et tolerant og frit samfund er ikke let, og så længe vi lever i et samfund styret af kapitalisme så forsvinder kassetænkningen ikke. Vi kan ikke ændre alt på en dag, men vi kan ændre meget. Reager mod disse stereotyper alle steder; i reklamer, i samtale med venner, familie eller kollegaer og allervigtigst - hos dig selv. Italesæt dem, tag afstand fra dem og bekæmp dem. En reklame kan ændres, en fordom kan nedbrydes og et samfund uden kønsroller kan skabes!

Slutteligt skal der herfra lyde et gjaldende glædelig kampdag til kvinder og mænd, af alle køn der håbes hørt overalt!

Annonce