Annonce

25. januar 2012 - 17:35

Tak For Ingenting!

Så faldt der endeligt afgørelse i klagesagen fra de COP15 anholdte mod politiet.

Selvom det da er dejligt at jeg (der ikke brød loven den dag, medmindre det tæller ikke at sætte mig ned hurtigt nok, da en hormonpumpet politispire skreg at vi skulle holde kæft og være anholdte) og de andre ofre for den her farce får erstatning, sidder jeg med en ekstremt bitter smag i munden.

Som en af "de 37" anholdte politiet på en komplet vilkårligt grundlag afgjorde var særligt farlige, glæder jeg mig da til erstatning for den ubehagelige oplevelse, men jeg er på ingen måde tilfreds.

"Hvorfor Matias," hører jeg den nye læser indvende, "er retfærdigheden ikke sket fyldest, og er du ikke bare lidt utaknemmelig nu?". Svarene er nej, og nej, det synes jeg egentligt ikke jeg er. Det er der flere årsager til, lad os tage dem i den mest provokerende rækkefølge:

1. Politiet er skide ligeglade med dommen, og fastholder at de handlede korrekt. Det betyder at vi kan vente os mere af samme skuffe, og at politiet ikke mener at afgørelsen vedrører deres indsatsleders skøn i situationen.

Politiets ledelse føler altså, at deres taktiske ledelses skøn er vigtigere end alle afgørelser på området, og samfundets holdning til deres handlinger i almindelighed. Hvad er så forskellen på det danske politi og politiet i enhver given politistat? Svaret er naturligvis ingenting, men jeg er da ked af det hvis jeg her knuser nogens illusioner på området.

2. Politiet er kun blevet dømt til at give de anholdte erstatning, de er ikke blevet tvunget til at tage stilling til - eller ansvar for - nogen af deres handlinger den 12. december 2010.

Uagtet at de efter første behandling af sagen dannede en "task force"* hvis eneste formål var at begå karaktermord på visse af de anholdte** så de kunne hævde at det var rimeligt at anholde os uden sigtelse, er de ikke blevet sigtet for hvad der ellers ligner ret åbenlyst forsøg på justitsmord, de fik bare at vide at de ikke måtte bruge de beviser task forcen havde indsamlet.

Dertil kommer politiets generelt uværdige behandling af anholdte, at de ret tydeligt forsøgte at skabe hjemmel til at at chikanere og anholde fredelige demonstranter***, og selvfølgeligt anholdelsen selv. Jeg ville uden at kny opgive hele min erstatning, hvis jeg fik en ordentlig undskyldning og de ansvarlige ledere for dannelsen af task forcen, og politiets taktiske ledelse under COP15, blev fyret og blacklistet fra offentligt embede fremover.

3. De har reelt set vundet denne sag. Selvom det synes ynkeligt og småligt at blive ved at anke sagen med henvisning til at de var sikker på deres sag, så er COP16 og lignende konferencer allerede afviklet uden resultater og følgeligt den trussel mod erhvervslivet en evt. afværgning af klimakatastrofen ville betyder.

Ydermere, så har den gennemsnitlige medieforbruger for længst glemt hvad demonstrationen drejede sig om udover at det var noget med klimaet, og at folk blev anholdt - og, hvis alt er forløbet planmæssigt, at de blev anholdt fordi der var ballade. Passér gaden, det er bedst at overlade fremtiden til de professionelle, de ved trods alt hvad de laver.

Derfor er der kun tilbage at sige at kampen fortsætter, og et højt og tydeligt "Nej tak!" til politiets såkaldte undskyldning i denne sag, og til den såkaldte retsstat der fortsat beskytter de rigeste og deres voldtægt af planeten.

Herfra også et stort tak til de forskellige advokater og retsgrupper (især RUSK) der hjalp de berørte i denne sag, og trods alt tvang politiet til at undskylde for en masseanholdelse, noget undertegnede dog ikke troede han nogen sinde skulle opleve.

* Det artiklen her refererer til som "at hive gamle sager frem" er specifikt dannelsen af en gruppe i politiet der skulle gennemgå anholdtes gamle domme og hvem de er venner med og hvad de ytrer på internettet, med henblik på at bevise at de i almindelighed har en kriminel tilværelse, og at det derfor var okay at masseanholde os.

Hvis jeg som borger danner en sammensværgelse med formålet at sværte andre til, er jeg ret sikker på det er strafbart. Dette er desværre ikke tilfældet når politiet gør det..

** Selvom de i anholdelsesøjeblikket ikke anede hvem nogen af os var. Altså er betjente psykiske og vidste på forhånd vi var dårlige mennesker, de skal bare lige have lov at gå dine facebookgrupper og straffeattest igennem med en tættekam. Kan I lugte desperationen endnu?

*** Jeg refererer her til politiets taktik på dagen, hvor de spredte en demonstration indkaldt af netværket NTAC (der havde inkluderet scener af optøjer og slagord mod politiet i deres indkaldelse), og dirigerede den lukt ind i den anmeldte massedemonstration, hvorefter de anholdte så mange demonstranter de kunne omringe.

Derudover er der rimelig grund til at tro at nogle af de "demonstranter" der langsomt og uforstyrret begik hærværk på børsen har været politiagenter. På den måde kan de nemt kæde klimabevægelsen sammen med farlige og onde autonome voldspsykopater fra helvede osv.

På forhånd kan jeg sige til folk der tvivler: Bare se på kommentarerne denne blog formentligt afstedkomer, ellers er der harmefars nok på nationen, facebook og netaviser.

Annonce