Annonce

Politisk ØkonomiDansk, europæisk og global økonomi
KOMMENTAR
8. juni 2012 - 14:37

En rungende lussing fra fagbevægelsens medlemmer

Aflysningen af trepartsforhandlingerne er et kæmpenederlag for regeringens strategi om, at øget arbejdsudbud fører til øget beskæftigelse.

1. Regeringen hoppet på borgerlig udbudsøkonomi

SRSF – regeringen har forspist sig på borgerlig, neoliberalistisk udbudsøkonomi.

Efter en begrænset kick-start har regeringens opskrift på økonomisk fremgang alt overvejende handlet om at øge arbejdsudbuddet.

Ifølge 2020 planen "Danmark i arbejde” skal arbejdsudbuddet frem til 2020 øges med i alt 100.000 personer.

Men planen rummer ikke jobskabelse i en størrelsesorden, der på nogen måde kan matche dette øgede arbejdsudbud.

2. Virkeligheden modsiger udbudsøkonomien

Men den ideologisk inficerede udbudsøkonomi modsiges af den økonomiske virkelighed.

Almindelige lønmodtagere med fødderne solidt plantet ude i virkeligheden kan simpelthen ikke forstå, hvordan man med fortsat økonomisk krise udenlandsk og indenlandsk og med i forvejen 170.000 ledige uden jobskabelse kan få andet end øget arbejdsløshed ud af at sende endnu flere ud på arbejdsmarkedet.

3. Snusfornuft og realitetssans hos almindelige mennesker sejrer over ideologisk økonomisk tænkning

Og gudskelov for denne snusfornuft.

For disse almindelige mennesker har jo langt mere sans for den økonomiske virkelighed end regeringens og universiteternes neoliberalistisk inficerede økonomer.

For uden jobs kommer der ingen beskæftigelse ud af det øgede arbejdsudbud. Der kommer kun flere fyringer og øget arbejdsløshed.

Kommer regeringen igennem med sine forringende arbejdsmarkedsreformer bliver resultatet kun, at arbejdsløsheden frem til 2020 vokser med de 100.000 mere, som man vil sparke ud på arbejdsmarkedet.

4. Et grundelement i regeringens økonomiske strategi underkendt

Hermed er ikke blot hele grundlaget for trepartsforhandlingerne underkendt, hvorfor regeringen da også har måttet aflyse dem.

Fagbevægelsens medlemmer har i virkeligheden også sagt fra overfor hele SRSF's regeringens økonomiske strategi, der som anført totalt har bygget på øget arbejdsudbud.

Regeringen er dermed underkendt af kernen i sit eget bagland, hvilket til fulde også bekræftes af de seneste dages vælgermålinger, der viser, at mere end 1/3 af de, som stemte på S + SF ved valget, har fortrudt.

En fortrydelse, der helt åbenlyst skyldes, at de to partier i den grad har svigtet det, som de gik til valg på: Velfærd i stedet for skattelettelser, jobskabelse fremfor efterlønsforringelse.

I stedet har vi fået det stik modsatte: Forringelse af efterløn og andre overførselsordninger UDEN jobskabelse og skattelettelser for de velhavende på velfærdens bekostning.

5. Fagtoppen banket på plads

Men ikke alene er aflysningen af trepartsforhandlingerne en rungende lussing til regeringen.

Den er det i allerhøjeste grad også det til den socialdemokratiske fagtop, der ellers var på vej til at sælge ud af fagbevægelsens historiske erobring af nedsat arbejdstid for politisk indflydelse.

Det havde de IKKE dækning for.

Det er sigende for manglen på opbakning til denne udsalgsstrategi, at det var et flertal i det på ingen måde ellers venstreorienterede Metalarbejderforbund,
der først underkendte deres egen forbundsformand.

Men også i 3F var et oprør i gang.

6. S + SF på katastrofekurs

Aflysningen af trepartsforhandlingerne er et vink med en vognstang til den socialdemokratiske del af arbejderbevægelsen (herunder SF) om, at de med overtagelsen af VK's borgerlige, neoliberalistisk inspirerede økonomiske politik har fjernet sig afgørende fra deres eget bagland.

Hvis ikke man ændrer kurs og i højere grad vender tilbage til den politik, man gik til valg på, er S + SF på vej mod et kæmpevalgnederlag.

Men i og med, at S + SF desværre er i fuld gang med at save grenen over, som de selv sidder på, risikerer Danmark desværre hermed at få Løkke tilbage med absolut flertal.

Hvilket han desværre risikerer at misbruge til at sætte kursen endnu stærkere mod minimalstaten.

7.  Pres nødvendigt for at få S + SF til at stå fastere overfor RV

Skal en sådan katastrofeudvikling undgås, er det nu, der ude fra arbejdspladser, fagforeninger, bevægelser, partiforeninger og græsrødder skal lægges massivt pres på S + SF for i højere grad at stå fast over RV og dette neoliberalistiske partis krav om borgerlige økonomisk politik og om samarbejde til højre.

 

Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsdebattør - cand. scient. adm.

Ikke partitilknyttet medlem af Centrum – Venstre

Kendt fra den tidligere "Alternative Velfærdskommission"

HENVISNING:

Vederlagsfrit abonnement på nyhedsbrevene "KRITISKE ANALYSER" (om velfærd, økonomi og neoliberalisme) og "KRITISKE DISKUSSIONER" (om regering, politik og ikke borgerligt alternativ) kan tegnes ved at maile til herloevlund@mail.dk

Alle rapporter og artikler kan downloades på www.henrikherloevlund.dk under "Artikler og rapporter"

 

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce