Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp
Dokument:
23. maj 2012 - 12:20

Huskeliste – til LO Danmark

Vi vil ikke se en trepartsaftale, der har som hovedsigte at øge arbejdsudbuddet, skriver LO Region Midtjylland blandt andet i denne huskeseddel til LO Danmark.

LO Region Midtjylland - der strækker sig fra Djursland til Vesterhavet og fra Horsens til Viborg, Danmarks største LO Region, både geografisk og medlemsmæssigt - har indkaldt til landsdækkende fagforeningsmøde i Horsens den 1. juni.

Op til mødet har de lokale formænd for sektionerne i regionen været samlet til møde i Silkeborg den 22. maj,  hvor man har udarbejdet en »huskeseddel« til LO Danmark under trepartsforhandlingerne med regering og arbejdsgivere:

Trepartsforhandlinger – huskeliste for LO Danmark

I forbindelse med de trepartsforhandlinger, som nu efter mange tilløb er startet op, ønsker vi fra LO's lokale organisationer i Region Midtjylland at slå nogle temaer fast som »uønskede« henholdsvis »ønskede«.

Hvad vi ikke vil se:

  • En trepartsaftale, der har et hovedsigte om at øge arbejdsudbuddet

Med 160.000 arbejdsløse vil enhver forøgelse af arbejdsudbuddet kun betyde længere køer hos a-kasserne og i Jobcentrene. Derfor: Drop al snak om at fjerne fridage og inddrage overenskomstaftalte spisepauser.

Det er både uden fornuft i virkeligheden og også fuldstændig i strid med de løfter, som blev afgivet i forbindelse med afskaffelsen af efterlønnen.

  • En fleksjob- og førtidspensionsreform, som i praksis betyder nedskæringer og øget usikkerhed for syge kolleger.
  • En aftale som blot tager 2020-planen til efterretning med dens planmæssige afmontering af den offentlige sektor.

Den seneste fremskrivning af arbejdskraftudbuddet viser, at der er 8.000 flere til rådighed for arbejdsmarkedet frem mod 2020. Derfor må regeringen revidere sin 2020-plan og opgive det begrænsede mål for væksten i den offentlige sektor (0,8 procent om året).

  • En lempelse af topskatten, uden at der bliver rettet op på fradrag for fagligt kontingent.

Den gamle regeringens loft over fradrag for kontingent til fagforeninger var om noget en organisationsfjendtlig handling med det åbenbare mål, at svække fagbevægelsen. Det kun kan gå for langsomt med at rette op på den skade.

  • Trepartsforhandlinger bag tredobbelt lukkede døre.

Det er uholdbart, hvis LO og forbundsledelserne indgår vidtrækkende aftaler, uden at fagforeningerne og faglige tillidsfolk høres.

Hvad vi gerne ser:

  • En offensiv dagsorden for grøn vækst og beskæftigelse, som klinger i samme toneart som den franske præsident Hollandes.

Fagbevægelsen har de seneste år præsenteret detaljerede og realistiske planer for en grøn omstilling, som på en gang skaber jobs, gør indhug i klimaproblemerne og skaffer penge i kassen til ny velfærd. Grib dog chancen og sæt en offensiv dagsorden.

  • En arbejdsmarkedsreform som stopper jagten på de arbejdsløse og i stedet satser på en national handleplan, som sætter gang i en langsigtet og gennemtænkt uddannelsesindsats, der både opkvalificerer de arbejdsløse og dem i arbejde.

Dagpengesystemet skal have et kraftigt serviceeftersyn. Det må være slut med, at lade de arbejdsløse betale krisen.

VK’s barbering af dagpengeperioden skal rulles tilbage, så den igen bliver fire år. Kravene til genoptjening af dagpengeretten skal lempes. Og så skal dækningen for tabt arbejdsfortjeneste ved arbejdsløshed ajourføres, så de sidste 10–15 års udhuling af understøttelsen bliver indhentet.

Endelig skal fagbevægelsen igen have indflydelse på arbejdsmarkedspolitikken.

  • Fokus på et markant forbedret arbejdsmiljø, både med et styrket arbejdstilsyn og skrappere krav til arbejdsgiverne.

Et forbedret arbejdsmiljø er den virkelige nøgle både til at forhindre udstødningen fra arbejdsmarkedet og for at inkludere flere af de 800.000, som i dag er udenfor. Det gøres ikke med pisk og nedsatte ydelser for dem, som allerede er ramt.

Herudover ønsker vi reelle tiltag mod social dumping, med bedre kontrolforanstaltninger og straffe, der afskrækker plattenslagerne fra deres undergravende virksomhed.

  • En inddragende regeringsførelse. Trepartsforhandlingerne skal ikke være en lukket fest for en lille elite.

Før valget signalerede både S og SF, at en ny regering også ville betyde en ny regeringsførelse. En ny start, hvor de, der lever under konsekvenserne af politikken, inddrages, og deres synspunkter og idéer kommer med på bordet.

Trepartsforhandlingerne er en oplagt mulighed for at leve op til den smukke intention.

Udtalelse vedtaget af LO sektionsformændene på regionsmøde i LO Region Midtjylland den 22. maj 2012 i Silkeborg

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce