Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp
Dokument
12. november 2013 - 18:43

Ny kurs - og nye veje

27 fagforeninger har tilsluttet sig en faglig appel til regeringen og Enhedslisten om en række nødvendige initiativer til en ny kurs mod krisen.

Det siger sig selv, at man ikke med et snuptag kan rykke Danmark ud af ti års borgerlig velhaverfest. Da regeringen Thorning-Schmidt i 2011 overtog regeringsmagten, var forventningerne i fagbevægelsen og dele af befolkningen om en ny politik store. Noget er der også sket, som peger i den rigtige retning. For eksempel aftalerne med Enhedslisten om bekæmpelse af social dumping. Andet har skuffet mange mennesker, for eksempel dagpengefaldet.

Vi er klar over, at det tager tid at rette op på blå bloks skader. Men nøl og politisk nøjsomhed koster på tillidskontoen. Vi - underskriverne - opfordrer derfor til, at regeringen skaber sig et flertal for en politik, som frem til et valg kan vise en anden vej ud af krisen og bort fra de borgerliges skæve Danmark. Kommer Lars Løkke tilbage i nye sko, så venter der en politik, hvor vi vil se lave svenske skatter og små tyske lønninger. Et perspektiv, som vil splitte befolkningen og betyde yderligere indhug i velfærden.

Skab tryghed for dagpengene

Krisen sender fortsat folk på dagpenge ud over kanten til dårlig forsørgelse. Hver måned har ca. 1.300 mennesker i år mistet retten til dagpenge har AK-samvirke opgjort. Samvirket forudser, at dette vil fortsætte i årene fremover, således at 15.000 hvert år vil miste dagpengene og opleve en dramatisk indtægtsnedgang.

Derfor er der behov for løsninger, som fortsat knytter ledige til arbejdsmarkedet. For eksempel ved at aktivering og uddannelse indgår i genoptjeningen. Ligesom genoptjeningskravet skal tilbageføres til 26 uger.

Grøn omstilling og job

Brug krisen til nytænkning af en aktiv jobpolitik. For eksempel gennem klima- og energirenovering af offentlige bygninger. Men også inden for industri, transport, energi og fødevarer kan der skabes mange job. Der er allerede midler, som kan bruges, nemlig i pensionskasserne, for eksempel gennem en offentlig fond. Løft også loftet for kommunale, regionale og statslige investeringer. Der er råd, og der er behov.

Bekæmp social dumping endnu mere

Indsatsen for at stoppe undergravingen af den danske model og overenskomsterne må styrkes. Der er brug for et endnu tættere net af opsyn med forholdene på arbejdspladserne fra skat, politi og Arbejdstilsyn. Ligesom alle offentlige myndigheder skal forpligtes til at anvende arbejds- og uddannelsesklausuler i offentlige udbud, så skattemidler ikke bruges til at undergrave velfærden og arbejdsmarkedet.

Styrk velfærden

Den offentlige sektor udgør en grundpille i velfærdssamfundet. Omsorg for børn og ældre, sikring af uddannelse (efteruddannelse og lærepladser), omsorg og sikkerhed er nøgleopgaver, som resten af samfundet bygger på. Når der skæres ned, svækkes velfærden og dermed samfundet. Der er brug for flere hænder til den borgernære velfærd, og for tillid til de offentligt ansatte, i stedet for bureaukrati og overflødig kontrol.

Tag hånd om de udsatte og nedslidte

Som den første regering i mange år vil den nuværende måles på, om den er i stand til at mindske ulighed og fattigdom. VKO-flertallets nedskæringer af dagpenge og efterløn, og det nuværende flertals hårdhændede reformer af førtidspension, fleksjob og kontanthjælp risikerer at føre til det stik modsatte resultat. Der skal handling bag de sociale mål, så det sikres, at der bliver plads på arbejdsmarkedet til mennesker med nedsat arbejdsevne, og at de, som ikke kan arbejde, sikres en tryg tilværelse.

3F Aalborg; 3F Kastrup; FOA/Kommunale Lønarbejdere; 3F Transport, Logistik og Byg; Aarhus Tekniske Lærerforening; 3F Esbjerg Transport; Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920; 3F Bygge, Jord og Miljø; Landsforeningen af Socialpædagoger; Dansk El-forbund København; HK It, Medie og Industri; Forbundet PROSA; FOA Social og Sundhed; Rør- og Blikkenslagernes Fagforening; FOA Aarhus; 3F Frederiksborg; Metal Horsens; Stilladsarbejdernes Landsklub; 3F Horsens og Omegn; BUPL Hovedstaden; Frederiksberg Kommunelærerforening; Socialpædagogerne Storkøbenhavn; Socialpædagogerne Nordsjælland; Socialrådgiverne Region Øst; FOA Aalborg; FOA Horsens; Dansk El-forbund Randers

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce