Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp
Dokument
1. juni 2012 - 18:44

Signaler fra virkeligheden: Stop udsalget og skab grøn vækst

Appel fra fagforeningskonference i Horsens den 1. juni 2012 til ledelserne i LO, FTF og AC. Konferencen vedtog desuden at indkalde til et landsdækkende tillidsmandsmøde i Nørrebrohallen i København den 15. juni.

Vi advarer fagbevægelsens top mod at gå til trepartsforhandlinger med fridage og frokostpauser i tasken, som noget der kan handles med, og vi advarer mod at sælge fleksjobberne, uanset hvilke modydelser regeringen stiller i udsigt.

Grøn omstilling

Det er godt, at regeringen op til forhandlingerne har lagt op til et kraftigt uddannelsesløft og en ekstra indsats for at få alle unge med. Det er vi enige om. Men det er et stort problem, at økonomien i 2020-planen ikke er baseret på den grønne omstilling, som er helt nødvendig, hvis der skal skabes nye bæredygtige job.

Hvis regeringen ville basere politikken på den grønne omstilling, som fagbevægelsen har vist vejen for, så er mulighederne der. Opbygning af en klimafond kan give titusinder af job. Fagbevægelsen har påvist, hvordan investeringerne i en grøn omstilling på en gang vil skabe job og skaffe penge til udvikling af velfærden, uden at slå bunden ud af statskassen.

Arbejdsudbud

Vi vil ikke acceptere en trepartsaftale, der har et hovedsigte om at øge arbejdsudbuddet. Der er brug for ordinært arbejde til de 160.000 arbejdsløse og 17.000 arbejdsløse fleksjobbere. Enhver forøgelse af arbejdsudbuddet kun betyde længere køer hos a-kasserne og i jobcentrene. Og resultatet er alene yderligere pres på det danske lønniveau. Derfor: drop al snak om at fjerne fridage, feriedage, øge arbejdstiden eller inddrage overenskomstaftalte spisepauser. Der er snarere brug for en diskussion af hvordan det til enhver tid værende arbejde fordeles til flest mulige. Og det er både ude af takt med virkeligheden og også fuldstændig i strid med de løfter, som blev afgivet i forbindelse med afskaffelsen af efterlønnen.

Vi advarer både fagbevægelsen og regeringen mod at gennemføre en fleksjob- og førtidspensionsreform, som i praksis betyder nedskæringer og øget usikkerhed for syge kolleger. De stramninger og forringelser, der er bebudet med reformerne, er en spand koldt vand i hovedet på de nedslidte kolleger, der er nødt til at tage fleksjob.

Vi advarer mod, at accepterer en ”2020- plan”, der planmæssigt afmonterer den offentlige sektor. En rapport fra Det økonomiske Råd viser, at der vil være 50.000 flere til rådighed for arbejdsmarkedet frem mod 2020 end regeringen regner med. Derfor må regeringen revidere sin 2020 plan og opgive det begrænsede mål for væksten i den offentlige sektor på sølle 0,8 procent om året.

Alle skal bidrage

Vi kræver, at de centrale faglige forhandlere forsvarer vores rettigheder, og at trepartsforhandlinger munder ud i et resultat, hvor alle parter bidrager. Foreløbig er det ”det arbejdende Danmark”, som har betalt for krisen ved at aflevere efterlønsordningen, og med voldsomt forringede vilkår for arbejdsløse og generelle nedskæringer i velfærden. Læg dertil to overenskomstperioder i træk med løntilbageholdenhed og reallønsnedgang!

Radikal politik

Vi er helt klar over, at de seneste forringelser af dagpengesystemet er renlivet radikal politik. Men med en yderligere forringelse af dagpengene, som der lægges op til i skattereformen, er grænsen nået for, hvad vi mener en centrum-venstre regering kan leve med. En reform af dagpengene skal på trepartsbordet og hører ikke hjemme i et komplekst skatteforlig.

Uddannelse og efteruddannelse

I stedet er der brug for en arbejdsmarkedsreform, som stopper jagten på de arbejdsløse. Og i stedet skal der satses på en national handleplan, som sætter gang i en langsigtet og gennemtænkt uddannelsesindsats, der både opkvalificerer de arbejdsløse og dem i arbejde.

Barberede dagpenge

De borgerlige partiers barbering af dagpengeperioden skal rulles tilbage, så den igen bliver fire år. Kravene til genoptjening af dagpengeretten skal lempes. Og så skal dækningen for tabt arbejdsfortjeneste ved arbejdsløshed ajourføres, så de sidste 25 års udhuling af understøttelsen bliver indhentet. Fagbevægelsen skal igen have indflydelse på arbejdsmarkedspolitikken, så vi kan blive fri for planløs aktivering af de arbejdsløse.

Arbejdsmiljø

Der skal fokus på et markant forbedret arbejdsmiljø både med et styrket arbejdstilsyn og skrappere krav til arbejdsgiverne. Dette vil nedbringe sygefravær og på længere sigt på en fornuftig måde øge arbejdsudbuddet.

Social dumping

Herudover ønsker vi, at regeringen fortsætter og forstærker den indsats mod social dumping, som er i gang i samarbejde med fagbevægelsen. Der er brug for at skærpe instrumenterne mod de plattenslagere, der stadig finder nye veje til at omgå den danske model.

Skattereform

Skattelettelser må ikke financieres ved forringelser af dagpenge, pension eller andre overførselsindkomster. Vi kan ikke accepterer en politik som sætter splid mellem dem der har arbejde og dem der ikke har.

Regeringsførelse

Vi opfordrer regeringen til at inddrage de faglige- og folkelige organisationer i den politiske proces. Trepartsforhandlingerne skal ikke være en lukket fest for en lille elite.

Før valget signalerede både S og SF, at en ny regering også ville betyde en ny regeringsførelse. 
En ny start, hvor dem, der lever under konsekvenserne af politikken, inddrages, og deres synspunkter og idéer kommer med ved bordet. Trepartsforhandlingerne er en oplagt mulighed for at leve op til den smukke intention.

Hvis det ikke sker, kan centrum-venstre regeringen næsten kun blive en parentes i historien. Det ønsker vi ikke.

Derfor vil vi arbejde videre med at organisere og styrke diskussionen i fagbevægelsen, både om de umiddelbare krav, men også for at være med til at sætte dagordenen.

På landsplan vil vi lige nu arbejde for at etablere et nyt møde for fagligt aktive og tillidsrepræsentanter indenfor både LO, FTF og AC-områderne.

Mødets dirigenter

Anders Munk                        Peter Kay Mortensen
  formand LO Århus                                formand LO Storkøbenhavn    

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce