Annonce

15. december 2016 - 19:42

Socialdemokraternes kontrolmani spænder ben for venstrefløjens frihedsprojekt

På venstrefløjen vil vi gerne sætte mennesker fri. Eller, det plejer vi i hvert fald gerne at vilde. Men ser man på Socialdemokratiet i disse dage tegnes et andet billede; nemlig et billede af et parti, der er blevet bidt af en kontrolmani, der går ud på at styre menneskers liv ned til midste detalje.

Uddannelsesloftet er seneste skud på stammen. Nu må en socialrådgiver snart ikke længere videreuddanne sig til jurist, en sygeplejerske må ikke videreuddanne sig til læge, og en statskundskaber, der indser, at hun ikke kan overskue tanken om et helt liv bag et skrivebord, må ikke længere beslutte sig for at skifte vej i livet.

Det smukke ved uddannelse er, at det skaber muligheder og frihed. Men insisterer vi på at sætte begrænsninger op og kontrollere folk hele vejen igennem uddannelsessystemet, er de ikke fri. Og som studerende føler man sig heller ikke sådan. Man føler sig som en brik i et spil, hvis eneste formål er at komme hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet og tjene staten.

Kontrolmanien spænder ben for venstrefløjens frihedsprojekt. Ikke bare fordi den skaber et ringere uddannelsessystem, men fordi den bekræfter højrefløjens allerværste fordomme om venstrefløjen og vores løsninger. Nemlig at vi vil detailstyre menneskers liv, og at statsindblanding altid vil betyde ensretning og ’lige dårlige løsninger for alle’.

Får kontrolmanien for alvor lov at gøre sit indtog i uddannelsessystemet og i den offentlige sektor i det hele taget, vil højrefløjens idé om det fri marked med tiden også synes mere attraktiv. Godt nok er der ikke lige muligheder for alle, men i det mindste tilpasser markedet sig forbrugernes ønsker, og man kan tage alle de uddannelser, man vil, hvis bare man har penge nok.

Vi er nødt til at erkende, at med en stærk velfærdsstat følger også en forpligtigelse til at udvise en høj grad af tillid, valgfrihed og plads til fejltrin. Også selvom det betyder, at alle ikke gør præcis, som regnemaskinerne siger, er bedst.

For modsat markedet så ved vi, at ikke al værdi er materiel. Vi ved, hvor stor værdi det skaber for det enkelte menneske, der får muligheden for at vælge om og endelig finder sin vej i livet. Vi værdsætter værdien af livslang læring, tværfaglig fordybelse, lige muligheder og frie valg.

Lad os nu vise det, før vi spænder ben for vores eget projekt.

Annonce