Annonce

14. juni 2015 - 16:20

En stemmevejledning for TTIP-kritikere

Folketingsvalget kører for fuldt drøn og det ser lige nu ud til at blive utrolig tæt mellem den røde og den blå blok. Men folketingsvalget er ikke bare et valg mellem Helle Thorning eller Lars Løkke. Det er også et valg om fremtiden for vores demokrati.

For i den kommende valgperiode skal Folketinget tage stilling til Danmarks tilslutning til en ny frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP) - en dybt kontroversiel aftale, der handler om langt mere end bare handel.

Som taget ud af Anders And

TTIP vil nemlig give multinationale selskaber ret til at sagsøge et land, hvis politikerne vedtager en regel eller lov, der begrænser selskabets forventede profit

Ja det lyder helt skørt – nærmest som noget taget ud af Anders And, som en tilhører til et debatmøde om TTIP udtrykte det. Men den er desværre god nok. I praksis vil TTIP betyde, at beslutninger vedtaget i det danske Folketing kan medføre kæmpe sagsanlæg fra multinationale selskaber med base i USA.

Der er allerede masser af eksempler, hvor lignende aftaler har ført til søgsmål i millionklassen i forbindelse med demokratiske beslutninger.

Tyskland er fx blevet sagsøgt for en beslutning om at udfase brugen af atomkraft, Egypten er blevet sagsøgt for at hæve mindstelønnen og Canada er blevet sagsøgt for at forbyde udvindingen af skiffergas. Og sådanne retssager kan hurtigt gå hen og blive en dyr forretning. I gennemsnit koster en sag nemlig 52 millioner skattekroner – og det uagtet om sagen tabes eller vindes.

Fra SF til DF: Opbakning til TTIP

TTIP er en stor debat i mange europæiske lande og næsten 2,2 millioner europæere har skrevet under i protest imod frihandelsaftalen. Desværre fylder emnet ingenting i den danske valgdebat eller i medierne.

Det kan derfor være svært at finde ud af, hvad de forskellige partier egentlig mener om den kontroversielle aftale.

Den seneste debat om TTIP i Folketinget den 28. april, kan imidlertid fungere som et godt pejlemærke, når man som TTIP-kritiker skal danne sig et overblik over partiernes holdning til aftalen.

Debatten var indkaldt på baggrund af et forslag fra Enhedslisten. Forslaget gik i al sin enkelthed ud på, at Danmark skulle sige nej til den del af TTIP-aftalen, der giver de multinationale selskaber den meget vidtgående rettighed til at sagsøge lande i jagten på profit. Den såkaldte ISDS-mekanisme.

Desværre fik forslaget ikke opbakning fra nogen af de øvrige partier. Fra SF til DF var der modstand imod Enhedslistens forslag. I stedet stod partierne fast på, at regeringen forsat skulle ”… arbejde for indgåelse af en ambitiøs frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP).”.

"Vi diskuterer noget, vi ikke helt ved hvad er"

Bevæggrundene for at de andre partier ikke ønskede at støtte Enhedslistens forslag, kan være svære at forstå. Men Lars Barfoeds fra de Konservative, ramte i hans ordførertale ned i en helt central pointe. Her sagde han nemlig,

”Et eller andet sted bærer den her debat jo præg af, at vi diskuterer noget, vi ikke helt ved, hvad er.”

Politikerne aner simpelthen ikke, hvad de siger ja til!

Jeg håber derfor du vil være med til at sprede budskabet, så vi kan få lagt pres på ja-partierne og forhåbentlig kan få sammensat et Folketing, der vil stille sig mere kritisk overfor TTIP.

Det første skridt i den retning vil være at sætte kryds ved parti, der er modstander af TTIP, når du går i stemmeboksen på torsdag.

Her er Enhedslisten et rigtig godt bud.

 

Red. note: Se også linkbox på Modkraft Biblioteket om Valget 2015 og venstrefløjen.

Annonce