Annonce

27. marts 2010 - 21:57

Privatiseringsbølge nummer 2

Sundhedsstyrelsen vil give 50 privathospitaler og privatklinikker lov til at gennemføre specialbehandlinger som f.eks. kræft og hjerteoperationer. Det er en stor overraskelse, for det har i lang tid været strategien, at specialer tværtimod skulle samles på få steder for at højne kvaliteten og patientsikkerheden.

Nu skal privathospitaler altså udføre operationer, som de ingen erfaringer har med, og først senere skal der føres tilsyn med om kvaliteten er i orden. Og man må spørge sig selv hvorfor Sundhedsstyrelsen mon dog mener, de private skal have adgang til specialerne?

Jeg oplever det som en ny privatiseringsbølge, der skyller ind over vores sundhedsvæsen.

Første bølges mål var at gøde jorden for privathospitaler. Den anvendte substral var behandlingsgaranti, frit sygehusvalg, overbetaling af privathospitaler og fradrag på sundhedsforsikringer. Enorme offentlige midler blev på den vis kanaliseret over i de private hospitaler, så det lykkedes på rekordtid at få en lang række privathospitaler ind på markedet, og nu skal deres markedsandel så åbenbart øges.

Spørgsmålet er så om det er klogt? Hvem tager ansvaret, hvis kvaliteten ikke er høj nok? Konsekvenserne kan jo være fatale, hvis en hjerteoperation går galt og der på det private hospitale ikke er de øvrige specialer tilstede, som en kritisk situation måske kræver.

Og hvad med den kontrol, der loves fra Sundhedsstyrelsen, hvor meget skal vi tiltro den? Det forlyder, at der ikke er afsat ekstra midler til dette arbejde. Husk på at det jo er Sundhedsstyrelsen, der har ansvaret for de pinlige historier om udenlandske læger, der arbejder i det danske sundhedsvæsen uden uddannelse.

Det er underligt, at vi på den ene side sparer på det offentlige sundhedsvæsen, mens regeringen og Dansk Folkeparti på den anden siden rask væk støtter mere privatisering og kaster offentlige midler ind i et ideologisk projekt. Jeg synes VKO svigter det offentlige sundhedsvæsen og den fri og lige adgang til sundhed for alle.

Annonce