Annonce

Teori
1. juni 2015 - 10:14
Køn konstitueres inden for kapitalismen først og fremmest i forholdet mellem produktivt og reproduktivt arbejde.
Baggrund
8. april 2015 - 18:19
Det er nødvendigt at gentænke økonomiske teoris grundbegreber, hvis man vil nå frem til en systemkritisk forståelse af den globale økonomi. Begrebet »rentekapitalisme« kan samle trådene.
Boguddrag
26. november 2014 - 11:22
Den amerikanske socialist Hal Draper gennemgår i en bog, der nu udkommer på dansk, hvordan begrebet »proletariatets diktatur« forvandles fra betydningen demokratisk arbejdermagt hos Karl Marx til partidiktatur hos Vladimir Lenin. Modkraft bringer et uddrag.
Teori
7. november 2014 - 11:14
1. Marx’ materialistiske historieopfattelse anskuet som dialektisk Aufhebung af Durkheims og Webers modstående positioner Blandt den politiske sociologis klassikere var Emile Durkheim den sociale objektivitets store teoretiker. Det sociale var en realitet sui generis og menneskene var ifølge Durkheim fuldstændigt underlagte den sociale objektivitets massive tryk. [1] Som han udtrykte det med en tilspidset formulering: »Samfundet er ikke noget afledet, men selve den bestemmende faktor i udviklingen, det er en realitet, der lige så lidt er vores værk, som den ydre verden er det, og som vi...
Interview
29. oktober 2014 - 16:50
Feminisme er essentiel for forståelse af nutidens imperialisme. Men det kræver at den river sig løs fra neoliberal omklamring, mener Kalpana Wilson, der er professor i køn og globalisering.
Boguddrag
24. oktober 2014 - 11:55
Ny bog diskuterer hvordan den neoliberale vidensøkonomi ikke alene udbytter kroppe, men også følelser, indlevelse, omsorg og seksualitet i en vedholdende jagt på profit. Kontradoxa bringer indledning og et uddrag af bogen »Bidrag til kritikken af den politiske vidensøkonomi«.
Boguddrag
24. oktober 2014 - 11:17
Acceleration af produktions- og kommunikationsrytmerne i de vestlige metropoler har udløst en samfundsskabt epidemi af panik, kollaps og forbrug. Uddrag fra bogen »Kritik af den politiske vidensøkonomi«.
Teori
11. september 2014 - 10:25
Portræt af den jamaicansk-engelske kulturteoretiker Stuart Hall, der døde i februar 2014.
Debat: Krise til opstand
16. december 2013 - 17:09
Revolutioner opstår måske ikke som løsning på et problem, men som løsninger, der klargør, hvad problemerne består i. Noter til noter om det igangværende sammenbrud. Om Mikkel Bolts bog »Krise til opstand«.

Sider

Annonce